Gerontologian opinnot avoimessa yliopistossa

Mitä uutta tiedetään ikääntymisestä ja vanhenemisesta niin yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista? Mitä ikääntyminen tarkoittaa yhteiskunnallisena kysymyksenä ja millaisia ovat ikääntyvän väestön palvelutarpeet?

Avoin yliopisto gerontologian opinnot

Gerontologian perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva vanhenemisesta hoitotieteen, lääketieteen ja sosiaalityön näkökulmista. Opinnoissa perehdytään vanhuspolitiikkaan, vanhustenhuollon palveluihin, tavallisimpiin vanhuusiän sairauksiin ja niiden hoitoon, kuntoutukseen ja ennaltaehkäisyyn sekä vanhukseen hoitotyön asiakkaana sekä tieteellisen tutkimuksen merkitykseen gerontologisen tiedon tuottamisessa.

Perusopinnot on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, vanhustyössä ja alan järjestöissä toimiville, palvelujen tuottajille, luottamushenkilöille, alalle aikoville ja opiskelijoille. Opinnot voi hyväksyttää osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen vapaasti valittavia opintoja.

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus gerontologiaan 5 op
  • Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
  • Ikääntyminen murroksessa 5 op
  • Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi 5 op
  • Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op

Perusopinnot ja yksittäisiä opintojaksoja järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa monimuoto-opintoina. Opintoihin sisältyy asiantuntijaluentoja, jotka välitetään Turun yliopistosta verkon kautta oppilaitoksille.

Syyslukukaudella 2020 opintotarjonnassa on opintojakso Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op. Katso tarkemmat tiedot opetusohjelmista:

> Opetusohjelmat syyslukukausi 2020

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!