Koululaisen ravitsemus 3 op -opintojakso avoimessa yliopistossa

Lääketieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluvalla opintojaksolla käsitellään koululaisen ravitsemuksen erityispiirteitä, koululaisen tyypillisiä erityisruokavalioita ja niiden hoitoa sekä ravitsemuskasvatusta.

Opinnot on suunnattu erityisesti niille, jotka tarvitsevat työssään tietoa koululaisen ravitsemuksesta, mutta opinnot sopivat myös kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Opintojakso järjestetään lääketieteellisen tiedekunnan kanssa integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa.

Ohjelma kevätlukukaudella 2020:

26.3. klo 16.00 - 17.30
Ravitsemussuositukset, suomalaisten ravinnonsaanti
Apulaisprofessori Kirsi Laitinen

2.4. klo 14.15 - 15.45
Ravitsemuskasvatus koulussa, koululaisen ravinnon tarve, kouluruokailu ja koululaisen erityisruokavaliot
Apulaisprofessori Kirsi Laitinen

2.4. klo 16.00 - 17.30
Lapsen kasvu, potilastapaukset
Professori Harri Niinikoski

16. klo 14.15 - 15.00
Terveystieto oppiaineena ja terveyskasvatus koulussa
Yliopistonlehtori Hanna Maijala

16.4. klo 15.00 - 17.30
Vanhempainillan suunnittelu
Yliopistonlehtori Hanna Maijala

21.4. klo 15.30 - 17.00
Yhteenveto, oppimistehtävät
Professori Harri Niinikoski, apulaisprofessori Kirsi Laitinen

Katso tarkemmat tiedot opetusohjelmasta:

> Opetusohjelma kevätlukukausi 2020

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!