Lääketieteellisen historian opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita terveyden ja sairauden luonteen ymmärtämisestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon kehityksestä ja niiden suhteesta muuhun yhteiskuntaan.

Lääketieteen historialla on perinteisesti tarkoitettu lähinnä kronologisesti tarkasteltua lääketieteen oppihistoriaa. Vuonna 2021 täysin uudistettu ja laajennettu lääketieteellisen tiedekunnan historian opetus avaa oppihistorian lisäksi laajempia näkökulmia lääketieteellisen historiaan, mukaan lukien terveyden ja sairauden kulttuurihistoria, lääketieteen harjoittamisen sekä potilaan roolin kokemus- ja sukupuolihistoria. Erityishuomiota uusitussa opetuksessa saavat lisäksi lääketieteen etiikan kehitys harharetkineen ja kulkutautien merkitys ihmiskunnan tarinalle.

Lääketieteen on sanottu olevan silta tieteen ja yhteiskunnan välillä. Jos sinua kiinnostaa, mistä ja miten tämä silta on kulloinkin rakennettu, löydät lääketieteen historian opintojaksoilta varmasti vastauksia!

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lukuvuonna 2023 - 2024 seuraavat lääketieteellisen historian opintojaksot. Opintojaksot järjestetään pääosin tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena.

Jos aloitat bio-, hammas- tai lääketieteen opinnot Turun yliopistossa, opintojaksot voi hyväksyttää valinnaisopinnoiksi. Ne on hyväksytty myös Turun kliinisen tohtoriohjelman (TKT) teoriaopinnoiksi.

Esitietovaatimukset:

  • Johdatus lääketieteen historiaan - opintojakso on suoritettava ennen Kulkutautien historia -jaksoa.
  • Opintojaksojen oppimateriaalina on englanninkielistä tietokirjatekstiä, mikä edellyttää osallistujalta lukiotason englannin A-oppimäärää vastaavia tietoja.

Johdatus lääketieteen historiaan 2 op

Opintojakso alkaa 24.10.2023 pakollisella aloitusluennolla, jolle voi osallistua Turun yliopistossa tai verkossa. Muut opintojakson osat suoritetaan ilmoitettujen määräaikojen puitteissa omaan tahtiin Moodle-verkkoalustalla.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8. - 20.10.2023

Kulkutautien historia 1 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. 

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Osallistumisen edellytyksenä on Johdatus lääketieteen historiaan -kurssin suorittaminen hyväksytysti. Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä.

Opintojakso on peruttu kevätlukukaudelta 2024.