Lääketieteen historian opinnot sopivat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita terveyden ja sairauden luonteen ymmärtämisestä sekä lääketieteen ja terveydenhuollon kehityksestä ja niiden suhteesta muuhun yhteiskuntaan.

Lääketieteen historialla on perinteisesti tarkoitettu lähinnä kronologisesti tarkasteltua lääketieteen oppihistoriaa. Vuonna 2020 täysin uudistettu ja laajennettu lääketieteellisen tiedekunnan historian opetus avaa oppihistorian lisäksi laajempia näkökulmia lääketieteellisen historiaan, mukaan lukien terveyden ja sairauden kulttuurihistoria, lääketieteen harjoittamisen sekä potilaan roolin kokemus- ja sukupuolihistoria. Erityishuomiota uusitussa opetuksessa saavat lisäksi lääketieteen etiikan kehitys, myös sen harharetket, ja kulkutautien merkitys sekä lääketieteen että yleisessä historiassa.

Lääketieteen on sanottu olevan silta tieteen ja yhteiskunnan välillä. Jos sinua kiinnostaa, mistä ja miten tämä silta on kulloinkin rakennettu, löydät lääketieteen historian opintojaksoilta varmasti vastauksia! Jos aloitat LL- tai HLL-opinnot Turun yliopistossa, voi lääketieteen historian opintojaksot hyväksyttää valinnaisopinnoiksi.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään lukuvuonna 2022 - 2023 seuraavat lääketieteen historian opintojaksot. Opintojaksot järjestetään tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Ne voi opiskella verkko-opintoina, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.

Esitietovaatimukset:

  • Johdatus lääketieteen historiaan 2 op - opintojakso on suoritettava ennen muita lääketieteen historian opintojaksoja.
  • Opintojaksojen oppimateriaalina on englanninkielistä tietokirjatekstiä, mikä edellyttää osallistujalta lukiotason englannin A-oppimäärää vastaavia tietoja.

Johdatus lääketieteen historiaan 2 op

Opintojakso alkaa 13.9.2022. Siihen sisältyy luentoja ja Moodlessa omaan tahtiin suoritettavia verkko-oppitunteja, joihin sisältyy kirjallisia tehtäviä.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 11.8. - 9.9.2022

Kulkutautien historia 1 op

Opintojakso järjestetään 10.1.2023 alkaen. Opintojaksoon sisältyy pakollisia luentoja, joille voi osallistua Turun yliopistossa tai reaaliaikaisesti verkon kautta, ja lisäksi verkkotehtäviä.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Osallistumisen edellytyksenä on Johdatus lääketieteen historiaan -kurssin suorittaminen hyväksytysti. Kiintiö 30 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 1.12. - 31.12.2022

Lääketieteen historian kirjatentti 2 op

Kirjatentti tarjoaa mahdollisuuden perehtyä tarkemmin yhteen lääketieteellisen historian aihealueeseen. Opintojakso suoritetaan laatimalla lukupäiväkirja ja suorittamalla tentti Moodlessa. Tentin voi suorittaa syyslukukaudella 2022.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojakson sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Osallistumisen edellytyksenä on Johdatus lääketieteen historiaan -kurssin suorittaminen hyväksytysti. Kiintiö 5 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ilmoittautumisaika, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 11.8. - 30.9.2022