Sosiaalipediatria 3 op -opintojakso avoimessa yliopistossa

Suurin osa lapsista elää hyvässä kasvuympäristössä, joka ei vaaranna lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai kognitiivista kehitystä. Huomattava osa lapsista elää kuitenkin kasvuympäristössä, joka uhkaa heidän tervettä kasvuaan ja kehitystään.

Sosiaalipediatria-opintojaksolla perehdytään lapsen kaltoinkohteluun liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on antaa tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta ja lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa.

Opintojakso järjestetään yhdessä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Turun  yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämiseksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaalialalla, terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville.

Sisältö:

  • Lasten kaltoinkohtelu ja sosiaalipediatria
  • Lapsen laiminlyönti
  • Medical child abuse
  • Päihteiden käyttö raskauden aikana
  • Lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely
  • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
  • Lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä

Opintojakso järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa.

Alustavan suunnitelman mukaan opinnot järjestetään seuraavan kerran kevätlukukaudella 2021.

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2019

HUOM! Jos linkki ei aukea suoraan sivulle, jossa olevassa listassa ovat Sosiaalipediatria-opinnot, klikkaa linkkiä uudestaan.

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin sekä sosiaalityön opintoihin avoimessa yliopistossa!