Sosiaalipediatria 3 op -opintojakso avoimessa yliopistossa

Suurin osa lapsista elää hyvässä kasvuympäristössä, joka ei vaaranna lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai kognitiivista kehitystä. Huomattava osa lapsista elää kuitenkin kasvuympäristössä, joka uhkaa heidän tervettä kasvuaan ja kehitystään.

Sosiaalipediatria-opintojaksolla perehdytään lapsen kaltoinkohteluun liittyviin kysymyksiin. Tavoitteena on antaa tiedot lastensuojelusta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä, lapsen kaltoinkohtelusta: laiminlyönnistä, fyysisestä pahoinpitelystä, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, emotionaalisesta kaltoinkohtelusta ja lapselle aiheutetusta tai sepitetystä sairaudesta, nuorten päihteidenkäytöstä sekä perheväkivallan ja vanhempien päihteiden käytön merkityksestä lapsuudessa.

Opintojakso järjestetään yhdessä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Turun  yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa opinnot voi hyväksyttää osaksi perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Avoimessa yliopistossa opintoja tarjotaan ammattitaidon kehittämiseksi henkilöille, jotka työssään tarvitsevat opintojakson sisältöön liittyvää tietoa, sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille, jotka ovat lääketieteestä kiinnostuneita ja haluavat perehtyä alan ajankohtaisiin kysymyksiin. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaalialalla, terveydenhuollossa, sairaanhoidossa ja kasvatusalalla työskenteleville tai alaa opiskeleville.

Sisältö:

 • Lasten kaltoinkohtelu ja sosiaalipediatria
 • Lapsen laiminlyönti
 • Medical child abuse
 • Päihteiden käyttö raskauden aikana
 • Lapsen fyysinen ja henkinen pahoinpitely
 • Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • Lastensuojelulakiin liittyvää lainsäädäntöä

Opintojakso järjestetään lähiopetuksena Turun yliopistossa ja monimuoto-opintoina yhteistyöoppilaitoksissa.

Asiantuntijaluennot 4.3.2021 alkaen (alustavat tiedot):
verkkoluennot Moodlessa klo 16.15 - 17.45, lisäksi tallenteet

 • 4.3.2021 Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu LT, dos. Pirjo Anttila
 • viikko 10  Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä lastenpsykiatri, juristi Anna-Mari Salmivalli
 • 16.3.2021  Lasten pahoinpitely LT, dos. Timo Hurme
 • viikko 12  Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, luennoitsija ilmoitetaan myöhemmin
 • 30.3.2021  Päihteiden käyttö odotusaikana LT, gynekologi Susanna Timonen
 • 7.4.2021  Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityöntekijän näkökulmasta, YTM Jenni Oraby

> Opetusohjelmat kevätlukukausi 2021

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin sekä sosiaalityön opintoihin avoimessa yliopistossa!