alt=""

Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Monialainen, Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien   yhteinen opintokokonaisuus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sivisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Turun yliopiston Sote-akatemia toteuttaa yhteistyössä yliopiston tiedekuntien kanssa opintokokonaisuuden, jossa käsitellään sivisote-kentän toimijoita, rakennetta sekä palveluiden yhteensovittamista ja muutosta.

Opinnot on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille. Opinnot sopivat erityisen hyvin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja jo ammatissa toimivien täydennyskoulutukseksi, mutta myös kaikille sivisote-kentän kysymyksistä kiinnostuneille koulutustaustasta tai ammatista riippumatta.

Opintokokonaisuuden voi opiskella 15 op tai 25 op laajuisena. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja/kursseja oman valintasi mukaan. Opinnot ovat maksuttomia lukuvuonna 2020 - 2021, lukuunottamatta MOOC-kurssien opintosuoritusta (kursseista voi halutessaan tehdä suorituksen).

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa täysin verkko-opintoina. MOOC-kursseja voi opiskella ympäri lukuvuoden. Tarkemmat tiedot löytyvät opetusohjelmista.

Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021

Opintojaksot kevätlukukaudella 2021:

Opintojaksot ovat maksuttomia. Ilmoittautuminen noin 2 viikkoa ennen kurssin alkua. MOOC-kursseilla on opintomaksu, jos haluaa tehdä kurssista opintosuorituksen.

> Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op, 11.1. - 14.3.2021

> Ihmisten johtaminen 2 op, 18.1. - 8.3.2021

> Surevan kohtaaminen 2 op, suoritettavissa 1.3. - 31.7.2021

> Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op, 3.3. - 23.4.2021

> Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op, 11.3. - 29.4.2021

> Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op, 15.3. - 14.4.2021

> Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op, 23.3. - 4.5.

> Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op, 12.4. - 3.5.2021

> Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op MOOC

> Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op MOOC

> Luontoperusteinen hyvinvointi 2 op MOOC, kevät 2021

> Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op MOOC, kevät 2021

Opintojaksot kesällä 2021:

Suoritettavissa toukokuun alusta alkaen:

> Surevan kohtaaminen 2 op

> Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op MOOC

> Lastensuojelun perusteet: mitä minun tulee tietää monitoimijaisesta lastensuojelusta? 3 op MOOC

> Luontoperustainen hyvinvointi 2 op MOOC

> Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op MOOC

”Monialainen opintokokonaisuus antoi minulle lisää eväitä toimia sote-kentällä terveydenhuollon ammattilaisena. Myös sosiaali- ja kasvatusalan tuntemukseni kasvoi opintojen myötä.”

”Kiitos hyvästä kokonaisuudesta! Ammattilainenkin on saanut opinnoista uusia ajatuksia ja erilaista näkökulmaa omaan työhönsä.”

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin ja yhteiskuntatieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!