Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Monialainen, Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien   yhteinen opintokokonaisuus perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sivisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden yhdyspintoihin.

Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia toteuttaa yhteistyössä yliopiston tiedekuntien kanssa opintokokonaisuuden, jossa käsitellään sivisote-kentän toimijoita, rakennetta sekä palveluiden yhteensovittamista ja muutosta.

Opinnot on tarkoitettu sekä tutkinto-opiskelijoille että avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille. Opinnot sopivat erityisen hyvin esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja jo ammatissa toimivien täydennyskoulutukseksi, mutta myös kaikille sivisote-kentän kysymyksistä kiinnostuneille koulutustaustasta tai ammatista riippumatta.

Opintokokonaisuuden voi opiskella 15 op tai 25 op laajuisena. Siihen sisältyy sekä pakollisia että valinnaisia opintojaksoja, ks. opetusohjelma. Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Useimmat opintojaksot ovat suoritettavissa joko etäluentoina tai verkkokursseina. Vapaavalintaisissa opinnoissa voi olla myös läsnäoloa vaativaa opetusta.

Jos opintokokonaisuuden opiskelijakiintiöön jää tilaa, voi ilmoittautua myös yksittäisille opintojaksoille. Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC ) on opiskeltavissa yksittäisenä verkkokurssina ympäri lukuvuoden.

Opintokokonaisuuden opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021:

> Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus

Opetusohjelma kesällä 2020:

> Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op MOOC

Opintojaksojen opetusohjelmat syyslukukausi 2020:

> Johdatus: sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op

> Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op

> Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op

> Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op

> Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op MOOC

> Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op MOOC

Opetusohjelmat kevätlukukausi 2021:

> Ihmisten johtaminen 2 op

> Monikulttuurinen perhe ja lapsi, kansainvälinen yksityisoikeus lapsioikeudessa 4 op

> Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op

> Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op

> Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op

> Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op

> Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op

> Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op MOOC

> Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op MOOC

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin ja yhteiskuntatieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!