Sote-akatemia: Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus avoimessa yliopistossa

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos koskettaa koko väestöä ja satoja tuhansia ammattilaisia. Yhteensovitettujen, entistä asiakaslähtöisempien sote-palvelujen turvaamiseksi uudenlaista osaamista tarvitaan monilla tieteen- ja ammattialoilla.

Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemia toteuttaa yhteistyössä kaikkien yliopiston tiedekuntien kanssa opintokokonaisuuden, joka perehdyttää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistystoimen (sivisote) muuttuvaan kenttään ja palveluiden integraatioon. Opintokokonaisuudessa pureudutaan uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiin kysymyksiin eri tieteenalojen näkökulmasta. Läpileikkaavia teemoja ovat asiakaskeskeisyys, monialaisuus ja sote-palvelujen yhteensovittaminen eli integraatio.

Opintoja tarjotaan avoimena yliopisto-opetuksena kaikille kiinnostuneille ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Opinnot soveltuvat erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalla toimiville sekä muille alan tietämystä työssään tai opinnoissaan tarvitseville kuten AMK-tutkinnon ja ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoille.

Opintokokonaisuus alkaa lokakuussa 2019. Opinnot järjestetään integroituna opetuksena ilta-aikaan Turun yliopistossa, lisäksi opintoihin sisältyy myös verkko-opiskelua. Opintokokonaisuudessa on opiskelijakiintiö (35) ja etusijalla ovat koko opintokokonaisuuteen ilmoittautujat. Syys- ja kevätlukukaudella voi osallistua myös yksittäisille opintojaksoille.

Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020:

> Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus 25 op

> Johdatus uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon 3 op (sl 2019)

> Liiketoimintaosaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen organisointi sosiaali- ja terveydenhuollossa 3 op (sl 2019)

> Hyvinvointi ja oppiminen kasvatus- ja opetusyhteisöissä 3 op (sl 2019)

> Humanistisia näkökulmia terveyteen ja hyvinvointiin 3 op (sl 2019)

> Digitalisaatio sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 3 op (kl 2020)

> Sosiaali- ja terveydenhuollon perusoikeudet 3 op (kl 2020)

> Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op (kl 2020)

Valinnaisia opintojaksoja 4 op:

> Johtaminen muuttuvassa sote-kentässä 2 op (kl 2020)

> Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa 4 op (vain kokonaisuutta suorittaville)

> Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op (kl 2020)

> Kokemustieto ja kokemusasiantuntijuus sosiaali- ja terveydenhuollossa 2 op (vain kokonaisuutta suorittaville)

Tutustu myös muihin lääke- ja terveystieteellisiin opintoihin ja yhteiskuntatieteellisiin opintoihin avoimessa yliopistossa!