Perhonen ja kukkia luonnontieteiden opintojen kuvituskuvana.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Etsitkö ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan? Suuntia maailman muuttamiseen? Avoin yliopisto tarjoaa sinulle mahdollisuuksia opiskella monipuolisesti luonnontieteiden ja tietotekniikan aineita.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan tutkintoihin kuuluvat opintokokonaisuudet ja yksittäiset opintojaksot sopivat opiskeluun työelämässa tarvittavan osaamisen lisäämiseksi ja yleissivistykseksi. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia tutustua tiedekunnan opintoihin ja suorittaa opintoja joustavasti. Yliopistoon voi hakea avoimen yliopiston väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta. Luonnontieteiden opinnot sopivat hyvin myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta.

Tiedekunnan yhteiset opinnot

Opetusohjelmat:

Biokemia

 • Kasvifysiologian perusteet 2 op
 • Mikrobiologia - teoria 4 op
 • Molekulaarinen kasvibiologia - teoria 6 op
 • Molekyylibiologia - teoria 4 op
 • Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op

Biologia

 • Biologian perusopintojen opintojaksoja 17 op
 • Genetiikan perusteet 3 op
 • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Solu- ja molekyylibiologia: Solubiologian luennot 4 op

Business and Innovation Development: Introduction to Innovation and Business 5 ECTS

Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssit 1, 2, 3 ja 4, 4 op/kurssi

Geologia: Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op

Kemia

 • Kemian peruskurssi I, Kemian peruskurssi II, Kemia III, Kemia IV, 5 op/kurssi
 • Kemiallinen biologia 5 op
 • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op
 • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op
 • Spektroskopian perusteet 5 op
 • Kemian historia 2 op

Maantiede

 • Maantieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
  Johdatus maantieteeseen 5 op
  Klimatologia (ilmastotiede) 3 op
  Luonnonvarojen maantiede 4 op
  Geoinformatiikan perusteet 5 op

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja mm.
  Tekoälyn menetelmät 3 op (maksuttomat opinnot)
  AI & Cybersecurity 2 op MOOC (maksuttomat opinnot)
  Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op

Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka

Opinnot ovat maksuttomia lukuvuonna 2020 - 2021 (ei laskuteta yliopiston opintomaksua):

 • Tietojenkäsittelytieteiden perusopinnot 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
 • Data ja vuorovaikutus 5 op
 • Tietokantojen perusteet 5 op
 • Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi 5 op
 • Tietoverkkotekniikat 5 op
 • Mixed Reality 5 op

Tilastotiede: Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op

Tähtitiede ja astrobiologia

 • Astrobiologian peruskurssi 4 op
 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Ympäristötiede

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm.
  Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
  Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
  Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
  Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Tutustu myös avointen korkeakoulujen yhteisiin opintoihin:

> Biotalousasiantuntijan osaamissalkku