Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan opinnot avoimessa yliopistossa

Etsitkö ratkaisuja kestävään kehitykseen ja älykkääseen yhteiskuntaan? Suuntia maailman muuttamiseen? Avoin yliopisto tarjoaa sinulle mahdollisuuksia opiskella monipuolisesti luonnontieteiden ja tietotekniikan aineita.

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan tutkintoihin kuuluvia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella yleissivistyksen vuoksi ja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Lue lisää Kehitä ammatillista osaamistasi -sivuilta.

Tutkintoon tähtääville avoin yliopisto antaa mahdollisuuksia aloittaa opinnot joustavasti ja hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän ja muiden hakumahdollisuuksien kautta. Esimerkiksi tietojenkäsittelytieteissä on useita hakuja ja lukiolaisille oma väylänsä. Luonnontieteiden opinnot sopivat hyvin myös lääketieteelliseen tiedekuntaan tähtääville. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta.

Biokemia

 • Kasvifysiologian perusteet 2 op
 • Mikrobiologia - teoria 4 op
 • Molekulaarinen kasvibiologia - teoria 6 op
 • Molekyylibiologia - teoria 4 op
 • Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op

Biologia

 • Biologian perusopintojen opintojaksoja 17 op
 • Genetiikan perusteet 3 op
 • Ihmisen fysiologia 2 op
 • Solu- ja molekyylibiologia: Solubiologian luennot 4 op

Business and Innovation Development: Introduction to Innovation and Business 5 ECTS

Fysiikka

 • Fysiikan peruskurssit 1, 2, 3 ja 4, 4 op/kurssi
 • Fysiikan ja kemian historia 2 op

Geologia: Mineraalit, kivilajit ja maaperäkerrostumat 5 op

Kemia

 • Kemian peruskurssi I, Kemian peruskurssi II, Kemia III, Kemia IV, 4 op/kurssi
 • Kemiallinen biologia 5 op
 • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op
 • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op
 • Spektroskopian perusteet 5 op
 • Fysiikan ja kemian historia 2 op

Maantiede

 • Maantieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
  Johdatus maantieteeseen 5 op
  Klimatologia (ilmastotiede) 3 op
  Luonnonvarojen maantiede 4 op
  Geoinformatiikan perusteet 5 op

Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus

 • Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä kursseja, esim. Johdatus tekoälyyn 2 op

Tietojenkäsittelytiede ja tietotekniikka

 • Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot 23 op tai Ohjelmointiin keskittyvät opinnot 18 op
 • Johdatus tekoälyyn 2 op
 • Tekoälyn perusmenetelmät 3 op
 • Tietorakenteet ja algoritmit 5 op
 • Data ja vuorovaikutus 5 op
 • Tietokantojen perusteet 1 5 op, Tietokantojen perusteet 2 2 op
 • Olio-ohjelmoinnin metodiikka 4 op
 • Tietoverkkotekniikat 4 op

Tilastotiede: Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op

Tähtitiede ja astrobiologia

 • Astrobiologian peruskurssi 4 op
 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Ympäristötiede

 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja mm.
  Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
  Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
  Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
  Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Tutustu myös avointen korkeakoulujen yhteisiin Biotalousasiantuntijan osaamissalkku -opintoihin!