Biologian opinnot avoimessa yliopistossa

Haluatko syventää biologista tietämystäsi ja oppia ymmärtämään paremmin elollista ympäristöämme? Tiedätkö, millaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä voi soveltaa biologista tietoa?

Biologian perusopintojen opintojaksoja 17 op

Biologian perusopintojen tavoitteena on tarjota perustietoja kattavasti biologian eri osa-alueilta. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää biologian erilaisia rakenne- ja toimintamekanismeja sekä hahmottaa biologista maailmankuvaa. Biologisen tiedon soveltaminen on keskeistä monella alalla kuten terveydenhuollossa ja lääketieteessä, maa- ja metsätaloudessa sekä bio- ja ympäristöalalla.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat perusopintoihin kuuluvat opintojaksot, yhteensä 17 op:

  • Eläinfysiologian perusteet 3 op
  • Genetiikan perusteet 3 op
  • Ekologian perusteet 3 op
  • Kasvifysiologian perusteet 2 op
  • Eliöiden tuntemuksen perusteet 3 op
  • Eliökunta 3 op

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Genetiikan perusteet -opintojakson voi opiskella myös yksittäisenä jaksona itsenäisinä verkko-opintoina.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Ihmisen fysiologia 2 op

Opintojakson voi suorittaa sähköisenä tenttinä Exam-tenttipalvelun tiloissa Turun yliopistossa Turussa, Raumalla tai Porissa ja useissa muissa korkeakouluissa. Opintojakso järjestetään myös yhteistyöoppilaitoksissa.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Solu- ja molekyylibiologia: Solubiologian luennot 4 op

Opintojakso järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa (luennot etäopetuksena, tentti yliopistossa).

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021