Kemian opinnot avoimessa yliopistossa

Kemia on käytännönläheinen, kokeellinen ja nopeasti kehittyvä luonnontiede, jolla on yhtymäkohtia moniin lähitieteisiin. Siinä tutkitaan maailmamme perusrakenneosia, molekyylejä ja niiden rakenteita, reaktioita, ominaisuuksia ja toimintamekanismeja. Kemia on ala, joka vaikuttaa laajalti biologiaan ja fysiikkaan, lääketieteeseen, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestetään seuraavat kemian opintoihin kuuluvat opintojaksot. Opinnot sopivat kaikille kiinnostuneille.

Kemian perusopintojen kurssit

Kemian perusopintojen kurssit sopivat hyvin niille, jotka aikovat hakea kemian tutkinto-opiskelijoiksi tai lääketieteelliseen tiedekuntaan. Peruskurssit avaavat myös mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen yliopiston väylän kautta.

  • Kemian peruskurssi I 5 op (yleinen kemia)
  • Kemian peruskurssi II 5 op (yleinen kemia)
  • Kemia III 5 op (fysikaalinen kemia)
  • Kemia IV 5 op (orgaaninen kemia)

Kurssit järjestetään verkko-opintoina ja luennoille voi osallistua myös Turun yliopistossa. Kursseja on tarjolla myös yhteistyöoppilaitoksissa.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

Kemian valinnaisiin aineopintoihin kuuluvia kursseja

Kurssien aiheet liittyvät modernin kemian tutkimusaiheisiin ja menetelmiin. Kurssit sopivat esimerkiksi aineenopettajille tietojen päivittämiseen.

  • Kemiallinen biologia 5 op
  • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op
  • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op
  • Spektroskopian perusteet 5 op (verkko-opinnot)
  • Kemian historia 2 op

Kurssit järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021