Maantieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Haluatko saada valmiuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien kysymysten alueelliseen jäsentämiseen? Hyötyisitkö kartografian ja geoinformatiikan taidoista? Etsitkö kestävän kehityksen ratkaisuja?

Maantieteen opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat ymmärtää luonnon ja ihmistoiminnan dynaamisia vuorovaikutuksia ja jos olet kiinnostunut luonnon- ja yhteiskuntatieteiden haasteiden rajapinnasta. Opinnot sopivat myös kaikille, jotka haluavat oppia digitaalisen paikkatiedon hallinta- ja sovellustaitoja.

Opinnot sopivat täydentämään ammattitaitoa esimerkiksi aluesuunnittelu-, opetus- ja ympäristöalalla. Ne tarjoavat erinomaisen perustan yliopistoon tai korkeakouluun tähtääville.

Maantieteen perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan maantieteen tieteenalan jäsentymiseen sekä alue- ja kehitysmaantieteelliseen ajatteluun.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus maantieteeseen 5 op
  • Aluemaantieteen perusteet 5 op
  • Klimatologia 3 op
  • Geoinformatiikan perusteet 5 op
  • Yhteiskunta- ja poliittinen maantiede 3 op
  • Luonnonvarojen maantiede 4 op

Perusopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat kesä 2020

"Maantieteen opintoja voi suositella monelle eri alalle, koska se on tieteenalana niin laaja. Opinnoista voi olla hyötyä esimerkiksi ympäristösuunnittelijalle, opettajille ja humanistiselle alalle. Ja yleissivistykseksi kenelle vaan!"