Tähtitiede

Tähtitieteen perusopinnoista (25 op) voi avoimessa yliopistossa opiskella opintojakson:

  • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op

Kurssilla käsitellään yleistajuisesti selitettynä tähtitieteen tärkeimmät käsitteet ja niiden erot. Käsiteltäviä asioita ovat mm. tähti, planeetta, tähtien välinen kaasupilvi, Linnunrata, galaksi, kosmologia, pimeä aine, pimeä massa, musta aukko, fuusio, supernova, valo, hiukkanen, aika, avaruusmatkailu, eksoplaneetat.  Lisäksi käsitellään teknisiä termejä kuten maailman tärkeimmät kaukoputket. Kurssin sisältöön kuuluvat myös taivaan väri-ilmiöt kuten revontulet, tähtien tuikkiminen ja kevyesti sateenkaaret ja halot.

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Se sopii kaikille - niillekin, jotka kammovat matematiikkaa, fysiikkaa ja erilaisia yhtälöitä ja kaavoja.

Opintojakso järjestetään itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina.

> Opetusohjelma syyslukukausi 2020

Astrobiologia

Astrobiologia on monitieteinen tutkimusala, jonka tutkimuskohteita ovat elämän synty ja kehitys, elämän biokemiallinen perusta, planeettakuntien olosuhteet, elämän mahdollisuudet muilla taivaankappaleilla, planeettatutkimus omassa aurinkokunnassamme, exoplaneettojen etsintä ja niiden olosuhteiden kartoitus, sekä avaruusmatkailuun ja nolla-gravitaatioon liittyvät biologiset ja lääketieteen kysymykset.

  • Astrobiologian peruskurssi 4 op

Peruskurssin tavoitteena on antaa kattava kuva astrobiologian käsitteistöstä, perusteista ja tärkeimmistä tutkimusalueista sekä sen yhteyksistä muihin luonnontieteisiin.

Peruskurssi järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Alustavan suunnitelman mukaan kurssi järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2021.

> Opetusohjelma syyslukukausi 2019