Ympäristötieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Avoin yliopisto ympäristötieteen opinnot

Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön tilan parantamiseksi. Ala on korostetusti monitieteinen - luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyy yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Tästä kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, ympäristökemia, ympäristöhistoria ja ympäristöjuridiikka.

Ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja omasta elinympäristöstään kiinnostuneille. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op) avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimessa yliopistossa voi opiskella suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista. Lue lisää Tavoitteena tutkinto? -sivuilta.

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
 • Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa ja lisäksi verkko-opintoina, jotka voi suorittaa täysin etäopiskeluna. Perusopinnoista voi opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

> Opetusohjelmat kesä 2020

Ympäristötieteen aineopinnot 35 op

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Pakolliset opintojaksot (21 op):
  • Ekotoksikologian perusteet 2 op
  • Ihminen ja kulttuuriympäristö 2 op
  • Luonnon- ja ympäristönsuojelun historia 2 op
  • Ympäristöoikeuden perusteet 4 op
  • Ympäristötalous 3 op
  • Ympäristötieteen seminaari 2 op
  • Ympäristötiedon haku ja hallinta 2 op
 • Valinnaiset opintojaksot (useita aiheita, valitaan 14 op)

Aineopinnot järjestetään verkko-opintoina. Opinnot on tarkoitettu perusopinnot suorittaneille.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2020 - 2021

"Luennot ja muu opiskelumateriaali olivat hyviä ja kiinnostavia. Oli myös mielenkiintoista käydä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa - tuli uusia näkökulmia monenlaisiin asioihin."