Luonnontieteiden opinnot tarjoavat alansa uusinta tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opintojaksot sopivat osaamisen täydentämiseen ja päivittämiseen myös korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Uusimpina opintojaksoina opettajille soveltuvassa tarjonnassa ovat oppimisanalytiikan ja matematiikan opintojaksot.

Opintojaksoja voi opiskella verkossa joustavasti. Tarkista tiedot opintojen sisällöstä, toteuttamistavoista ja aikatauluista, ilmoittautumisajoista ym. opintojaksokohtaisesti. Opintomaksu on 15 euroa/op.

Oppimisanalytiikka ja laaja-alainen oppimisen arviointi 3 op

 • Itsenäisesti suoritettavalla verkkokurssilla käydään läpi oppimisanalytiikan perusteet ja analytiikan eri tasot. Lisäksi kurssi sisältää Oppimisen ja opetuksen ekosysteemin perusasiat eli miten analytiikan keinoin voidaan havaita oppimisvajeita ja miten niihin voidaan puuttua ja jopa ennustaa. Kurssi antaa perustiedot siitä, miten oppimisen systeemaattisen hyödyntämisen avulla voidaan toteuttaa tietojohtamista opetuksessa kurssitasolta (luokkahuonetasolta) instituutiotasolle ja mitata opetuksellisten interventioiden vaikuttavuutta.
 • Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot kevätlukukaudella 2023.
  > Ilmoittautuminen 2.12. alkaen (linkki tulossa)

Matematiikka: Artificial Intelligence for Schoolteachers 5 ECTS

 • Kurssi on yleinen johdatus tekoälyyn. Tutkinto-opinnoissa se on tarkoitettu matemaattisten tieteiden opettajanpolkujen opiskelijoille. Kurssilla käsitellään sitä, mitä tekoäly on ja mitä tekoälyllä voidaan tehdä. Lisäksi käsitellään mm. erilaisia yhteiskunnallisia huolenaiheita, jotka liittyvät tekoälyn laajaan käyttöön. Kurssiin sisältyy lähiopetusta Turun yliopistossa ja verkko-opiskelua.
 • Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2023 - 2024.

Fysikaaliset tieteet / Tähtitiede:

 • Johdatus maailmankaikkeuteen 5 op, syksy 2022

Biologia:

 • Solubiologian luennot 4 op, syksy 2022

Kemia:

 • Kemiallinen biologia 5 op, kevät 2023
 • Materiaalikemia ja nanoteknologia 5 op, kevät 2023
 • Siirtymämetallien bioepäorgaaninen kemia 5 op, kevät 2023

Maantiede:

 • Aluemaantieteen perusteet 5 op, syksy 2022

 • Kestävä kehitys maantieteessä 5 op, kevät 2023

 • Luonnonvarojen maantiede 5 op, kevät 2023

Ympäristötiede:

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op, syksy 2022

Tutustu myös Ilmasto.nyt - ilmastotieteen peruskurssiin (MOOC) ja muuhun opintotarjontaan!