Biokemian opinnot avoimessa yliopistossa

Biokemia on luonnontiede, jossa tutkitaan eliöiden kemiallista rakennetta ja niissä tapahtuvia kemiallisia muutoksia. Nykyaikainen biokemia pyrkii vastaamaan kysymyksiin, jotka liittyvät mm. geenien säätelyyn sekä soluille keskeisten proteiinien rakenteeseen ja toimintaan. Biokemia on tärkeässä osassa selvitettäessä mikrobiologian, solubiologian ja biolääketieteen ongelmia.

Biokemian opinnot soveltuvat sinulle, jos olet kiinnostunut elämästä solu- ja molekyylitasolla ja jos haluat ymmärtää elämän rakennuspalikoiden toimintaa, niiden välisiä vuorovaikutuksia ja säätelyä.

Avoimena yliopisto-opetuksena voi opiskella seuraavat biokemian tutkinto-ohjelmaan kuuluvat opintojaksot:

  • Kasvifysiologian perusteet 2 op, 2.9.2021 - 30.9.2021
  • Molekulaarinen kasvibiologia - teoria 6 op, 2.9.2021 - 16.12.2021
  • Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op, 7.9.2021 - 9.12.2021
  • Mikrobiologia - teoria 4 op 10.1. - 8.3.2022
    > Ilmoittautuminen 2.12.2021 - 5.1.2022
  • Molekyylibiologia - teoria 4 op 11.1. - 23.3.2022
    > Ilmoittautuminen 2.12. - (tulossa)

Opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Opintojen sisältö: Opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin voi tutustua yliopiston opinto-oppaassa.

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa/jakso. Valinta ilmoittautumisjärjestyksessa. Tarkista esitietovaatimukset, ilmoittautumisajat, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta, ks. linkit yllä.