Kaupunkitutkimuksen keskiössä on muutosdynamiikka: millä tavalla kaupunki muuttuu, mikä tähän muutokseen vaikuttaa ja miten muutokseen voi vaikuttaa.

Kaupunkitutkimus lähestyy kaupunkia ja sen ilmiöitä monen eri tieteenalan näkökulmasta. Se käsittelee yhteiskunnallista ja tilallista muutosta kaupungeissa ja suhteissa kaupunkeihin. Tutkimus tarjoaa tietoa ja syventäviä näkökulmia paitsi kaupungin päättäjille ja kehittäjille, myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita jokapäiväisestä arkiympäristöstään.

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus toteuttaa Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä kaupunkitutkimusohjelmaa. Opintokonaisuudesta vastaavana opettajana toimii tutkimusjohtaja, PhD Sampo Ruoppila sosiaalitieteiden laitokselta.

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen.

Avoimena yliopisto-opetuksena opintokokonaisuus toteutetaan Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Siihen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta.

Opintokokonaisuus on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kaupunkitutkimukseen 3 op, lähiopetus 19.9. - 9.11.2023. Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona.
  Opintojaksolla käsitellään kaupunkirakenteen kehitystä 1800-luvulta nykypäivään, esitellään kaupunkitutkimuksen lähtökohtia ja peruskäsitteitä sekä tutustutaan eri oppiaineiden lähestymistapoihin kaupunkitutkimukseen. 
 • Teemaseminaari 4 op, 10.1. - 9.5.2024
  Lähiopetus Turun yliopistossa.
 • Miltä kaupunki tuntuu? Aistittu, koettu ja jaettu kaupunki 5 op, verkko-opinnot ja päätösseminaari Turun yliopistossa 9.1. - 2.3.2024. Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona. 
  Etnologian oppiaineen opintojaksolla tutustutaan etnologiseen kaupunkitutkimukseen kuten aistietnografiaan, visuaalisiin menetelmiin ja valtaan liittyviin kysymyksiin. 
 • Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 op, verkko-opinnot 11.3. - 20.5.2024. Voi opiskella myös yksittäisenä jaksona.
  Sosiologian opintojaksolla perehdytään siihen, miten naapurisuhteita on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Keskeisiä kysymyksiä ovat: millaisia naapuruussuhteet nykyaikaisissa yhteiskunnissa ovat, millä perusteilla naapurustot ovat yhteisöjä, ja miten naapurien välille syntyy kiistoja.
 • East Asian Studies: Urban East Asia 3 ECTS credits, lähiopetus 28.8. - 16.10.2023 tai verkko-opinnot 8.1. - 10.3.2024. 
 • Kaupunkihistoria 5 op
  Valinnaiset kirjatentit syys- ja kevätlukukaudella: Kaupunkien tilallisuus 5 op, Elämää kaupungissa 5 op, Kaupungit talouden, politiikan ja kulttuurin keskuksina 5 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen (kiintiö 5 opiskelijaa) ja syyslukukauden opintojaksoille alkaa 10.8.2023, kevätlukukauden jaksoille 4.12.2023. Tarkista opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. 

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 10.8. - 18.9.2023
> Ilmoittautuminen Miltä kaupunki tuntuu? -jaksolle 4.12.2023 - 5.1.2024
> Ilmoittautuminen Naapurisuhteiden sosiologiaa -jaksolle 4.12.2023 -