Kaupunkitutkimus lähestyy kaupunkia ja sen ilmiöitä monen eri tieteenalan näkökulmasta. Se käsittelee yhteiskunnallista ja tilallista muutosta kaupungeissa ja suhteissa kaupunkeihin.

Kaupunkitutkimuksen keskiössä on muutosdynamiikka: millä tavalla kaupunki muuttuu, mikä tähän muutokseen vaikuttaa ja miten muutokseen voi vaikuttaa. Se tarjoaa tietoa ja syventäviä näkökulmia paitsi kaupungin päättäjille ja kehittäjille, myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita jokapäiväisestä arkiympäristöstään.

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus toteuttaa Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä kaupunkitutkimusohjelmaa. Opintokonaisuudesta vastaavana opettajana toimii tutkimusjohtaja, PhD Sampo Ruoppila sosiaalitieteiden laitokselta.

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen.

Avoimena yliopisto-opetuksena opintokokonaisuus toteutetaan Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna. Siihen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta.

Opintokokonaisuus alkaa seuraavan kerran syyskuussa 2023. Se on suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kaupunkitutkimukseen 3 op
  Opintojaksolla käsitellään kaupunkirakenteen kehitystä 1800-luvulta nykypäivään, esitellään kaupunkitutkimuksen lähtökohtia ja peruskäsitteitä sekä tutustutaan eri oppiaineiden lähestymistapoihin kaupunkitutkimukseen.
  Lähiopetus syyslukukaudella. Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • Teemaseminaari 4 op
  Seminaari kevätlukukaudella.
 • Miltä kaupunki tuntuu? Aistittu, koettu ja jaettu kaupunki 5 op
  Etnologian oppiaineen opintojaksolla tutustutaan etnologiseen kaupunkitutkimukseen kuten aistietnografiaan, visuaalisiin menetelmiin ja valtaan liittyviin kysymyksiin.
  Verkko-opinnot kevätlukukaudella, lisäksi päätösseminaari Turun yliopistossa.
  Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 op
  Sosiologian opintojaksolla perehdytään siihen, miten naapurisuhteita on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Keskeisiä kysymyksiä ovat: millaisia naapuruussuhteet nykyaikaisissa yhteiskunnissa ovat, millä perusteilla naapurustot ovat yhteisöjä, ja miten naapurien välille syntyy kiistoja.
  Verkko-opinnot kevätlukukaudella, voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • East Asian Studies: Urban East Asia 3 ECTS
 • Valinnaiset opinnot: Kaupunkihistoria 5 op (vain kirjatenttinä Exam-tenttipalvelussa):
  • Kaupunkien tilallisuus 5 op
  • Elämää kaupungissa 5 op
  • Kaupungit talouden, politiikan ja kulttuurin keskuksina 5 op

Opintojen sisältö ja opetusohjelmat: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja Johdatus kaupunkitutkimukseen -jaksolle alkaa 10.8.2023, ilmoittautuminen kevätlukukauden jaksoille alkaa 4.12.2023. Tarkista mahdolliset opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen 10.8.2023 alkaen
> ilmoittautuminen Johdatus kaupunkitutkimukseen -jaksolle 10.8.2023 alkaen