Kaupunkitutkimus lähestyy kaupunkia ja sen ilmiöitä monen eri tieteenalan näkökulmasta. Se käsittelee yhteiskunnallista ja tilallista muutosta kaupungeissa ja suhteissa kaupunkeihin.

Kaupunkitutkimuksen keskiössä on muutosdynamiikka: millä tavalla kaupunki muuttuu, mikä tähän muutokseen vaikuttaa ja miten muutokseen voi vaikuttaa. Se tarjoaa tietoa ja syventäviä näkökulmia paitsi kaupungin päättäjille ja kehittäjille, myös kaikille, jotka ovat kiinnostuneita jokapäiväisestä arkiympäristöstään.

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus toteuttaa Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä kaupunkitutkimusohjelmaa. Opintokonaisuudesta vastaavana opettajana toimii tutkimusjohtaja, PhD Sampo Ruoppila sosiaalitieteiden laitokselta.

Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen.

Avoimena yliopisto-opetuksena opintokokonaisuus toteutetaan Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna ja siihen sisältyy lähi- ja verkko-opetusta.

Opintokokonaisuus alkaa syyskuussa 2022 ja se on suoritettavissa kahden lukuvuoden aikana. Voit opiskella myös yksittäisiä opintojaksoja.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Johdatus kaupunkitutkimukseen 3 op
  Opintojaksolla käsitellään kaupunkirakenteen kehitystä 1800-luvulta nykypäivään, esitellään kaupunkitutkimuksen lähtökohtia ja peruskäsitteitä sekä tutustutaan eri oppiaineiden lähestymistapoihin kaupunkitutkimukseen.
  Lähiopetus 20.9. - 10.11.2022. Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • Teemaseminaari 4 op
  Seminaari 11.1. - 10.5.2023.
 • Miltä kaupunki tuntuu? Aistittu, koettu ja jaettu kaupunki 5 op
  Etnologian oppiaineen opintojaksolla tutustutaan etnologiseen kaupunkitutkimukseen kuten aistietnografiaan, visuaalisiin menetelmiin ja valtaan liittyviin kysymyksiin.
  Verkko-opinnot 10.1.2023 alkaen, lisäksi päätösseminaari Turun yliopistossa 4.3.2023. Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • Naapurisuhteiden sosiologiaa 5 op
  Sosiologian opintojaksolla perehdytään siihen, miten naapurisuhteita on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Keskeisiä kysymyksiä ovat: millaisia naapuruussuhteet nykyaikaisissa yhteiskunnissa ovat, millä perusteilla naapurustot ovat yhteisöjä, ja miten naapurien välille syntyy kiistoja.
  Verkko-opinnot 13.3. - 21.5.2023. Voi opiskella myös yksittäisenä opintojaksona.
 • East Asian Studies: Urban East Asia 3 ECTS
  Opintojakso järjestetään lukuvuonna 2023 - 2024.
 • Valinnaiset opinnot: Kaupunkihistoria 5 op (vain kirjatenttinä Exam-tenttipalvelussa):
  • Kaupunkien tilallisuus 5 op
  • Elämää kaupungissa 5 op
  • Kaupungit talouden, politiikan ja kulttuurin keskuksina 5 op

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen ja Johdatus kaupunkitutkimukseen -jaksolle alkaa 8.8. Ilmoittautuminen kevätlukukaudella järjestettäville yksittäisille jaksoille alkaa 9.12., paitsi Etnologia: Miltä kaupunki tuntuu? -jaksolle jo 1.11. alkaen. Tarkista mahdolliset opiskelijakiintiöt, opintomaksut ym. ilmoittautumispalvelusta. Voit hakea opintojaksojen tietoja ilmoittautumispalvelussa myös hakusanalla kaupunkitutkimus tai jakson nimellä.

> Ilmoittautuminen Johdatus kaupunkitutkimukseen -jaksolle 8.8. - 20.9.2022

> Ilmoittautuminen Etnologia: Miltä kaupunki tuntuu? -jaksolle 1.11.2022 - 9.1.2023

> Ilmoittautuminen Naapurisuhteiden sosiologiaa -jaksolle 9.12.2022 - 8.3.2023