Aikuisopiskelijat keskustelevat.

Jatkuva oppiminen - kehitä osaamistasi työelämän tarpeisiin avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimen yliopiston opinnoilla voit monipuolistaa ja syventää työelämässä tarvittavaa osaamista sekä parantaa mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla menestymiseen. Voit hankkia myös valmiuksia oman työsi ja työyhteisön kehittämiseen.

Uutta tietoa ja osaamista yliopiston eri koulutusaloilta

Yliopistotasoiset opinnot tarjoavat tieteellistä tietoa ja eri tieteenalojen näkökulmia ajankohtaisiin asioihin. Voit valita oman tarpeesi mukaan tiettyä aihetta käsitteleviä opintojaksoja/kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedon hankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat

  • ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille. Yksilöllisillä ainevalinnoilla voit yhdistää eri alojen opintoja omaan asiantuntemukseesi ja hankkia uudenlaista työelämässä tarvittavaa moni- ja poikkitieteellistä erityisosaamista.
  • henkilöstökoulutukseksi
  • opettajaksi aikoville ja opettajille lisäpätevyyden hankkimiseen
  • uudelle uralle suuntaamiseen.

Joustavasti työn ohella, työttömänä, opintovapaalla...

Avoin yliopisto-opetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti ja aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopien. Opiskella voi kokopäivätyön ohella, pätkätöissä tai työttömänä.

Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on omaehtoista ja lähtökohtaisesti sivutoimista, joten opintoihin ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eivätkä ne oikeuta alennuksiin tai etuihin, jotka on tarkoitettu päätoimisille opiskelijoille. Avoimen yliopiston opintoja voi opiskella opintovapaalla ja opintoihin on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät. Myös työttömänä opiskelu on mahdollista tietyin ehdoin.

Neuvoja opintojen valintaan saa avoimen yliopiston opintoneuvojalta:

> Opintoneuvonta ja yhteystiedot

Esimerkkejä eri aloille sopivasta opintotarjonnasta

> Digitalisaatio, tietotekniikka, tietojenkäsittelytiede

> Hyvinvointi, terveys, sosiaaliala

> Johtaminen ja esimiestyö, henkilöstön kehittäminen

> Koulutus- ja ohjaustehtävissä työskenteleville

> Kulttuuriosaaminen

> Liiketoimintaosaaminen, markkinointi

> Opintoja opettajan kelpoisuuteen ja lisäkoulutukseksi

> Kestävä kehitys ja vastuullisuus