Jatkuva oppiminen - kehitä osaamistasi avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimen yliopiston opinnoilla voit monipuolistaa ja syventää työelämässä tarvittavaa osaamistasi sekä parantaa mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla menestymiseen. Opinnoilla voit hankkia valmiuksia oman työn ja työyhteisön kehittämiseen, myös henkilöstökoulutuksena.

Avoimen yliopiston opinnot sopivat

  • ammatilliseksi lisä- ja täydennyskoulutukseksi, myös korkeakoulututkinnon suorittaneille
  • opettajaksi aikoville ja opettajille lisäpätevöitymiseen
  • henkilöstökoulutukseksi
  • uudelle uralle suuntaamiseen.

Uutta tietoa ja osaamista yliopiston eri koulutusaloilta

Yliopistotasoiset opinnot tarjoavat uusinta tieteellistä tietoa ja sisällöllistä osaamista eri aloilta. Voit valita oman tarpeesi mukaan tiettyä aihetta käsitteleviä opintojaksoja/kursseja tai laajempia opintokokonaisuuksia.

Korkeakoulututkinnon suorittaneille avoimen yliopiston opinnot antavat mahdollisuuksia yhdistää eri alojen opintoja omaan asiantuntemukseensa. Yksilöllisillä aine- ja kurssivalinnoilla voit hankkia uudenlaista työelämässä tarvittavaa moni- ja poikkitieteellistä erityisosaamista.
 
Opinnot kehittävät myös työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten tiedon hankinnan ja arvioinnin taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja kykyä esittää asioita perustellen. Opiskelu kehittää suunnitelmallisuutta ja organisointitaitoja, kykyä oppia uutta ja selviytyä muutoksista.

Esimerkkejä opinnoista - sivuja päivitetään, lisää tulossa!

> Hyvinvointi, sosiaali- ja terveysala

> Johtaminen ja esimiestyö, henkilöstön kehittäminen

> Koulutus- ja ohjaustehtävissä työskenteleville

> Liiketoimintaosaaminen, markkinointi

> Monikulttuurisuus ja kansainvälinen toimintaympäristö

> Opintoja opettajan kelpoisuuteen ja lisäkoulutukseksi

> Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Joustavasti työn ohella, työttömänä, opintovapaalla...

Avoin yliopisto-opetus pyritään toteuttamaan ajan ja paikan suhteen joustavasti ja aikuisopiskelijoiden erilaisiin elämäntilanteisiin sopien. Opiskella voi kokopäivätyön ohella, pätkätöissä tai työttömänä. Opintovapaajärjestelmästä, aikuiskoulutustuesta, työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta ja muista tukimuodoista on koottu tietoa Kuka voi opiskella -sivulle.

Neuvoja opintojen valintaan ja urasuunnitelmiin saa avoimen yliopiston opintoneuvojalta, ks.

> Opintoneuvonta ja yhteystiedot