Osaamista hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalle avoimen yliopiston opinnoilla

Esimerkkejä opinnoista, joita järjestetään oppiaineesta riippuen Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa, yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. Katso tarkemmat tiedot opintojen esittelysivuilla olevista opetusohjelmista:

 • Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus 15 tai 25 op (maksuton lukuvuonna 2021 - 2022), myös opintojaksoja esim.
  • Johdatus: Sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut palvelurakenteen uudistuksessa 3 op
  • Liiketoimintaosaaminen sivistys-, sosiaali- ja terveyspalvelujen kontekstissa 3 op
  • Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op
  • Surevan kohtaaminen 2 op
  • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op MOOC
  • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op MOOC
 • Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op, myös yksittäisiä opintojaksoja:
  • Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op
  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op
 • Lääketieteelliset opinnot mm. Potilasturvallisuuden opinnot, Ulkomaalainen terveydenhuollossa, Lääketieteen historia, Stressilääketiede, Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op, Lihavuus I ja II, Koululaisen ravitsemus 3 op
 • Hoitotiede, aineopinnot 35 op
 • Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op. Sosiaalityön opinnot sopivat erityisesti niille alalla työskenteleville, joilla on tavoitteena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaisen pätevyyden hankkiminen yliopistossa. Opinnot ovat hyödynnettävissä osana pätevyyden tuottavia opintoja, kun opiskelija on saanut sosiaalityön pääaineopiskeluoikeuden yliopistossa.
 • Psykologia, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä jaksoja esim. Kehityspsykologian perusteet 5 op, Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä jaksoja, Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op
 • Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä jaksoja esim. Kasvatus- ja kehityspsykologia 4 op
  Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS, Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op / The Child´s Participation Pedagogics in Early Childhood Education 3 ECTS
 • Kasvatustiede: Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja, aineopinnot 35 op
 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä jaksoja
 • Turun kauppakorkeakoulu Johtamisen ja organisoinnin kurssit, esim. Henkilöstöjohtaminen 6 op, Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op, Työpsykologia 6 op
 • Ympäristötiede, mm. Ympäristö ja yhteiskunta 5 op