Osaamista hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalalle avoimen yliopiston opinnoilla

Esimerkkejä opinnoista, joita järjestetään oppiaineesta riippuen Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa, yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina. Katso tarkemmat tiedot opintojen esittelysivuilta:

 • Lääketieteelliset opinnot mm.
  • Psyykkiset traumat 3 op -asiantuntijaluennot
  • Potilasturvallisuuden opinnot 1 - 3 op
  • Lääketieteen historian opinnot 2 - 5 op
  • Terveystiedon kriittinen arviointi 1 op
 • Hoitotiede: aineopinnot 35 op, Hoitotieteen tutkimusmetodiikka 1, 6 op, Digitalisation Supporting Clinical Nursing 5 ECTS ym.
 • Sosiaalitieteet, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op
 • Sosiaalityö, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op. Sosiaalityön opinnot sopivat erityisesti niille alalla työskenteleville, joilla on tavoitteena sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain mukaisen pätevyyden hankkiminen yliopistossa. Opinnot ovat hyödynnettävissä osana pätevyyden tuottavia opintoja, kun opiskelija on saanut sosiaalityön pääaineopiskeluoikeuden yliopistossa.
 • Psykologia, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä jaksoja esim. Kehityspsykologian perusteet 5 op, Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op
 • Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op
 • Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus 17 op, myös yksittäisiä opintojaksoja mm.
  • Taide, terveys ja hyvinvointi 3 op
  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op
 • Sote-akatemia: Monitieteinen sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus väh. 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja esim.
  • Palveluiden yhteensovittaminen ja monialaisuus sosiaali- ja terveysaloilla 3 op
  • Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvontaan 5 op
  • Digitalisaation mahdollisuudet asiakkaan palvelupolulla – Case sosiaalityö 2 op
  • Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet 2 op (MOOC)
  • Nuoret hoivaajat 1 - 3 -kurssit
  • Koulu lasten hyvinvointiympäristönä 2 op (MOOC)
  • Johdatus bioturvallisuuteen 2 op
  • Ikääntyvä väestö, terveys ja palvelut 4 op
  • Surevan kohtaaminen 2 op
 • Erityispedagogiikka, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä jaksoja, Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op
 • Kasvatustiede, perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op, myös yksittäisiä jaksoja esim. Kasvatus- ja kehityspsykologia 4 op
  Kasvatustiede/varhaiskasvatus: Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op / Family, Education and Cooperation 5 ECTS, Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa 3 op / The Child´s Participation Pedagogics in Early Childhood Education 3 ECTS
 • Kasvatustiede: Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op
 • Luova kirjoittaminen, perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja, aineopinnot 35 op
 • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä jaksoja
 • Turun kauppakorkeakoulu Johtamisen ja organisoinnin kurssit, esim. Henkilöstöjohtaminen 6 op, Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op
 • Ympäristötiede, mm. Ympäristö ja yhteiskunta 5 op