Valmiuksia johtamiseen, esimiestyöhön ja henkilöstön kehittämiseen avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimen yliopiston tarjonnassa on monipuolinen valikoima opintoja, jotka antavat valmiuksia ja tukea johtamiseen ja esimiestyöhön sekä henkilöstöhallinnon tehtäviin.

Poimintoja Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa ja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä opinnoista sekä verkko-opinnoista.

Johtaminen ja esimiestyö

Johtaminen ja organisointi:

 • Johtamisen perusteet 3 op
 • Henkilöstöjohtaminen 6 op
 • Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op
 • Työpsykologia 6 op
 • Johtajuus ja organisaatiokäyttäytyminen 6 op (Pori)
 • Strateginen johtaminen 6 op (Pori)
 • Muutoksen johtaminen 5 op (Pori)
 • Työhyvinvointi 5 op (Pori)

Markkinointi:

 • Palvelujen johtaminen 6 op

Yritysjuridiikka:

 • Työoikeus 6 op
 • Sopimusoikeus 6 op

Yrittäjyys:

 • Yrittäjämäinen liiketoiminta 3 op

Kansainvälinen liiketoiminta:

 • International Business Management 6 ECTS

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot:

 • Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

> Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimessa yliopistossa

Henkilöstöhallinto

Johtaminen ja organisointi:

 • Henkilöstöjohtaminen 6 op
 • Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op
 • Työpsykologia 6 op
 • Liikkeenjohdon konsultointi 6 op

Yritysjuridiikka:

 • Työoikeus 6 op

> Kauppatieteelliset opinnot avoimessa yliopistossa

Aikuiskasvatustiede:

 • Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
 • Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op

Kasvatustieteet:

 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 5 op

> Kasvatustieteelliset opinnot avoimessa yliopistossa

Psykologia:

 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

> Psykologian opinnot avoimessa yliopistossa

Lääketiede:

 • Stressilääketiede

> Stressilääketieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Oikeustiede:

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op
 • Työoikeus 7 op

> Oikeustieteelliset opinnot avoimessa yliopistossa