Valmiuksia johtamiseen, esimiestyöhön ja henkilöstön kehittämiseen avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimen yliopiston tarjonnassa on monipuolinen valikoima opintoja, jotka antavat valmiuksia ja tukea johtamiseen ja esimiestyöhön sekä henkilöstöhallinnon tehtäviin.

Poimintoja Turun yliopistossa, Porin yliopistokeskuksessa ja yhteistyöoppilaitoksissa järjestettävistä opinnoista sekä verkko-opinnoista:

Johtaminen ja esimiestyö

Johtaminen ja organisointi:

 • Johtamisen perusteet 3 op
 • Organisaatiot ja johtaminen 5 op
 • Johtajuus, työssä onnistuminen ja hyvinvointi 6 op
 • Henkilöstöjohtaminen 6 op
 • Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op
 • Työhyvinvointi 5 op
 • Työpsykologia 6 op
 • Strateginen johtaminen 6 op
 • Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op
 • Responsible Management 6 ECTS

Markkinointi:

 • Markkinoinnin strateginen johtaminen 5 op

Yrittäjyys:

 • Introduction to Entrepreneurial Business 3 ECTS
 • Managing a Growing Business 6 ECTS

Kansainvälinen liiketoiminta:

 • International Business Management 6 ECTS
 • Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op

Yritysjuridiikka:

 • Työoikeus 6 op
 • Sopimusoikeus 6 op

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot:

 • Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op

> Turun kauppakorkeakoulun opinnot avoimessa yliopistossa

Henkilöstöhallinto, HR

Johtaminen ja organisointi:

 • Henkilöstöjohtaminen 6 op
 • Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op
 • Työpsykologia 6 op
 • Työhyvinvointi 5 op

Yritysjuridiikka:

 • Työoikeus 6 op

> Kauppatieteelliset opinnot avoimessa yliopistossa

Aikuiskasvatustiede:

 • Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
 • Aikuiskasvatuksen psykologia 4 op

Kasvatustieteet:

 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op, aineopinnot 35 op tai yksittäisiä jaksoja
 • Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op

> Kasvatustieteelliset opinnot avoimessa yliopistossa

Psykologia:

 • Persoonallisuuspsykologian perusteet 5 op

> Psykologian opinnot avoimessa yliopistossa

Oikeustiede:

 • Johdatus oikeustieteeseen
 • Työoikeus 7 op

> Oikeustieteelliset opinnot avoimessa yliopistossa