Osaamista koulutus- ja ohjaustehtävissä toimiville avoimen yliopiston opinnoilla

Avoimen yliopiston opinnot sopivat niin yrityksissä kuin julkisen hallinnon organisaatioissa, oppilaitoksissa ja järjestöissä toimiville kouluttajille ja ohjaustehtävissä työskenteleville, suunnittelijoille ja henkilöstön kehittäjille.

Opinnoilla voit kehittää omaa osaamistasi ja ne antavat valmiuksia myös organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen. Opintoja voi hyödyntää myös henkilöstökoulutukseksi.

Esimerkkejä:

Tutustu koko opintotarjontaan!