alt=””

Tavoitteena tutkinto? - Avoimen yliopiston opinnot tutkintoon tähtääville

Mitä voisi opiskella välivuoden aikana? Mitä tarkoittaa avoimen väylä? Tarvitsetko maisterihakuun vaadittavia opintoja? Avoimista yliopisto-opinnoista voi olla monenlaista hyötyä, jos tavoitteenasi on hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot ovat yliopiston tutkintojen osia eli ne ovat samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijat opiskelevat yliopistossa.

Jos suoritat avoimia yliopisto-opintoja ja saat tutkinnonsuoritusoikeuden yliopistossa - todistusvalinnan, valintakokeen, avoimen väylän tai muun valinnan kautta - , voit liittää suorittamasi opinnot osaksi tutkintoasi. Opintojen tulee olla ko. tutkinto-ohjelman mukaisia. Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen, joten voit osallistua hakukelpoisuutesi mukaan eri hakuihin.

Lue alta vinkkejä avoimen yliopisto-opetuksen hyödyistä! Lopussa on myös ohjeita opiskelun suunnitteluun.

Jos opiskelet jo yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa, voit suorittaa avoimia yliopisto-opintoja esimerkiksi sivuaineiksi. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Tutustu oppiaineisiin ja hanki valmiuksia valintakokeisiin

 • Avoimessa yliopistossa voit opiskella eri alojen opintoja oman kiinnostuksesi mukaan ja varmistua oman alasi valinnasta. Opintotarjonnasta kannattaa valita johdantokursseja ja muita perusopintoja, joissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun.
  > Tutustu opintotarjontaan
 • Opinnoissa tulevat tutuiksi myös yliopistotasoiset opiskelutaidot. Lukiessasi tieteellistä oppikirjallisuutta ja tehdessäsi tenttejä ja opintotehtäviä, opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja ja vastaustekniikoita.
 • Tutkinto-opetukseen integroiduissa opinnoissa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Erikseen järjestettävissä verkko- ja monimuoto-opinnoissa on erilaisia toteutustapoja kuin tutkinto-opetuksessa, mutta kaikki opinnot vastaavat tasoltaan tiedekuntien opintoja.

Hae avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Avoimen väylän haku järjestetään kerran vuodessa keväällä.
 • Hakukohteita on kaikissa Turun yliopiston tiedekunnissa, mutta ei kaikkiin tutkinto-ohjelmiin. Hakukohteena on yleensä kandi- ja maisteriohjelma. Valittavien opiskelijoiden määrä vaihtelee hakukohteittain.
 • Hakukelpoisuus, hakijalta edellytettävät opinnot ja valintaperusteet vaihtelevat tiedekunnittain. Ne vahvistetaan useimmissa tiedekunnissa vuosittain ja tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään lokakuussa. 
 • Väylän hakua koskevat tiedot kootaan myös yliopiston Avoimen väylä -sivulle. Sivulta löydät tiedot kevään 2023 opiskelijavalinnan hakukohteista ja -ohjeista. Lue myös Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen.

 • Matemaattis-luonnontieteellisen ja teknillisen tiedekunnan sekä Turun kauppakorkeakoulun hakukohteiden valintaperusteet on hyväksytty myös jo vuodelle 2024, joten voit aloittaa haussa edellytettävien opintojen suorittamisen hyvissä ajoin.

 • Ota huomioon, että Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa hyväksytään vain ko. tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset avoimet yliopisto-opinnot. Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylän haussa pääosan opinnoista tulee olla suoritettuna Turun kauppakorkeakoulun avoimessa yliopisto-opetuksessa. Muissa tiedekunnissa voidaan hyväksyä myös toisten yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia avoimia yliopisto-opintoja.

  > Avoimen väylä

Maisterihaun tai siirtohaun kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon – esimerkiksi AMK-tutkinnon tai alemman yliopistotutkinnon – sinulla voi olla mahdollisuus hakea suoraan suomenkielisiin maisteriopintoihin. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyvää suomen kielen taitoa ja valintaperusteiden mukaisia opintoja.
 • Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa voi suorittaa perus- ja aineopintoja, jotka sopivat esimerkiksi kasvatustieteiden, sosiaalipolitiikan, sosiaalityön, poliittisen historian, valtio-opin, historian ja arkeologian sekä median, musiikin ja taiteen tutkinto-ohjelmien maisterihakuihin. Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan sekä historian opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa – opiskelu onnistuu myös työn ohella. Tiesitkö, että kulttuurihistorian ja mediatutkimuksen FM-tutkinnot voi suorittaa vain Turun yliopistossa.

 • Lue lisää yliopiston sivuilta ja kysy lisätietoja hakijapalveluista:

  > Maisterihaku

  > Kansainväliset maisteriohjelmat

  > Siirtohaku

Ohjeita opiskelun suunnitteluun

 1. Tutustu tavoitteenasi olevaan koulutukseen/tutkinto-ohjelmaan yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla. Koulusten esittelysivuilla ovat linkit opinto-oppaaseen, josta löydät tiedot tutkintoihin sisältyvistä opintokokonaisuuksista ja/tai opintojaksoista.
 2. Tarkista, millaisia eri hakumahdollisuuksia tutkinto-ohjelmaan on yliopiston seuraavassa opiskelijavalinnassa, mm. ketkä voivat hakea eri hauissa (hakukelpoisuus) ja mitkä ovat valintaperusteet. Lisätietoja saa hakijapalveluista ja tiedekuntien opintoneuvojilta.
 3. Ota selvää, mitä haussa vaadittavia opintoja järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena. Opintotarjontaan sisältyy useiden tutkintojen pää- ja/tai sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja. Esittelysivuilta löydät tiedot, milloin ja miten opintoja järjestetään. Opintoihin ilmoittaudutaan opintokohtaisesti (ei "väyläopintoihin").
 4. Laadi oma opiskelusuunnitelmasi aikatauluineen. Ota huomioon opintojen vaatima työmäärä. Opintojen mitoituksessa 1 opintopisteen (op) suorittaminen vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työskentelyä (osallistuminen opetukseen, itsenäinen opiskelu ja opintosuoritusten tekeminen).
 5. Tutustu myös avoimen yliopisto-opetuksen yleisohjeisiin. Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on omaehtoista ja sivutoimista opiskelua, joten pelkästään niiden perusteella ei voi saada Kelan opintotukea. Opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia. Lukuvuonna 2022 - 2023 voi opiskella maksutta tietojenkäsittelytieteiden, tietotekniikan ja tekoälyn opintoja. Opiskelu opintovapaalla tai työttömänä työnhakijana on mahdollista tietyin ehdoin. Lue lisää Ilmoittautuminen opintoihin -sivulta ja kysy lisätietoja opintoneuvojalta!