Tavoitteena tutkinto? - Aloita opinnot avoimessa yliopistossa

Mitä voisi opiskella välivuoden aikana? Mitä tarkoittaa avoimen väylä? Tarvitsetko maisterihakuun vaadittavia opintoja?

Avoimessa yliopistossa voit opiskella eri alojen tutkintoihin sisältyviä opintoja, mutta tutkintoa ei avoimessa yliopistossa voi suorittaa.

Opinnoista voi olla monenlaista hyötyä yliopistoon haettaessa. Jos saat opiskeluoikeuden yliopistossa, voit liittää avoimessa yliopistossa suorittamasi tutkinto-ohjelman mukaiset opinnot osaksi tutkintoasi. Avoimen yliopiston opintosuoritustiedot tallennetaan Turun yliopiston opiskelijarekisteriin.

Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen yhteishaussa.

Jos opiskelet jo yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa, voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja esimerkiksi sivuaineiksi. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Tutustu yliopiston oppiaineisiin ja hanki valmiuksia valintakokeisiin

 • Avoimessa yliopistossa voit opiskella eri alojen opintoja oman kiinnostuksesi mukaan ja varmistua samalla oman alan valinnasta.
 • Opintotarjonnasta kannattaa valita johdantokursseja ja/tai perusopintoja, joissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun.
 • Opinnoissa tulevat tutuiksi myös yliopistotasoiset opiskelutaidot. Lukiessasi tieteellistä oppikirjallisuutta ja tehdessäsi tenttejä ja opintotehtäviä, opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja.
 • Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Avoimen yliopiston monimuoto- ja verkko-opinnoissa on erilaisia toteutustapoja kuin tutkinto-opinnoissa, mutta kaikki opinnot vastaavat tasoltaan tiedekuntien opintoja.

Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Avoimen yliopiston väylällä tarkoitetaan valintatapaa, jossa yliopiston tutkinto-opiskelijaksi voi päästä avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteita on kaikissa Turun yliopiston tiedekunnissa. Joissakin hauissa voidaan hyväksyä myös erillisten opintojen opinto-oikeudella suoritetut opinnot.
 • Turun yliopistossa avoimen väylän haku järjestetään erillishakuna kerran vuodessa keväällä. Hakukohteet ja valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja julkaistaan viimeistään lokakuussa.
 • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa hyväksytään vain ko. tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opinnot avoimessa yliopistossa. Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylän haussa pääosan opinnoista tulee olla kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen opintoja. Muissa tiedekunnissa voidaan avoimen väylän haussa hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia avoimia yliopisto-opintoja.
 • Tutustu Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilla oleviin avoimen väylää koskeviin ohjeisiin. Katso lisätietoja erityisesti Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen -valikosta:

  > Avoimen yliopiston väylä

Maisterihaun tai siirtohaun kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa), voit opiskella avoimessa yliopistossa maisterihauissa edellytettäviä opintoja. Opintotarjontaan sisältyy esimerkiksi kasvatustieteiden sekä sosiaalitieteiden ja sosiaalityön perus- ja aineopintoja.
 • Tutustu hakumahdollisuuksiin yliopiston sivuilla:

  > Maisterihaku
  > Siirtohaku

Ohjeita tutkintotavoitteisen opiskelun suunnitteluun

 • Tutustu ensin tavoitteenasi olevaan tutkinto-ohjelmaan (ks. yliopiston Opiskelijaksi-sivut) ja tarkista, mitä eri hakumahdollisuuksia tutkinto-ohjelmaan on, ketkä voivat hakea eri hauissa (hakukelpoisuus) ja mitkä ovat valintaperusteet.
 • Ota selvää, mitä eri hakutavoissa vaadittavia opintoja voit opiskella avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy useiden tutkintojen pää- ja/tai sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja. Laadi oma opiskelusuunnitelmasi aikatauluineen. Ota huomioon opintojen vaatima työmäärä (mitoitus opintopisteinä).
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on sivutoimista, joten pelkästään niiden perusteella ei voi saada valtion opintotukea. Opiskelua työttömänä työnhakijana koskevat tietyt ehdot. Lue lisää Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivulta.