alt=””

Tavoitteena tutkinto? - Avoimen yliopiston opinnot tutkintoon tähtääville

Mitä voisi opiskella välivuoden aikana? Mitä tarkoittaa avoimen väylä? Tarvitsetko maisterihakuun vaadittavia opintoja? Avoimista yliopisto-opinnoista voi olla monenlaista hyöytyä, jos tavoitteenasi on hakea tutkinto-opiskelijaksi.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat opinnot ovat aina tutkintojen osia ts. ne ovat samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijat suorittavat yliopistossa. Jos saat opiskeluoikeuden yliopistossa, voit liittää suorittamasi ko. tutkinto-ohjelman mukaiset opinnot osaksi tutkintoasi. Avoimen yliopiston opintosuoritustiedot tallennetaan Turun yliopiston opiskelijarekisteriin.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen yhteishaussa.

Jos opiskelet jo yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa, voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja esimerkiksi sivuaineiksi. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Tutustu yliopiston oppiaineisiin ja hanki valmiuksia valintakokeisiin

 • Avoimessa yliopistossa voit opiskella eri alojen opintoja oman kiinnostuksesi mukaan ja varmistua oman alan valinnasta. Opintotarjonnasta kannattaa valita johdantokursseja ja/tai perusopintoja, joissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun.
 • Opinnoissa tulevat tutuiksi myös yliopistotasoiset opiskelutaidot. Lukiessasi tieteellistä oppikirjallisuutta ja tehdessäsi tenttejä ja opintotehtäviä, opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja.
 • Integroidussa lähi- tai verkko-opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Avoimen yliopiston itse järjestämissä monimuoto- ja verkko-opinnoissa on erilaisia toteutustapoja kuin tutkinto-opinnoissa, mutta kaikki opinnot vastaavat tasoltaan tiedekuntien opintoja.

Avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Avoimen väylällä tarkoitetaan yliopiston opiskelijavalinnassa mahdollisuutta hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteita on kaikissa Turun yliopiston tiedekunnissa. Joissakin hauissa voidaan hyväksyä myös erillisten opintojen opinto-oikeudella suoritetut opinnot.
 • Turun yliopistossa avoimen väylän haku järjestetään erillishakuna kerran vuodessa keväällä. Hakukohteet, hakukelpoisuus ja valintaperusteet vahvistetaan vuosittain ja julkaistaan viimeistään marraskuussa.
 • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa hyväksytään vain ko. tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset opinnot avoimessa yliopistossa. Turun kauppakorkeakoulun avoimen väylän haussa pääosan opinnoista tulee olla kauppakorkeakoulun avoimen yliopisto-opetuksen opintoja. Muissa tiedekunnissa voidaan avoimen väylän haussa hyväksyä myös muiden yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisia avoimia yliopisto-opintoja.
 • Tutustu väylään Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilla. Katso lisätietoja erityisesti valikosta Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen:

  > Avoimen yliopiston väylä

Maisterihaun tai siirtohaun kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Jos olet jo suorittanut (alemman) tutkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, voit opiskella avoimessa yliopistossa maisterihauissa edellytettäviä opintoja. Opintotarjontaan sisältyy esimerkiksi kasvatustieteiden sekä sosiaalitieteiden ja sosiaalityön perus- ja aineopintoja.
 • Tutustu hakumahdollisuuksiin yliopiston sivuilla:

  > Maisterihaku
  > Siirtohaku

Ohjeita tutkintotavoitteisen opiskelun suunnitteluun

 • Tutustu ensin tavoitteenasi olevaan tutkinto-ohjelmaan (ks. yliopiston Opiskelijaksi-sivut) ja tarkista, mitä eri hakumahdollisuuksia tutkinto-ohjelmaan on, ketkä voivat hakea eri hauissa (hakukelpoisuus) ja mitkä ovat valintaperusteet.
 • Ota selvää, mitä eri hakutavoissa vaadittavia opintoja voit opiskella avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy useiden tutkintojen pää- ja/tai sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja. Laadi oma opiskelusuunnitelmasi aikatauluineen. Ota huomioon opintojen vaatima työmäärä (mitoitus opintopisteinä).
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on sivutoimista, joten pelkästään niiden perusteella ei voi saada valtion opintotukea. Opiskelua työttömänä työnhakijana koskevat tietyt ehdot. Lue lisää Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivulta.