Tavoitteena tutkinto? - Aloita opinnot avoimessa yliopistossa

Mietitkö itsellesi sopivan alan valintaa? Mitä voisi opiskella välivuoden aikana? Mikä on avoimen yliopiston väylä? Miten voisin opiskella maisterihakuun vaadittavat opinnot?

Avoimen yliopiston opinnoista voi olla sinulle hyötyä monella eri tavalla, jos tavoitteenasi on hakea opiskelemaan yliopistoon. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voit opiskella eri tieteenalojen opetussuunnitelmien mukaisia opintoja. Jos saat opiskeluoikeuden yliopistossa, voit liittää suorittamasi opinnot osaksi tutkintoa.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen yhteishaussa.

Mietitkö sopivan alan valintaa tai haluatko parantaa valmiuksiasi valintakokeisiin?

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yliopiston oppiaineisiin oman valintasi mukaan. Voit valita esimerkiksi oppiaineiden perus- ja johdantokursseja tai perusopintokokonaisuuksia, joissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun. Opit tarkastelemaan asiayhteyksiä ja hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia sekä omaksumaan ja soveltamaan alan tietoa.

Opetuksen yhteydessä voit esittää itseäsi askarruttavia kysymyksiä opettajille ja tuutoreille. Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen kuin tutkinto-opiskelijat. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Monimuoto- ja verkko-opinnoissa on erilaisia opiskelutapoja kuin tutkinto-opinnoissa, mutta kaikki opinnot vastaavat tasoltaan tiedekuntien opintoja.

Opinnoissa tulevat tutuiksi korkeakoulutasoisissa opinnoissa tarvittavat opiskelutaidot ja kehität opiskelu- ja vastaustekniikkaasi. Opintoihin kuuluu tieteellisen kirjallisuuden lukemista ja tenttimistä sekä oppiaineesta riippuen myös esseiden ja muiden kirjallisten tehtävien tekemistä. Opintosuorituksia tehdessäsi opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja. Saat tarvitessasi henkilökohtaista neuvontaa opiskelutaitojesi kehittämiseen ja opintosuoritusten tekemiseen.

Onko tavoitteenasi hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta?

Lue lisää sivulta > Avoimen yliopiston väylä

Aiotko hakea yliopistoon maisterihaun tai siirtohaun kautta? 

Maisterihaussa hakukohteena on ylempi korkeakoulututkinto. Voit hakea suomenkielisiin maisteriopintoihin, jos sinulla on suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto (esim. AMK-tutkinto tai kandidaatin tutkinto). Avoimessa yliopistossa voit opiskella maisteri- ja siirtohauissa edellytettäviä perus- ja aineopintoja myös esimerkiksi työn ohella tai opintovapaalla.

Lue lisää yliopiston sivulta > Maisterihaku

Jos opiskelet jo yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa

Voit opiskella avoimessa yliopistossa Turun yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja osaksi tutkintoasi - vaikka joustavasti verkko-opintoina tai kesällä. Voit valita esimerkiksi kielikursseja tai laajempia sivuainekokonaisuuksia. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Ohjeita opintojen suunnitteluun

  • Perehdy ensin tavoitteenasi olevaan tutkinto-ohjelmaan. Yliopiston oppiaineiden sivulta löytyvät linkit opinto-oppaaseen, jossa esitellään tutkinto-ohjelman rakenne ja siihen sisältyvät opinnot.
  • Ota selvää, mitä tutkintoon kuuluvia opintoja voit opiskella avoimessa yliopistossa (pää- ja/tai sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, yleisopintoja, menetelmäopintoja). Jos avoimen yliopiston tarjonnasta ei löydy pääaineeksi sopivia opintoja, ota yhteyttä avoimen yliopiston opintoneuvojaan ja kysy ohjeita muiden opintojen valintaan.
  • Avoimen yliopiston opintojen opetusohjelmista näet, missä ja miten opintoja järjestetään. Lisäksi opetusohjelmasta selviää ilmoittautumisaika, opintomaksut, mahdolliset opiskelijakiintiöt tai vaatimukset edeltävistä opinnoista. Opetusohjelman perusteella voit suunnitella oman opiskelusi. Ota huomioon opintojen mitoitus, työttömänä työnhakijana opiskelemista koskevat ehdot ym. Lisää ohjeita löydät Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivulta.
  • Osallistu esittely- ja infotilaisuuksiin! Osallistumista suositellaan etenkin tutkintotavoitteisia opintoja suunnitteleville - saat ohjeita väylähakuun sopivien opintojen suorittamiseen.