Tavoitteena tutkinto? - Aloita opinnot avoimessa yliopistossa

Mietitkö oman alasi valintaa? Mitä voisi opiskella välivuoden aikana? Mikä on avoimen yliopiston väylä? Suorittaisitko maisterihakuun vaadittavia opintoja?

Jos tähtäät yliopistotutkinnon suorittamiseen, avoimen yliopiston opinnoista voi olla sinulle hyötyä monella tavalla.

 • Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voit opiskella eri alojen tutkintoihin sisältyviä opintoja ja hakea avoimen yliopiston opintojen suorittamisen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi yliopistoon. Jos saat opiskeluoikeuden yliopistossa, voit liittää suorittamasi tutkinto-ohjelman mukaiset opinnot osaksi tutkintoasi. Avoimen yliopiston opintosuoritustiedot tallennetaan Turun yliopiston opiskelijarekisteriin.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen yhteishaussa.
 • Jos opiskelet jo yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa, voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja esimerkiksi sivuaineiksi. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Voit tutustua yliopiston oppiaineisiin ja parantaa valmiuksiasi valintakokeisiin

 • Opiskelemalla avoimia yliopisto-opintoja voit tutustua eri aineiden opintoihin ja löytää oman alasi. Opintotarjonnasta kannattaa valita johdantokursseja ja/tai perusopintoja, joissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun. Opit hahmottamaan laajempia asiakokonaisuuksia sekä omaksumaan ja soveltamaan alan tietoa.
 • Opinnoissa tulevat tutuiksi myös korkeakoulutasoisissa opinnoissa tarvittavat opiskelutaidot. Opintoihin kuuluu tieteellisen kirjallisuuden lukemista ja tenttimistä sekä oppiaineesta riippuen myös opintotehtävien tekemistä. Opit tiedonhaun sekä tiedon arvioinnin taitoja ja tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja. Saat tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa opiskelusi tueksi.
 • Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen kuin tutkinto-opiskelijat. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Avoimen yliopiston monimuoto- ja verkko-opinnoissa on erilaisia toteutustapoja kuin tutkinto-opinnoissa, mutta kaikki opinnot vastaavat tasoltaan tiedekuntien opintoja.

Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Avoimessa yliopistossa voit suorittaa opintoja, joiden perusteella on mahdollisuus hakea avoimen väylän kautta opiskelijaksi yliopistoon. Hakukohteita on kaikissa Turun yliopiston tiedekunnissa.
 • Hakukohteet ja hakijoilta edellytettävät opinnot vahvistetaan ja ilmoitetaan vuosittain Opintopolku-palvelussa. Tutustu avoimen väylään ja ohjeisiin Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilla:
  > Avoimen yliopiston väylä

Maisterihaun tai siirtohaun kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa), voit opiskella avoimessa yliopistossa maisteri- ja siirtohauissa edellytettäviä opintoja. Opintotarjontaan sisältyy mm. kasvatustieteiden sekä sosiaalitieteiden ja sosiaalityön perus- ja aineopintoja.
 • Tutustu hakumahdollisuuksiin yliopiston sivuilla:
  > Maisterihaku
  > Siirtohaku

Ohjeita tutkintotavoitteisen opiskelun suunnitteluun

 • Perehdy ensin tavoitteenasi olevaan tutkinto-ohjelmaan. Yliopiston oppiaineiden sivuilta löytyvät linkit opinto-oppaaseen, jossa esitellään tutkinto-ohjelman rakenne ja siihen sisältyvät opinnot. Voit selata opinto-opasta myös suoraan osoitteessa opas.peppi.utu.fi
 • Ota selvää, mitä eri hakumahdollisuuksia tutkinto-ohjelmaan on ja ketkä voivat hakea eri hauissa (hakukelpoisuus) ja mitkä ovat valintaperusteet. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen Turun yliopistoon
 • Ota selvää, mitä tutkintoon kuuluvia opintoja ja eri hakutavoissa vaadittavia opintoja voit opiskella avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy useiden tutkintojen pää- ja/tai sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä yleisopintoja. Opetusohjelmista näet, milloin, missä ja miten opintoja järjestetään. Opetusohjelmien perusteella voit suunnitella oman opiskelusi ja aikataulusi. Ota huomioon opintojen vaatima työmäärä (mitoitus opintopisteinä).
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on sivutoimista, joten pelkästään niiden perusteella ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eikä opiskelu oikeuta päätoimisille opiskelijoille tarkoitettuihin alennuksiin tai etuihin. Työttömänä työnhakijana opiskelemista koskevat tietyt ehdot. Lisää ohjeita löydät Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivulta.
 • Kysy lisää avoimen yliopiston opintoneuvojalta!