Tavoitteena tutkinto? - Aloita opinnot avoimessa yliopistossa

Mietitkö oman alan valintaa? Mitä voisi opiskella välivuoden aikana? Mikä on avoimen yliopiston väylä? Tarvitsetko maisterihakuun vaadittavia opintoja?

Avoimen yliopiston opinnoista voi olla sinulle hyötyä monella eri tavalla, jos tavoitteenasi on hakea opiskelemaan yliopistoon. Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voit opiskella eri tieteenalojen tutkintoihin sisältyviä opintoja. Jos saat opiskeluoikeuden yliopistossa, voit liittää suorittamasi opinnot osaksi ko. tutkintoa.

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävien opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen yhteishaussa.

Mietitkö sopivan alan valintaa tai haluatko parantaa valmiuksiasi valintakokeisiin?

Avoin yliopisto-opetus tarjoaa mahdollisuuden tutustua yliopiston oppiaineisiin oman valintasi mukaan.

  • Voit valita oppiaineiden johdantokursseja tai perusopintoja. Opinnoissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun. Opit hahmottamaan laajempia kokonaisuuksia ja asiayhteyksiä sekä omaksumaan ja soveltamaan alan tietoa.
  • Opinnoissa tulevat tutuiksi korkeakoulutasoisissa opinnoissa tarvittavat opiskelutaidot ja kehität opiskelu- ja vastaustekniikkaasi. Opintoihin kuuluu tieteellisen kirjallisuuden lukemista ja tenttimistä sekä oppiaineesta riippuen myös esseiden ja muiden kirjallisten tehtävien tekemistä. Opintosuorituksia tehdessäsi opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja. Saat tarvitessasi henkilökohtaista neuvontaa opiskelutaitojesi kehittämiseen ja opintosuoritusten tekemiseen.
  • Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen kuin tutkinto-opiskelijat. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Monimuoto- ja verkko-opinnoissa on erilaisia opiskelutapoja kuin tutkinto-opinnoissa, mutta kaikki opinnot vastaavat tasoltaan tiedekuntien opintoja.

Onko tavoitteenasi hakea yliopistoon avoimen yliopiston väylän kautta?

  • Lue lisää yliopiston sivulta. Sivulta löydät myös ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen. > Avoimen yliopiston väylä

Aiotko hakea yliopistoon suorittamaan maisterin tutkintoa tai haetko siirtohaun kautta? 

Jos sinulla on soveltuva ylempi tai alempi korkeakoulututkinto, voit opiskella avoimessa yliopistossa maisteri- ja siirtohauissa edellytettäviä perus- ja aineopintoja myös työn ohella tai opintovapaalla.

Jos opiskelet jo yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Turun yliopiston tutkintoihin kuuluvia opintoja osaksi tutkintoasi - vaikka joustavasti verkko-opintoina tai kesällä. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Ohjeita opintojen suunnitteluun

  • Perehdy ensin tavoitteenasi olevaan tutkinto-ohjelmaan. Yliopiston oppiaineiden sivuilta löytyvät linkit opinto-oppaaseen, jossa esitellään tutkinto-ohjelman rakenne ja siihen sisältyvät opinnot. Voit selata opinto-opasta myös suoraan osoitteessa opas.peppi.utu.fi
  • Ota selvää, mitä tutkintoon kuuluvia opintoja ja eri hakumahdollisuuksiin vaadittavia opintoja voit opiskella avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy useiden tutkintojen pää- ja/tai sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, yleisopintoja sekä menetelmäopintoja.
  • Avoimen yliopiston opintojen opetusohjelmista näet, milloin, missä ja miten opintoja järjestetään. Lisäksi opetusohjelmasta selviää ilmoittautumisaika, opintomaksut sekä mahdolliset opiskelijakiintiöt ja vaatimukset edeltävistä opinnoista.
  • Opetusohjelman perusteella voit suunnitella oman opiskelusi. Ota huomioon opintojen mitoitus, työttömänä työnhakijana opiskelemista koskevat ehdot ym. Lisää ohjeita löydät Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivulta.
  • Osallistu esittely- ja infotilaisuuksiin! Osallistumista suositellaan etenkin tutkintotavoitteisia opintoja suunnitteleville. Infotilaisuuksien tiedot löytyvät opetusohjelmista sekä Tapahtumakalenterista.