Tavoitteena tutkinto? - Aloita opinnot avoimessa yliopistossa

Mietitkö oman alan valintaa? Mitä voisi opiskella välivuoden aikana? Mikä on avoimen yliopiston väylä? Tarvitsetko maisterihakuun vaadittavia opintoja?

Jos tähtäät tutkinnon suorittamiseen, avoimen yliopiston opinnoista voi olla sinulle hyötyä monella tavalla.

 • Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa tutkintoa, mutta voit opiskella useiden eri alojen tutkintoihin sisältyviä opintoja. Opintoja voit valita oman tavoitteesi mukaan.
 • Jos saat opiskeluoikeuden yliopistossa, voit liittää suorittamasi tutkinto-ohjelman mukaiset opinnot osaksi tutkintoasi. Avoimen yliopiston opintosuoritustiedot tallennetaan Turun yliopiston opiskelijarekisteriin.
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen yhteishaussa.
 • Jos opiskelet jo yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa, voit opiskella avoimia yliopisto-opintoja esimerkiksi sivuaineiksi. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Mietitkö sopivan alan valintaa tai haluatko parantaa valmiuksiasi valintakokeisiin?

 • Oppiaineisiin voit tutustua valitsemalla oppiaineiden johdantokursseja ja perusopintoja, joissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita ja tutustutaan tieteenalan käsitteisiin sekä tieteelliseen ajatteluun. Opit hahmottamaan laajempia asiakokonaisuuksia sekä omaksumaan ja soveltamaan alan tietoa.
 • Opinnoissa tulevat tutuiksi korkeakoulutasoisissa opinnoissa tarvittavat opiskelutaidot. Opintoja suorittaessasi kehität opiskelu- ja vastaustekniikkaasi. Opintoihin kuuluu tieteellisen kirjallisuuden lukemista ja tenttimistä sekä oppiaineesta riippuen opintotehtävien tekemistä. Opintosuorituksia tehdessäsi opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja. Saat tarvittaessa henkilökohtaista neuvontaa opiskelusi tueksi.
 • Integroidussa opetuksessa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat samaan opetukseen kuin tutkinto-opiskelijat. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Avoimen yliopiston monimuoto- ja verkko-opinnoissa on erilaisia opiskelutapoja kuin tutkinto-opinnoissa, mutta kaikki opinnot vastaavat tasoltaan tiedekuntien opintoja.

Avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella on mahdollisuus hakea opiskelijaksi useisiin Turun yliopiston tutkintokoulutuksiin. Avoimen yliopiston väylän hakukohteita on kaikissa tiedekunnissa.
 • Hakijoilta vaadittavat opinnot vahvistetaan vuosittain ja ne ilmoitetaan hakukohteen valintaperusteissa. Tutustu avoimen väylään ja ohjeisiin Hakeminen Turun yliopistoon -sivuilla:
  > Avoimen yliopiston väylä

Maisterihaun tai siirtohaun kautta tutkinto-opiskelijaksi

 • Oletko jo suorittanut korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Voit opiskella avoimessa yliopistossa maisteri- ja siirtohauissa edellytettäviä perus- ja aineopintoja.
 • Tutustu hakumahdollisuuksiin yliopiston sivuilla:
  > Maisterihaku
  > Siirtohaku

Ohjeita tutkintotavoitteisen opiskelun suunnitteluun

 • Perehdy ensin tavoitteenasi olevaan tutkinto-ohjelmaan. Yliopiston oppiaineiden sivuilta löytyvät linkit opinto-oppaaseen, jossa esitellään tutkinto-ohjelman rakenne ja siihen sisältyvät opinnot. Voit selata opinto-opasta myös suoraan osoitteessa opas.peppi.utu.fi
 • Ota selvää, mitä eri hakumahdollisuuksia tutkinto-opintoihin on ja ketkä voivat hakea eri hauissa (hakukelpoisuus) ja mitkä ovat valintaperusteet. Lisätietoa löydät sivulta Hakeminen Turun yliopistoon
 • Ota selvää, mitä tutkintoon kuuluvia opintoja ja eri hakutavoissa vaadittavia opintoja voit opiskella avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opintotarjontaan sisältyy useiden tutkintojen pää- ja/tai sivuaineopintoja, kieli- ja viestintäopintoja, menetelmäopintoja ja yleisopintoja. Ks. Opintotarjonta-sivu.
 • Avoimen yliopiston opintojen opetusohjelmista näet, milloin, missä ja miten opintoja järjestetään. Lisäksi opetusohjelmissa ovat mm. ilmoittautumisohjeet ja opintomaksut. Opetusohjelmien perusteella voit suunnitella oman opiskelusi. Ota huomioon opintojen mitoitus (op-määrä).
 • Avoimen yliopiston opintojen suorittaminen on sivutoimista, joten pelkästään niiden perusteella ei voi saada valtion opintotukea (opintorahaa tai -lainaa), eikä opiskelu oikeuta alennuksiin tai etuihin, jotka on tarkoitettu päätoimisille opiskelijoille. Työttömänä työnhakijana opiskelemista koskevat tietyt ehdot. Lisää ohjeita löydät Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivulta.
 • Kysy lisää avoimen yliopiston opintoneuvojalta!