Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa

Suurimmassa osassa avoimen yliopiston opintoja on opintosuorituksena kirjallisuus- tai luentotentti. Tenttejä järjestetään opintojen opetusohjelman mukaisesti joko salitentteinä Turun yliopiston tiloissa ja yhteistyöoppilaitoksissa tai joustavasti suoritettavina sähköisinä tentteinä. Sähköisiä tenttejä ovat Moodle-tentit Moodle-oppimisympäristössä ja Exam-tentit, joita voi suorittaa tenttipalvelun tiloissa Turussa, Raumalla ja Porissa sekä myös muiden korkeakoulujen tenttitiloissa.

 • Tenttien järjestämistavat ja ajat ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa. Kannattaa seurata myös koronavirustilanteen tiedotteessa julkaistavia ohjeita.
 • Jokaisesta tentittävästä opintosuorituksesta järjestetään vähintään kolme tenttimismahdollisuutta. Esimerkiksi luento-opetuksen päätteeksi järjestetään tenttitilaisuus ja kaksi uusintatenttikertaa.
 • Opinto-oikeutesi aikana voit ilmoittautua samaan tenttiin enintään kolme kertaa, vaikka opetusohjelmaan sisältyisi useampia tenttipäiviä.
 • Tenttituloksista jää voimaan korkein arvosana.
Salitentit Turun yliopistossa

Nämä ohjeet koskevat erikseen avoimen yliopiston opiskelijoille järjestettävää opetusta, ei integroitua opetusta. Opiskelijat saavat tarkemmat opintokohtaiset ohjeet.

Tenttipäivät ja ajat sekä tenttitilaisuuksien paikat

Tarkista tiedot opintojen opetusohjelmasta.

Ilmoittautuminen tentteihin

 • Ohjeet tentteihin ilmoittautumisesta annetaan oppiainekohtaisesti.
 • Tenttiin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttipäivää (viimeistään edellisen viikon keskiviikkona).
 • Jos et pääsekään osallistumaan tenttiin, peru ilmoittautumisesi  tentin ilmoittautumisaikana. Tämän jälkeen perumisesta on ilmoitettava opintosihteerille puhelimitse tai sähköpostitse. Perumatta jätetty ilmoittautuminen lasketaan yhdeksi tenttimiskerraksi.
 • Tarkista tenttiin ilmoittautumista koskevat ohjeet opintojen opetusohjelmasta.

Tenttitilaisuutta koskevat ohjeet

Huom! Kauppakorkeakoulun opintojen tenteissä noudatetaan omia ohjeita ja niistä tiedotetaan opiskelijoille erikseen.

 • Tenttiin otetaan mukaan vain kirjoitustarvikkeet (kynä, pyyhekumi, teroitin, viivain) ja henkilöllisyystodistus. Laukut ja kaikki muut tavarat jätetään tenttisalin seinustoille. Myös kännykät ja kellot on jätettävä laukkuun, ja ne on pidettävä suljettuna. Vastauspaperit saa tentin valvojilta.
 • Kuulustelun alkaessa tenttijöille jaetaan nimellä varustetut kuoret, jotka sisältävät tenttikysymykset. Kysymyskuoren saa avata vasta kun valvoja antaa luvan.
 • Vastausaikaa on 3 tuntia (jotkin luentokuulustelut kestävät 2 tuntia). Aika lasketaan siitä hetkestä, kun tentinvalvoja antaa luvan avata kysymyskuoret.
 • Kirjoita jokaiseen vastauspaperiisi nimesi ja opiskelijanumerosi.
 • Tenttivastaukset kirjoitetaan suomeksi. Mahdollisuus vastata muilla kielillä on selvitettävä etukäteen.
 • Tenttisalissa on vallittava tenttirauha. Opiskelijat eivät saa keskustella keskenään eivätkä vaihtaa aineistoja. Tenttisalissa ei saa liikkua turhaan. Tenttisalista poistunut opiskelija ei saa palata jatkamaan tenttiään. Tenttitilaisuutta häiritsevä opiskelija poistetaan salista.
 • Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua alkamisajankohdasta. Valvoja merkitsee taululle tentin päättymisajan sekä ajankohdan, josta alkaen tentistä poistuminen on mahdollista.
 • Palauta tentti-ilmoittautumislomake, tenttikysymykset ja vastauspaperit tenttikuoressa niille osoitetuille paikoille valvojan pöydälle.
 • Tenttiin osallistuja todistaa henkilöllisyytensä valvojalle virallisella henkilöllisyystodistuksella samalla kun hän palauttaa vastauspaperinsa.
Moodle-tentti

Moodle-tentti on Moodle-oppimisympäristössä moodle.utu.fi järjestettävä tentti, johon osallistutaan omalta tietokoneelta opintojen opetusohjelmassa ilmoitettuna ajankohtana.

 • Moodle-tentit voivat olla kestoltaan pidempiä ns. aineistotenttejä, jolloin tentissä saa käyttää kirjallisuutta ja muistiinpanoja. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Aineistotenttiin tulee siis valmistautua tavalliseen tapaan. Esseemuotoiset tenttivastaukset voi oppiaineesta riippuen kirjoittaa joko suoraan Moodleen tai vastauksen voi kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmalla ja liittää valmiina tentin vastauskenttään.
 • Moodle-tentti voi olla myös yksityiskohtaista osaamista mittaava monivalintatentti. Tällöin tenttiaika on määritelty lyhyemmäksi.
 • Opiskelijat saavat tenteistä tarkemmat ohjeet opintokohtaisesti. Moodle-tenttiin ei tarvitse ilmoittautua erikseen.
Sähköinen tenttipalvelu Exam

Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa sijaitsevassa Exam-tenttipalvelun tilassa valitsemanaan ajankohtana. Tilassa on kameravalvonta. Tenttitiloja on Turun yliopistossa Turussa, Porissa ja Raumalla. Lisäksi Exam-tenttitiloja on käytettävissä Åbo Akademin tiloissa Vaasassa sekä muissa korkeakouluissa useilla eri paikkakunnilla.

Exam-tenttitilat ovat käytössä rajoitetusti koronatilanteen vuoksi. Infoa tenttitiloista päivitetään tenttipalvelun ohjesivuille.

> Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: Opiskelijan ohje

 • Tutustu ohjeisiin huolellisesti ennen tenttiä.
 • Alasivuilta löydät ohjeita:
  • Sähköisen tenttimisen ohjeet opiskelijoille: ohjeet tentin varaamiseen ja tenttien tekemiseen.
  • Tenttitilat / Tenttitilojen ohjeet ja kulku: Tietoa Turun yliopiston ja Åbo Akademin tenttitiloista ja kulkuavaimista.

   Avoimen yliopiston opiskelijat pääsevät Turun yliopistossa (Turussa ja Raumalla) sijaitseviin tiloihin ns. kulku- ja tulostuslätkällä. Lisätietoja kulku- ja tulostuslätkästä. Jos et pääse itse hakemaan kulkulätkää, voit valtuuttaa toisen henkilön noutamaan väliaikaisen kulkukortin ja kulkulätkän, jonka voit aktivoida tenttikäyntisi yhteydessä. Lue ohjeet Tenttitilat-sivulta.

   Jos et pysty järjestämään kulkulätkän noutamista, ota yhteys oppiaineen opintosihteeriin.
    
 • Tenttiaika on varattava etukäteen.
 • Tenttikoneelle kirjautuessasi tarvitset UTU-käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Muista painaa ne mieleesi!
 • Voit tehdä tenttejä myös muiden korkeakoulujen tenttitiloissa: Tenttiajan varaaminen toisesta korkeakoulusta
Jos sinulle tulee kysyttävää Exam-palvelun Opiskelijan ohjeista, ota yhteyttä osoitteeseen exam@utu.fi.