Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa

Huom! Opiskelijoille tiedotetaan opintokohtaisesti koronapoikkeustilasta palautumisohjeista, jotka koskevat opetusjärjestelyjä ja tenttimistä.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Suurimmassa osassa avoimen yliopiston opintoja on opintosuorituksena kirjallisuus- tai luentotentti. Tenttejä järjestetään opintojen opetusohjelman mukaisesti joko salitentteinä Turun yliopiston tiloissa ja yhteistyöoppilaitoksissa tai joustavasti suoritettavina sähköisinä tentteinä. Sähköisiä tenttejä järjestetään Moodle-oppimisympäristössä (Moodle-tentit) ja sähköisen tenttipalvelun tiloissa (Exam-tentit) Turussa, Raumalla, Porissa, Vaasassa ja myös muiden korkeakoulujen tenttitiloissa.

 • Tenttitavat ja -ajat ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa.
 • Opintojen opetusohjelmaan sisältyy jokaisesta tentittävästä opintosuorituksesta vähintään kolme tenttimismahdollisuutta. Esimerkiksi luento-opetuksen päätteeksi järjestetään tenttitilaisuus ja kaksi uusintatenttikertaa.
 • Opinto-oikeutesi aikana voit ilmoittautua samaan tenttiin enintään kolme kertaa, vaikka opetusohjelmassa olisi ilmoitettu useampia tenttipäiviä. Tenttituloksista jää voimaan korkein arvosana.
Salitentit Turun yliopistossa (avoimen yliopiston itse järjestämät opinnot)

Tenttipäivät ja ajat sekä tenttitilaisuuksien paikat

Tarkista tiedot opintojen opetusohjelmasta.

Ilmoittautuminen tentteihin

 • Tentteihin ilmoittaudutaan Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa, ks. Tentit.
 • Tenttiin pitää ilmoittautua viimeistään seitsemän päivää ennen tenttipäivää (viimeistään edellisen viikon keskiviikkona).
 • Jos et pääsekään osallistumaan tenttiin, peru ilmoittautumisesi Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa tentin ilmoittautumisaikana. Tämän jälkeen perumisesta on ilmoitettava opintosihteerille puhelimitse tai sähköpostitse. Perumatta jätetty ilmoittautuminen lasketaan yhdeksi tenttimiskerraksi.
 • Tarkista ilmoittautumista koskevat ohjeet opintojen opetusohjelmasta.

Tenttitilaisuutta koskevat ohjeet

Huom! Kauppakorkeakoulun opintojen tenteissä noudatetaan omia ohjeita, ja niistä tiedotetaan opiskelijoille erikseen.

 • Tenttiin otetaan mukaan vain kirjoitustarvikkeet (kynä, pyyhekumi, teroitin, viivain) ja henkilöllisyystodistus. Laukut ja kaikki muut tavarat jätetään tenttisalin seinustoille. Myös kännykät ja kellot on jätettävä laukkuun, ja ne on pidettävä suljettuna. Vastauspaperit saa tentin valvojilta.
 • Kuulustelun alkaessa tenttijöille jaetaan nimellä varustetut kuoret, jotka sisältävät tenttikysymykset. Kysymyskuoren saa avata vasta kun valvoja antaa luvan.
 • Vastausaikaa on 3 tuntia (jotkin luentokuulustelut kestävät 2 tuntia). Aika lasketaan siitä hetkestä, kun tentinvalvoja antaa luvan avata kysymyskuoret.
 • Kirjoita jokaiseen vastauspaperiisi nimesi ja opiskelijanumerosi.
 • Tenttivastaukset kirjoitetaan suomeksi. Mahdollisuus vastata muilla kielillä on selvitettävä etukäteen.
 • Tenttisalissa on vallittava tenttirauha. Opiskelijat eivät saa keskustella keskenään eivätkä vaihtaa aineistoja. Tenttisalissa ei saa liikkua turhaan. Tenttisalista poistunut opiskelija ei saa palata jatkamaan tenttiään. Tenttitilaisuutta häiritsevä opiskelija poistetaan salista.
 • Tentistä saa poistua aikaisintaan 30 minuutin kuluttua alkamisajankohdasta. Valvoja merkitsee taululle tentin päättymisajan sekä ajankohdan, josta alkaen tentistä poistuminen on mahdollista.
 • Palauta tentti-ilmoittautumislomake, tenttikysymykset ja vastauspaperit tenttikuoressa niille osoitetuille paikoille valvojan pöydälle.
 • Tenttiin osallistuja todistaa henkilöllisyytensä valvojalle virallisella henkilöllisyystodistuksella samalla kun hän palauttaa vastauspaperinsa.
Moodle-tentti

Moodle-tentti on yksilöllisesti suoritettava aineistotentti, joka tehdään verkon kautta Moodle-oppimisympäristön avulla tiettynä ajankohtana ja rajattuna vastausaikana. Valmis tenttivastaus tallennetaan ja lähetetään arvioitavaksi opettajalle.

 • Moodle-tenttiin voit osallistua esimerkiksi omalta koneeltasi paikkakunnasta riippumatta
 • Aineistotentillä tarkoitetaan tenttiä, jossa voi käyttää luentomuistiinpanoja, kirjallisuutta ja muuta oheismateriaalia. Tenttikysymykset on muotoiltu siten, että kirjoista ei löydy suoraa vastausta, vaan vastaajan on kyettävä yhdistelemään ja päättelemään vastauksissa esittämänsä tiedot. Tenttiin valmistaudutaan normaalin tentin tapaan.
 • Moodle-tenteistä annetaan tarkemmat ohjeet opiskelijoille opintokohtaisesti.
Sähköinen tenttipalvelu Exam

Huom! Exam-tenttitilat ovat rajoitetusti käytettävissä 18.5.2020 alkaen. Turun yliopiston sähköisen tenttipalvelun tiloihin pääsee kulku- ja tulostuslätkällä. Jos sinulla ei ole pääsyä tenttitiloihin, ota yhteyttä osoitteeseen exam@utu.fi. Tiedot tenttitilojen käytöstä päivitetään sähköisen tenttipalvelun ohjesivuille, ks. alla. Tutustu niihin huolellisesti ennen tenttiä.

-----------------------------------------------

Tietyissä avoimen yliopiston opinnoissa voi suorittaa Exam-tenttejä. Tentit ilmoitetaan opintojen opetusohjelmissa Avoimen yliopiston Nettiopsussa.

Exam on sähköinen tentti, jonka opiskelija suorittaa itsenäisesti korkeakoulussa sijaitsevassa tenttipalvelun tilassa valitsemanaan ajankohtana. Tilassa on kameravalvonta. Tenttitilat ovat käytössä Turun yliopiston tiloissa Turussa, Porissa ja Raumalla sekä Åbo Akademin tenttitilassa Vaasassa. Lisäksi Exam-tenttitiloja on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa, ks. lisätietoja tenttipaikoista Exam.fi-sivulta.

 • Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje -sivulla kerrotaan, mikä on sähköinen tenttipalvelu. Alasivuilta löydät lisää ohjeita:
  • Sähköisen tenttimisen ohjeet opiskelijoille: ohjeita tenttiin ilmoittautumiseen ja tenttien tekemiseen
  • Tenttitilat: tiedot Turun yliopiston eri tenttitiloista. Avoimen yliopiston opiskelijat pääsevät Turun yliopistossa sijaitseviin tiloihin ns. kulku- ja tulostuslätkällä tai lainattavalla kulkukortilla.
 • Tenttiaika on varattava etukäteen.
 • Tenttikoneelle kirjautuessasi tarvitset UTU-käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Muista painaa ne mieleesi!