Kehitä ympäristöosaamistasi avoimen yliopiston opinnoilla

Ympäristöosaamista tarvitaan kaikilla aloilla!

Poimintoja opintotarjonnasta:

> Ympäristötiede, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot) tai yksittäisiä jaksoja:

 • Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
 • Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
 • Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
 • Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op

> Maantiede, perusopinnot 25 op (verkko-opinnot) tai yksittäisiä jaksoja mm.

 • Johdatus maantieteeseen 5 op
 • Luonnonvarojen maantiede 5 op
 • Geoinformatiikan perusteet 5 op
 • Klimatologia 3 op

> Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op

> Kauppakorkeakoulun kurssit mm.

 • Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op
 • Responsible Business: an Introduction 6 ECTS
 • Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS, virtual course
 • Kansainvälinen talous ja ympäristöongelmat 4 op

> Maisemantutkimus, perus- ja aineopinnot, Porin yliopistokeskus

> Kulttuuri- ja elämysmatkailu, yksittäisiä jaksoja esim. Nature, Environment and Tourism 3 ECTS

> Oikeustieteelliset opinnot mm.

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op
 • Ympäristöoikeus 7 op

> Tutustu myös avointen korkeakoulujen yhteiseen opintotarjontaan: Biotalousasiantuntijan osaamissalkku -verkko-opinnot