Kehitä liiketoiminta- ja markkinointiosaamistasi avoimen yliopiston opinnoilla

Kauppakorkeakoulun ja muiden tieteenalojen opinnot tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia liiketoimintaosaamisen kehittämiseen. Voit hankkia lisää valmiuksia myös markkinointiin.

Opinnot sopivat niin yrityksissä kuin julkisessa hallinnossa ja järjestötoiminnassa työskenteleville. Opinnot sopivat myös osaksi henkilöstökoulutusta.

Kauppatieteelliset opinnot Turussa mm.

 • Laskentatoimi ja rahoitus: Kirjanpito ja tilinpäätös 3 op, Kustannuslaskennan perusteet 4 op
 • Johtaminen ja organisointi: Johtamisen perusteet 3 op (myös verkkokurssi), Innovaatioiden johtaminen ja konsultointi 6 op, Vastuullisen liiketoiminnan opintokokonaisuus 25 op
 • Markkinointi: Markkinoinnin perusteet 3 op (verkkokurssi), Kuluttajakäyttäytyminen 6 op, B2B Marketing 6 ECTS, Myynnin verkkokurssi 6 op
 • Kansainvälinen liiketoiminta: Kansainvälisen liiketoiminnan perusteet 3 op, Business Intelligence and the Global Business Environment 6 ECTS, Business in the Baltic Sea Region 6 ECTS
 • Toimitusketjujen johtaminen: Toimitusketjujen johtamisen perusteet 3 op, Supply Chain Management 5 ECTS
 • Yrittäjyys: Introduction to Entrepreneurial Business 3 ECTS, Grow up ECTS, Doing Business in Wider Europe 6 ECTS
 • Taloustiede: Taloustieteen perusteet 6 op
 • Yritysjuridiikka:  Yritysjuridiikan perusteet 3 op, Vero-oikeuden perusteet 4 op, Sopimusoikeus 6 op, Markkinointioikeus 6 op, Työoikeus 6 op
 • Talousmaantiede: Globalisation and Corporate Responsibility 5 ECTS (verkkokurssi)
 • Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Talousmatematiikan perusteet 3 op
 • Tietojärjestelmätiede: Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op, Tietojärjestelmien kehittäminen 5 op
 • Tulevaisuudentutkimuksen opinnot: Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op tai yksittäisiä opintojaksoja
 • Kielet ja liikeviestintä: Business Communication, Espanjan alkeis- ja jatkokurssit, Espanjan maantuntemus ja liikekieli, Ranskan alkeis- ja jatkokurssit, Ranskan liikekielen kursseja, Affärskommunikation, Saksan alkeis- ja jatkokurssit, Wirtschaftdeutsch

Tutustu kauppakorkeakoulun koko kurssitarjontaan! Kursseja myös Porin yksikössä.

> Turun kauppakorkeakoulun avoin yliopisto-opetus

Muiden tieteenalojen opintoja: