Avoimen yliopiston yhteistyö

Avoimen yliopisto-opetuksen yhteistyöverkostot

Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus ja sen yhteistyökumppanuudet ovat osa yliopiston yhteiskunnallista vuorovaikutusta. Avoimen yliopisto-opetuksen tavoitteena on edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja tarjota joustavia ja yksilöllisiä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Avoin yliopisto tarjoaa reilua kumppanuutta yhteistyötahoilleen:

Opetusyhteistyö oppilaitoksissa

Tarjoamme kesäyliopistoille, kansalais- ja kansanopistoille sekä muille oppilaitoksille mahdollisuuden järjestää Turun yliopiston opetussuunnitelmien mukaista avointa yliopisto-opetusta yhteistyössä kanssamme. Opinnot suunnitellaan yhdessä yliopiston tiedekuntien kanssa. Opetusyhteistyössä on mukana vuosittain yli 30 oppilaitosta. Lue lisää sivulta:

> Avoimen yliopisto-opetuksen oppilaitosyhteistyö

Opintoja työnantajien ja yhteisöjen tarpeisiin

Kannustamme yrityksiä ja muita organisaatioita hyödyntämään avoimen yliopiston opintoja henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä. Opinnot tarjoavat tuoretta tutkimustietoa monipuolisesti eri aloilta ja kehittävät muun muassa tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitoja. Opintoja toteutetaan joustavilla tavoilla ja opintomaksut ovat edullisia. Työnantajat voivat tukea opintoihin osallistumista mm. ajankäytön ja maksujen osalta. Opintoneuvojamme auttavat tarvittaessa opintojen valitsemisessa. Työelämän tarpeisiin sopivista opinnoista on koottua tietoa yliopiston jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan esittelysivuille.

Tukea opinto-ohjaajien ja koulutusneuvojien työhön

Avoimen yliopiston opintoneuvojalta voit tiedustella avoimen yliopisto-opetuksen esittelyn järjestämismahdollisuudesta omassa oppilaitoksessa tai muun tilaisuuden yhteydessä. Opintoneuvojaan voivat ottaa yhteyttä kaikki opinnoista kiinnostuneet.

Avoimen yliopiston opintoihin voi tutustua Opintotarjonta-sivuilla. Ohjeita opiskelun suunnitteluun löytyy Opiskelu avoimessa yliopistossa -sivuilta. Lukioiden opinto-ohjaajille on koottu tietoa tapahtumista ym. Tutustu yliopistoon -sivuille.

Koulutuksen kehittäminen

Avoin yliopisto-opetus on osa yliopiston Koulutuksen toimialan Koulutuksen tuki -toimintoa, joka vastaa muun muassa opetuksen kehittämisen keskitetystä tuesta. Alueelliset, kansalliset ja kansainväliset koulutuksen kehittämishankkeet ovat osa avoimen yliopiston toimintaa. Vahvuusalueitamme ovat oppimisen digitalisaatio, verkko-opetus, monimuoto-opetus sekä yhteistyö avoimen yliopisto-opetuksen järjestämisessä.

Yhteistyömuotoina meitä kiinnostavat oppimisympäristöihin ja jatkuvaan oppimiseen liittyvät kehittämis- ja tutkimushankkeet, asiantuntijavaihto sekä benchmarking. Viimeisimpiä kehittämishankkeita ovat

> Toinen reitti yliopistoon (OKM 2018 - 2020, partneri). Hankkeessa kehitettiin vaihtoehtoisia sisääntuloreittejä yliopistojen tutkinto-opintoihin.

> Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus AVOT (ESR-hanke 2015 - 2018, koordinaattori)

Avoin yliopisto-opetus Suomessa

Kaikki Suomen neljätoista yliopistoa järjestävät avointa yliopisto-opetusta. Osallistumme aktiivisesti avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallisen yhteistyöverkoston Avoimen yliopiston foorumin toimintaan. Turun yliopistolla on edustus foorumin työvaliokunnassa ja sen muissa työryhmissä.

Turun yliopistossa avointa yliopisto-opetusta on järjestetty vuodesta 1978 lähtien. Nykyisin opintoihin osallistuu noin 9 000 aikuisopiskelijaa vuosittain eri puolilta Suomea ja verkko-opintojen välityksellä myös ulkomailta!

Kysy lisää yhteistyömahdollisuuksista!