European Social Survey

 

European Social Survey on tieteellisistä lähtökohdista toteutettava vertaileva kyselytutkimus, joka kattaa yli 30 Euroopan ja lähialueiden maata. ESS kartoittaa Euroopan maiden yhteiskunnallisen muutoksen ja väestön asenteiden, uskomusten ja käyttäytymisen välisiä suhteita. Kyselylomake koostuu sa​manlaisena toistuvasta ydinmoduulista sekä vaihtuvista moduuleista, jotka suunnitellaan joka kierrokselle erikseen. Lisäksi ns. lisälomakkeen avulla seurataan arvojen muutoksia sekä toteutetaan menetelmällisiä kokeita.

ESS:ssä on kiinnitetty erityisesti huomiota menetelmien korkealaatuisuuteen ja aineiston helppokäyttöisyyteen. Esimerkiksi otannan osalta ESS:ssä käytetään pelkästään yksinkertaista satunnaisotantaa ilman kiintiöintejä ja tiedonkeruu toteutetaan ainoastaan käyntihaastatteluilla. Kyselylomakkeen kääntäminen perustuu tiimityönä toteutettavaan TRAPD -menetelmään. Otosten koot vaihtelevat maittain yleensä 1200 ja 3000 havainnon välillä. Aineisto arkistoidaan helppokäyttöiseen muotoon kaikkien tutkijoiden saataville. ESS –aineisto on kerätty kahden vuoden välein vuodesta 2002 lähtien.  Vuodesta 2013 lähtien ESS on ollut Eurooppalainen tutkimusinfrastruktuurikonsortio, ESS ERIC. 

ESS:n kansainvälisen organisaation johtajana toimii professori Rory Fitzgerald (City, London University). Suomen osalta ESS:ää koordinoidaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella, ja kansallisena koordinaattorina on alusta alkaen toiminut sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti. Kenttätyön Suomessa on jokaisella kierroksella toteuttanut Tilastokeskus.

Ota yhteyttä Suomen ESS-tiimiin sähköpostitse osoitteessa ess-fi@utu.fi.

Uutiset

4.12.2019
Hyvinvointia selittävät tekijät vaihtelevat väestöryhmittäin – Hyvinvointi riippuu vahvimmin työstä, toimeentulosta ja terveydestä

Tutkija, HTT Takis Venetoklis selvitti tutkimuksessaan European Social Survey -aineiston avulla sitä, onko subjektiivisen hyvinvoinnin suhde yksilötason sosioekonomisiin taustatekijöihin samanlainen eri väestöryhmissä kuin koko aineistossa. Tiivistelmän tutkimuksen tuloksista löydät tästä linkistä.

4.12.2019
Moduuliehdotusten deadline lähestyy

Ehdotuksia vaihtuvien moduulien aiheiksi ESS:n 11. kierrokselle otetaan vielä vastaan. Ehdotuksia voi lähettää 17.1.2020 saakka. Lisätietoja löydät ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.

3.12.2019
ESS:n sivustoilla käyttökatko

ESS:n kansainväliset sivustot ovat käyttökatkossa torstaina 5.12. klo 23 alkaen. Käyttökatko johtuu sivustoa ylläpitävän Norjan tietoarkiston huoltotöistä. Sivusto avataan uudelleen viimeistään maanantaina 9.12. klo 13.

31.10.2019
Kierroksen 9 aineisto saatavilla!

ESS:n yhdeksännen kierroksen aineiston ensimmäinen versio on julkaistu ja on nyt tutkijoiden saatavilla osoitteessa www.europeansocialsurvey.org. Ydinmoduulien lisäksi aineistossa on kaksi vaihtuvaa moduulia. Tällä kertaa vaihtuvissa moduuleissa tarkastellaan eurooppalaisten elämänvaiheiden ajoittumista ja oikeudenmukaisuutta koskevia käsityksiä. Aineiston ensimmäinen versio kattaa 19 maata: Itävalta, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsekki, Saksa, Viro, Suomi, Ranska, Unkari, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Serbia, Slovenia, Sveitsi ja Yhdistynyt kuningaskunta.

27.9.2019
ESS Forum Rovaniemellä 4.11.2019

ESS Forumeissa esitellään European Social Survey –aineistoa ja sen käyttömahdollisuuksia käyttäjäkunnalle. ESS Forumeita on jo aiemmin järjestetty kaikilla Suomen yliopistopaikkakunnilla, mutta pienen tauon jälkeen niitä taas jatketaan.

Lisää uutisia
25.9.2019
Tarjoa aihetta ESS:n moduuliksi

ESS:n 11. kierroksen vaihtuvien moduulien aihehaku on avattu. Hakujulistuksella haetaan kansainvälisten tutkijaryhmien ehdotuksia vuonna 2022 kerättävän kierroksen vaihtuviksi moduuleiksi. Ehdotusten tulee sisältää 30 kysymystä, jotka mittaavat tiettyä yhteiskuntatieteellisesti merkittävää aihealuetta. Hakuprosessi on kaksivaiheinen, ja ensimmäisen vaiheen hakuaika päättyy 17. tammikuuta 2020. Hakemuksia arvioi ESS:n tieteellinen asiantuntijapaneeli. Lisätietoja löydät ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.

11.9.2019
ESS-SUSTAIN-2 neuvotteluvaiheeseen

ESS ERICille on myönnetty H2020-ohjelmasta noin 5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa ESS:n vahvistamista. Suomi on tässäkin hankkeessa vahvasti mukana ja osallistuu Cronos-nettipaneelin toteutukseen.

4.9.2019
ESS tiivistää kansainvälistä yhteistyötä

ESS on laatinut yhteistyösopimuksen Australian National Universityn kanssa, jonka myötä ESS:n ydinmoduuli kerätään vuonna 2020 myös Australiassa. Ydinmoduulin kysymykset sisältyvät Internet-pohjaiseen Life in Australia -paneeliin. Tämä mahdollistaa eurooppalaisten ja australialaisten vastaajien vertailun vuoden 2020 aineistolla. Lisäksi ESS jatkaa yhteistyötä South African Social Attitudes Surveyn (SASAS) kanssa, jonka avulla ESS:ssä käytettyjä vaihtuvia moduuleja on replikoitu jo aiemminkin Etelä-Afrikassa. Lisätietoja ESS:n kansainvälisillä kotisivuilla.

28.8.2019
ESS:n ydinmoduuli arvioidaan

ESS:n ydinmoduulia arvioidaan syyskuun 2019 aikana ESS:n käyttäjille kohdennetulla online-kyselyllä. Kyselyn tarkoituksena on varmistaa, että ESS:n ydinmoduuli on jatkossakin ajankohtainen ja vastaa käyttäjien tarpeita. Kysely on osa ESS:n seuraavan kierroksen ydinmoduulin laajempaa arviointiprosessia. Lisätietoja löydät ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.

27.8.2019
ESS mukana vuoden 2019 Metodifestivaaleilla

ESS:n Suomen tiimi osallistuu Tampereen yliopiston vuoden 2019 Metodifestivaaleille 27.-29.8.2019. Professori Heikki Ervasti esittelee ESS-aineiston käyttöä ja tutkimuskohteita ihmistieteiden infrastruktuureja ja vertailevaa tutkimusta esittelevässä sessiossa. Työryhmässä on mukana myös muita tutkimusaineistoja, kuten International Social Survey Programme (ISSP) ja European Value Study (EVS). Lisätietoja löytyy Metodifestivaalien kotisivuilta.

28.6.2019
Ennakkoilmoitus ESS kierroksen 11 moduulihausta

ESS:n 11. kierroksen vaihtuvien moduulien hakuilmoitus julkaistaan lokakuussa 2019. Kutsulla tavoitellaan kansainvälisiä tutkijaryhmien ehdotuksia ESS:n 11. kierroksen vaihtuviksi moduuleiksi. Moduuliehdotusten tulee sisältää 30 kysymystä, jotka mittaavat tiettyä yhteiskuntatieteellisesti merkittävää aihealuetta. Varsinainen hakuprosessi käynnistyy alkuvuodesta 2020, ja jatkoon pääsevät ehdotukset valitsee ESS:n tieteellinen asiantuntijapaneeli. Kierroksen 11 aineistonkeruu alkaa syksyllä 2022. Lisätietoja löydät ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.

27.6.2019
ESS kierroksen 10 mittareiden esitestaus Suomessa valmistunut

ESS:n Suomen tiimi on suorittanut kognitiivisia haastatteluja ESS:n 10. kierroksen mittareiden testaamiseksi. Testattavana oli kaksi moduulia, jotka mittaavat digitaalisia sosiaalisia suhteita sekä demokratiaan liittyviä asenteita. Esitestauksessa toteutettiin lähes 30 kognitiivista haastattelua kesäkuun 2019 aikana. Tarkemmat tulokset ilmestyvät myöhemmin, kun kansainvälinen tutkimusryhmä saa yhteiset tulokset valmiiksi. Kansainvälinen analysointi aloitetaan Lontoossa heinäkuussa. Mukana ryhmässä on myös Suomen kansallinen koordinaattori, professori Heikki Ervasti.

24.5.2019
ESS kierroksen 10 mittareiden esitestaus alkamassa Suomessa

European Social Surveyn 10. kierroksen mittareita testataan neljässä maassa suoritettavilla kognitiivisilla haastatteluilla. Testattavina ovat erityisesti demokratiamoduulin ja digitaalisia sosiaalisia kontakteja kartoittavan moduulin kysymykset. Lisäksi testataan eräitä ydinmoduulin kysymyksiä. Esitestaukseen osallistuvat Suomen lisäksi Iso-Britannia, Saksa ja Puola.

14.5.2019
ESS keskeinen aineistolähde suomalaisille tutkijoille

Helmi-maaliskuussa 2019 toteutettiin käyttäjäkysely European Social Surveyn suomalaisille käyttäjille. Kyselyllä kartoitettiin sekä tutkijoiden että ESS:ää käyttäneiden opiskelijoiden kokemuksia ESS-aineistosta. Tulokset osoittavat, että ESS-aineisto on keskeinen aineistolähde suomalaisille tutkijoille. Tulosten mukaan ESS-aineisto  on selkeästi edistänyt vertailevan kyselytutkimuksen ja yhteiskuntatutkimuksen tekoa ja vastannut erinomaisesti käyttäjien tieteellisiin tarpeisiin. Vastausten mukaan ESS on myös suosittu aineisto opetuskäytössä.

Katso ESS:n käyttäjäkyselyn tarkemmat tulokset tästä.

27.3.2019
Suomi valittu mukaan 10. kierroksen esitestaukseen

Suomi on valittu yhdeksi neljästä maasta, joissa testataan ESS:n seuraavan kierroksen kysymyksiä. Testit toteutetaan kognitiivisina haastatteluina alkukesästä.

10.3.2019
Kroatia ESS ERIC -jäseneksi

Kroatia on liittynyt ESS ERICin jäseneksi 10.3.2019 lähtien. Aikaisemmin Kroatia on osallistunut ESS:n kierroksiin 4 ja 5. Jäsenyys merkitsee sitä, että Kroatia toteuttaa aineistonkeruun vähintään tulevilla kahdella kierroksella.

25.2.2019
ESS:n yhdeksännen kierroksen kenttätyö valmistunut

ESS:n yhdeksännen kierroksen aineistonkeruu päättyi 18.2.2019. Kenttätyö aloitettiin syyskuussa 2018, ja tammikuussa työskentelyä päätettiin jatkaa vastausprosentin jäätyä odotettua pienemmäksi. Tehostetun työskentelyn myötä haastattelujen määrä onnistuttiin nostamaan 1765 kappaleeseen. Kierroksen lopullinen vastausprosentti oli 53 prosenttia.

7.12.2018
ESS:n vuoden 2018 aineistonkeruu edistyy suunnitellusti

ESS:n yhdeksännen kierroksen aineistonkeruu Suomessa on edennyt reilusti yli puoleenväliin. Haastatteluja on tällä hetkellä toteutettu siis yli 1200 kappaletta. Haastattelijat siirtyvät piakkoin joulutauolle, minkä jälkeen aineistonkeruu on tarkoitus saattaa valmiiksi tammikuun aikana.

 
30.5.2018
ESS R8 aineiston uusi versio saatavilla

ESS:n kahdeksannen kierroksen dataa on nyt täydennetty viiden maan (Unkari, Italia, Liettua, Portugali ja Espanja) aineistoilla. Lisäksi kaikkien maiden post-stratifikaatiopainot on lisätty aineistoon. 

Nyt kaikkien kierrokselle 8 osallistuneen 23 maan aineistot ovat tutkijoiden käytettävissä, ks. http://www.europeansocialsurvey.org/data/download.html?r=8.

 

19.4.2018
ESS R9 käynnistymässä

ESS:n kierros 9 valmistelutyöt on käynnistetty. Vaihtuvien moduuleiden aiheina ovat tällä kertaa elämän ajoittuminen ja oikeudenmukaisuus.

Kenttätyö kaavaillaan aloitettavaksi syyskuussa 2018.

Uusi aineisto julkaistaan lokakuussa 2019.

 
31.10.2017
Suomi hyväksytty ESS ERIC-jäseneksi

Suomi on 31.10.2017 hyväksytty ESS ERIC -tutkimuskonsortion jäseneksi. Samalla kertaa jäseneksi hyväksyttiin myös Latvia. Professori Heikki Ervasti jatkaa Suomen kansallisena koordinaattorina.

31.10.2017
Uusi aineisto julkaistu

Uusin ESS-aineisto (Round 8, 2016) on julkaistu ja vapaasti saatavilla osoitteesta http://www.europeansocialsurvey.org/. Aineiston ensimmäinen versio kattaa seuraavat 18 maata: Itävalta, Belgia, Tšekki, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Islanti, Irlanti, Israel, Alankomaat, Norja, Puola, Venäjä, Slovenia, Ruotsi, Sveitsi sekä Iso-Britannia. Kahdeksannelle kierrokselle osallistui yhteensä 23  maata. Loput viisi maata liitetään aineistoon myöhemmin.

ESS Suomessa

Suomi on osallistunut ESS:ään vuoden 2002 ensimmäisestä kierroksesta lähtien. Suomen osalta ESS:ää koordinoidaan Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella, ja kansallisena koordinaattorina on alusta alkaen toiminut sosiaalipolitiikan professori Heikki Ervasti. Kenttätyön Suomessa on jokaisella kierroksella toteuttanut Tilastokeskus, ja Suomen kansallista hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Suomessa on noin 2500 ESS:n käyttäjää. Aineistoa on käytetty lukuisissa suomalaisissa graduissa ja väitöskirjoissa sekä tieteellisissä artikkeleissa. 

ESS:n Suomen osuutta koskevat tiedustelut voi osoittaa professori Heikki Ervastille:

heikki.ervasti [at] utu.fi

Moduulien aiheet

Ydinmoduulien toistuvat kysymykset tarkastelevat seuraavia aiheita:

 
• Tiedotusvälineiden seuraaminen, politiikka, instituutioita kohtaan tunnettu luottamus, maahanmuutto, pelko rikoksen uhriksi joutumisesta, terveys, hyvinvointi, yleiset arvot sekä väestölliset taustatekijät
 
Lisätietoja ydinmoduuleista löydät täältä.
 

Vaihtuvien moduulien tähänastisia aiheita: 

• Maahanmuutto, kansalaisuus ja demokratia (kierros 1, 2002)
• Taloudellinen moraali, työ, perhe ja hyvinvointi sekä terveys ja hoitoon hakeutuminen (kierros 2, 2004)
• Elämänvaiheiden ajoittuminen, henkilökohtainen hyvinvointi (kierros 3, 2006)
• Ikääntyminen ja ikäsyrjintä, hyvinvointipolitiikkaa koskevat asenteet (kierros 4, 2008)
• Poliisia ja oikeuslaitosta kohtaan tunnettu luottamus (kierros 5, 2010)
• Käsitykset ja arviot demokratiasta, henkilökohtainen hyvinvointi (kierros 6, 2012)
• Maahanmuuttoa koskevat asenteet, terveydellinen eriarvoisuus (kierros 7, 2014)
• Ilmastonmuutos ja energia, hyvinvointipolitiikkaa koskevat asenteet (kierros 8, 2016)
 
Lisätietoja vaihtuvista moduuleista löydät täältä.
   

Tarkempia tietoja ja kattava dokumentointi löytyy ESS:n kansainvälisiltä kotisivuilta.

Aineiston käyttö ja arkistointi

Aineiston käytettävyyteen on kiinnitetty ESS:ssä erityistä huomiota. Aineisto arkistoidaan tarkistetussa ja vertailukelpoiseksi muokatussa muodossa Norjan yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, josta se on helposti tutkijoiden saatavilla. Dataa voi ladata sekä kaiken kattavina paketteina että haluaminaan osa-aineistoina (esim. yksittäisten maiden dataa). Pelkän kyselydatan lisäksi on saatavilla myös suoraan monitasomallinnukseen soveltuvaa dataa, jossa kyselyaineistoon on yhdistetty laaja määrä eri muuttujia muista lähteistä, esimerkiksi OECD:n talousindikaattoreita ja erinäisiä hyvinvointimittareita (esim. YK:n Human Development Index). Aineistoja voi tarkastella myös Internet-selaimen kautta.

 

Data on ladattavissa ESS:n nettisivuilta.

Tuloksia aiemmista ESS-tutkimuksista
 
 

4/2017 Työttömien työnhaku jakaa mielipiteitä

3/2017 Suomalaisten humalahakuisuus Euroopan keskitasoa

2/2017 Arkiliikunta Euroopassa vähäistä – suomalaisistakin vain alle neljännes täyttää suosituksen

1/2017 Suomalaiset tupakoivat vähän - tupakointi harvinaisempaa vain parissa Euroopan maassa

 

Suomalaiset Euroopassa -sarja

ISSN: 2489-5040

 

ESS Kärkituloksia

 

ESS Kärkituloksia -sarjassa esitellään ESS-tuloksia eri aihealueista erityisesti vertailevasta perspektiivistä. Raporttien kirjoittajat kuuluvat tutkimusryhmiin, joiden aloitteesta ESS:ään on sisällytetty kutakin aihealuetta tutkivia moduuleja. Tällä hetkellä sarjasta on suomennettu terveyseroja sekä luottamusta oikeuslaitokseen tarkastelevat raportit:

ESS Kärkituloksia: Terveyserot Euroopassa

ESS Kärkituloksia: Luottamus oikeuslaitokseen

Raportteja on saatavilla useammista aiheista englanninkielisenä ESS:n kotisivuilta.