Miten osaamisidentiteettiä tuetaan? OSATA-hankkeen loppuseminaari 30.10. Helsingissä

09.09.2019

OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeen loppuseminaari järjestetään 30.10.2019 klo 12–16 Helsingissä. Tervetuloa mukaan!

OSATA – Osaamispolkuja tulevaisuuteen -hankkeen keskiössä on ollut osaamisidentiteetin käsite ja sitä tukevien ohjauksen menetelmien kehittäminen. Hankkeessa on tuotettu ammatillisille oppilaitoksille toimintamalli ja työkaluja, joilla osaamisidentiteetin kehittymistä tuetaan opintojen alkuvaiheesta lähtien, jatkokoulutusvalintaan ja työelämään siirtymiseen saakka. 

Tervetuloa kuulemaan lisää ja kokeilemaan työkaluja itse! 

> Ilmoittautuminen 20.10.2019 mennessä.

Tilaisuuden paikka: Meeting Park CAMPUS, CLASS 2 B, Yrjönkatu 29 C (Forum Kukontori) Helsinki.

> Lue lisää tilaisuudesta OSATAn verkkosivuilta.

 

Hankkeen toteuttavat Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus (koordinoija), Hämeen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Raahen koulutuskuntayhtymä Brahe, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ja Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK.

Hanke toteutetaan 1.9.2016–31.12.2019 välisenä aikana ja sen osarahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ohjelmasta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020.

Luotu 09.09.2019 | Muokattu 09.09.2019