Anna Hurmerinta-Haanpää profiilikuva
Anna
Hurmerinta-Haanpää
LL.M., LL.D.

Ota yhteyttä

+358 40 773 3322
Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Sopimusoikeus
Vahingonkorvausoikeus
Prosessioikeus
Proaktiivinen Sopiminen
Sopimusmuotoilu
Oikeussosiologia
Empiirinen tutkimus
Laadullinen tutkimus

Biografia

Työskentelen tällä hetkellä yliopisto-opettajana Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa (marraskuusta 2021 alkaen siirryn Lapin yliopistolle). Tutkin sopimuksia, ja olen erityisen kiinnostunut sopimusten muotoilusta, proaktiivisen sopimisen mahdollisuuksista, oikeuden empiirisestä tutkimisesta sekä oikeussosiologiasta. Olen myös intohimoinen oikeustieteellisen opetuksen kehittäjä, ja olen toiminut vuosia opiskelijoiden opettajatuutorina. Yliopiston ulkopuolella otan osaa tieteelliseen keskusteluun Oikeus- ja yhteiskuntatieteellisen yhdistyksen (OYY) hallituksen puheenjohtajana.

Opetus

Oikeudellisen ajattelun lähtökohdat - perusopintojakso

Tutkimus

Tutkin väitöskirjassani yritysten välisten sopimusten funktioita sekä funktioiden oikeudellista merkitystä. Olin kiinnostunut siitä, miten sopimuksia käytetään yritysten välisen yhteistyön hallinnassa, mitä erilaisia käyttötarkoituksia sopimuksilla on ja millaisia oikeudellisia vaikutuksia näillä käyttötarkoituksilla voi olla. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostivat proaktiivinen sopimusoikeus, relationaalinen sopimusoikeus sekä funktionaalinen sopiminen. Tutkin ilmiötä empiirisesti erityisesti kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntäen.

Julkaisut

Järjestä:

REBUS – Towards Relational Business Practices (2017)

Harri Kulmala, Katri Valkokari, Antti Kämi, Jukka Vesalainen, Kim Wikström, Raymond levitt, Magnus Hellström, Sari Mäenpää, Magnus Gustafsson, Anastasia Tsvetkova, Víctor Sifontes Herrera, Anu Keltaniemi, Matti Seppälä, Anu Suominen, Rainer Breite, Annika Hanstén, Joni Lehtonen, Taru Hakanen, Nina Helander, Mika Kuusela, Kai Häkkinen, Outi Kettunen, Mika Oinas, Sakari Aulanko, Ville Vierula, Susanna Kunttu, Maarit Halttunen, Katariina Palomäki, Tiina Valjakka, Timo Huttunen, Sami Kuntola, Juho Ylimäki, Mika Viljanen, Anna Hurmerinta, Hanna Luotola, Johanna Liinamaa, Johnny Långstedt, Annika Hanstén, Pekka Pakkanen, Leo Lagström, Jari Lehtineva, Tero-Jussi Teppo, Tommi Mäki, Rainer Breite, Mikko Jaskari, Seppo Virta, Jutta Seppänen, Jouni Hartikainen, Esa Viitamo, Mervi Vuori, Esa Viitamo, Mervi Vuori, Mikko Mattila, Antti Saurama, Peter Zettinig, Tommi Keskilohko, Henri Paukku, Seppo Luoto
(D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys)

Monitieteisyyden etuja (2015)

Oikeustieto
Ari Saarnilehto, Anna Hurmerinta
(B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)