Ari-Matti
Näätänen
väitöskirjatutkija, sosiaalipolitiikka

Contact

Julkaisut

Järjestä:

Sosiaalibarometri 2018 (2018)

Ari-Matti Näätänen, Pia Londen
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))

Sosiaalibarometri 2017 (2017)

Ari-Matti Näätänen, Juha Peltosalmi, Pia Londén
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))