Elisa Repo profiilikuva
Elisa
Repo
Teen väitöskirjatutkimusta kielitietoisuudesta ja lisääntyvään kielelliseen moninaisuuteen vastaamisesta koulussa.

Ota yhteyttä

+358 29 450 3941
+358 50 505 0851
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Kielitietoinen opetus
monikielinen pedagogiikka
suomi toisena ja vieraana kielenä
suomen kielen ja kirjallisuuden pedagogiikka
kulttuurinen moninaisuus koulussa
positiivinen lukijuus

Biografia

Olen soveltavan kielitieteen ja kasvatustieteen tohtorikoulutettava OPPI-tohtoriohjelmassa. Parhaillaan työskentelen suomen kielen ja kirjallisuuden didaktiikan yliopisto-opettajana Opettajankoulutuslaitoksella sekä opettajankouluttajana Opetushallituksen rahoittamassa positiivisen lukijuuden Polku-hankkeessa.

Ennen nykyistä tehtävääni olen toiminut kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen yliopisto-opettajana perus- ja täydennyskoulutuskursseilla. Lisäksi olen tuottanut materiaalia kieli- ja kulttuuritietoisia käytänteitä käsittelevään oppikirjasarjaan. Aiemmin olen opettanut suomen kieltä ja kirjallisuutta kielellisesti ja kulttuurisesti moninaisissa peruskouluissa sekä opetuassistenttina Hampurin ja Indianan yliopistoissa.

Opetus

Olen opettanut lukuisia perus- ja täydennyskoulutusopiskelijoille suunnattuja kursseja kielenoppimiseen, kielitietoisuuteen, monikielisyyteen ja kirjallisuuteen liittyen. Muun muassa seuraavia opintokokonaisuuksia olen toteuttanut:
 • Lukijaksi kasvaminen
 • Opettajana ja kasvattajana
 • Suomi toisena kielenä -opetuksen perusteet
 • S2-painotteiset äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan pedagogiset opinnot
 • Suomen kielen opetuksen kurssit perusopetukseen valmistavan luokan opettajan opinnoissa
 • Monikielinen pedagogiikka ja toisen kielen oppiminen
 • Toiminnallisen toisen kielen opettamisen perusteet
 • Monikielisyys opetuksen resurssina opettajille
 • Suomen kieli oppijan näkökulmasta
 • Erilliset opettajan pedagogiset opinnot maahanmuuttajataustaisille opettajille
 • Suomen kieli ja kirjallisuus maahanmuuttajataustaisille opettajille
 • Matkoja kirjoittamiseen

Julkaisut

Järjestä:

Riittääks mun suomi? (2020)

Suomenopettajat : Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n jäsenlehti
Eeva Hallivuori, Leena Maria Heikkola, Elisa Repo, Niina Kekki, Tanja Kaskikallio
(D1 Artikkeli ammattilehdessä)