Heli Ketovuori profiilikuva
Heli
Ketovuori
tohtorikoulutettava, Kasvatustieteiden laitos

Contact

+358 29 450 3664
+358 50 339 4297
Assistentinkatu 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

erityiskasvatus
inkluusio
koulutuspolitiikka
oppilaiden osallisuus

Biografia

Olen koulutukseltani sekä luokanopettaja että erityisopettaja. Työskentelin näissä tehtävissä perusopetuksessa 13 vuotta ennen siirtymistäni Turun yliopiston palvelukseen. Kiinnostukseni kohteena on 1980-luvulta lähtien ollut integraation ja sittemmin inklusiivisen opetuksen kehittäminen. Olen saanut toimia inklusiivisen luokan opettajana kahden vuoden ajan. Vuodesta 2003 lähtien olen työskennellyt Turun yliopistossa erityispedagogiikan opettajana.

Opetus

Aloitin työni Turun yliopiston erityispedagogiikan lehtorina vuonna 2003. Olen vastannut Turun opettajankoulutuslaitoksen erityispedagogiikan opintojen suunnittelusta ja toteutuksesta luokan- ja aineenopettajille vuosina 2003-2008. Lisäksi olin mukana erityisopettajakoulutuksen toteutuksessa. Päivitin erityisopettajan työn käytänteitä 2008-2009 Turun normaalikoulun laaja-alaisen erityisopettajan työssä. 2009- siirryin Kasvatustieteiden laitoksen erityisopetuksen tiimin jäseneksi. Työhöni kuuluu ohjausta ja opetusta sekä erityisopettajakoulutukessa että erityispedagogiikan pääaineopinoissa. Vastuualueenani ovat mm. seuraavat opintokokonaisuudet: Erityisopetuksen rakenteet ja ohjausjärjestelmät, Orientointi käytännön opintoihin, Käytännölinen opiskelu I, Puheen, kielen ja kommunikaation vaikeudet, Verkostotyö, Erityispedagogiikan proseminaari, Kielelliset häiriöt ja vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät. Lisäksi olen mukana esimerkiksi seuraavien opintokokonaisuuksien toteutuksessa; Arviointi erityiskasvatuksen kontekstissa, Erityispedagogiikan perusteet, Erityisopetuksen menetelmät, Erityisopetuksen asiantuntijuus ja sen kehittyminen. Lisäksi opetan tiettyjä opintokokonaisuuksia avoimessa yliopistossa.

Tutkimus

Olen kiinnostunut inkluusiosta laajasti sekä sen toteutuksen, siihen vaikuttavien arvojen että toteutuksen mahdollistavan koulutuspolitiikan näkökulmista. Lisensiaattityöni nimi on ”Perusopetuksen opetushenkilöstön työhyvinvointi inklusiivisessa muutosprosessissa”. Ohjaajina toimivat kasvatustieteiden professori Päivi Niemi ja erityispedagogiikan professori Joel Kivirauma. Tutkinto valmistui 2007. Teen parhaillaan inklusiivisen opetuksen arvoja käsittelevää väitöskirjatutkimusta. Työn ohjaajana toimivat dosentti Päivi PIhlaja ja professori Joel Kivirauma. Siihen liittyen olen julkaissut artikkelin: Ketovuori, H. & Pihlaja, P. 2016. 164-187 Inklusiivinen koulutuspolitiikka erityispedagogisin silmin. Teoksessa toim. Kalalahti, T., Silvennoinen, H. & Varjo, J. Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset. Koulutussosiologian vuosikirja 1. SKTS Nro 73. ISBN 978-952-5401-75-2

Julkaisut

Järjestä:

Education, Culture and the Arts (2015)

Journal of Teaching and Education
Mikko Ketovuori, Heli Ketovuori
(Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1))

Inclusion through storytelling and arts (2013)

Journal of Teaching and Education
Heli Ketovuori, Mikko Ketovuori
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))