Jani-Matti
Lehto
Yksikön päällikkö, Yliopiston vaikuttavuus

Ota yhteyttä

+358 29 450 2446
+358 40 739 7710
Hämeenkatu 4
20500
Turku

Areas of expertise

Hallinto