Jesper Lempiäinen profiilikuva
Jesper
Lempiäinen
tohtorikoulutettava, Opettajankoulutuslaitos (Turku)

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Arvotutkimus
Tutkiva oppiminen
Virtuaaliset oppimisympäristöt;

Biografia

Toimin tutkimusavustajana kahdessa Euroopan unionin Horizon 2020 -puiteohjelman puitteissa rahoittamassa kehityshankkeessa Next-Lab ja Open Schools for Open Societies. Next-Lab tuottaa opettajien käyttöön virtuaalisia tutkivan oppimisen menetelmiin perustuvia oppimiskokonaisuuksia ja virtuaalilaboratorioita. OSOS pyrkii edistämään avoimen koulukulttuurin kiinnittymistä osaksi suomalaista koulujärjestelmää.Tutkimus

Tutkin Pro Gradu -tutkielmassani luokanopettajataustaisten kansanedustajien arvomaailmaa ja arvojen muutoksia suhteessa koulutustaustaan sekä työelämään. Tutkielmaa varten haastattelin kolmen viimeisen vaalikauden aikana toimineista maisteritasoisen luokanopettajan koulutuksen saaneista kansanedustajista kuusi henkilöä. Tutkielma valmistuu keväällä 2019.