Kaisu
Paasio
projektipäällikkö, Areal Research and Development (ARD)
projektipäällikkö, Areal Research and Development (ARD)
M.Soc.Sc (sociology) / PhD (entrepreneurship)

Contact

+358 29 450 5002
+358 50 546 4945
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

yrittäjyysyliopisto
akateeminen yrittäjyys
yrittäjyys
yrittäjäksi ryhtyminen
yliopiston kehittäminen
laadullinen tutkimus
narratiivinen tutkimus

Biografia

Kaisu työskentelee Turun yliopiston Brahea-keskuksessa asiantuntijatehtävissä. Hän on projektityön ammattilainen, joka on yrittäjyydestä innostunut ja sen parissa laajasti toiminut. Kaisu on osallistunut monipuolisesti akateemisen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen, edistämiseen, tukemiseen, kannustamiseen ja opetukseen. Hän on myös kokenut yrittäjyyden opettaja ja yrittäjyyskasvatuksen kouluttaja. Kaisulla on lisäksi pitkä kokemus yrittäjyyden edistämiseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden koordinoinnista ja johtamisesta.

Opetus

Kaisu vastaa Brahea-keskuksen tarjoamista IBC -opinnoista, joka on 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus erityisesti teknillisen tiedekunnan, mutta myös muiden tieteenalojen opiskelijoille Turun yliopistossa. Kaisu vastaa myös yrittäjyys- ja innovaatiosivuainekokonaisuudesta, joka linkittyy European Institute of Innovation and Technology (EIT) -konsortioon.

Kaisun opetusportfolio sisältää mm. yrittäjyyttä, pk-yritysten johtamista, pitchausta sekä yrittäjyyskasvatusta. Hänen kurssejaan on ollut tarjolla myös biotieteilijöille. Em. lisäksi Kaisu opettaa satunnaisesti erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden puitteissa mm. yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Lisäksi hän toimii opettajana ja valmentajana kansainvälisen EC2U-yliopistoverkoston yrittäjyysakatemiassa, jonka puitteissa järjestetään viikon mittaisia yrittäjyysleirejä opiskelijoille.  

Tutkimus

Kaisun tutkimusaiheisiin kuuluvat yrittäjyysyliopisto, yrittäjämäinen yliopisto, akateeminen yrittäjyys sekä yrittäjäksi ryhtyminen. Kaisu on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin konferensseihin ja esittänyt niissä tutkimustyötään, lisäksi hän on toiminut vertaisarvioijana ja julkaissut akateemisissa julkaisuissa. Kaisu on saanut tunnustusta tekemästään tutkimuksesta. Esimerkiksi vuonna 2019 hänen väitöskirjatutkimussuunnitelmansa palkittiin mm. parhaana tutkimussuunnitelmana eurooppalaisessa alan keskeisessä RENT (Research in Entrepreneurship and Small Business) -tutkimuskonferenssissa.

Julkaisut

Järjestä: