Kaisu
Paasio
projektipäällikkö, Areal Research and Development (ARD)
projektipäällikkö, Areal Research and Development (ARD)
PhD (entrepreneurship); M.Soc.Sc (sociology)

Contact

+358 29 450 5002
+358 50 546 4945
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

yrittäjyysyliopisto
yrittäjyys yliopistossa
akateeminen yrittäjyys
yrittäjyys
yrittäjäksi ryhtyminen
yliopiston kehittäminen
korkeakoulutus
laadullinen tutkimus
narratiivinen tutkimus

Biografia

Projektipäällikkö Kaisu Paasio työskentelee Turun yliopiston Brahea-keskuksessa asiantuntijatehtävissä. Hän on projektityön ammattilainen, joka on yrittäjyydestä innostunut ja sen parissa laajasti toiminut. Kaisu on osallistunut monipuolisesti akateemisen yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen, edistämiseen, tukemiseen, kannustamiseen ja opetukseen. Hän on myös kokenut yrittäjyyden opettaja ja yrittäjyyskasvatuksen kouluttaja. Kaisulla on lisäksi pitkä kokemus yrittäjyyden edistämiseen liittyvien kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden koordinoinnista ja johtamisesta.

Parhaillaan käynnissä olevia hankkeitani:

  • PROMISE, Professional Noticing to Improve Entrepreneurship Education (Erasmus+, 2022-2025)
  • EntrAL, Entrepreneurial skills for a modern education in Albania (Erasmus+, 2021-2024)
  • Competences4ESD, An innovative ESD Key Competences Training Model for teachers in the frames of the 4SDG - Quality Education for ALL (Erasmus+, 2022-2024)
  • UNI-Tel, Modernization and Internationalization of Iranian HEI's via collaborative TEL-based curricula development in engineering and STEM (Erasmus+, 2021-2024)

Lue lisää korkeakoulun kehittämishankkeistamme: Korkeakoulutuksen kehittäminen | Turun yliopisto  

Opetus

Kaisu vastaa Brahea-keskuksen tarjoamista Innovation and Business Creation (IBC)  -opinnoista, joka on 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus erityisesti teknillisen tiedekunnan, mutta myös muiden tieteenalojen opiskelijoille Turun yliopistossa. Kaisu vastaa myös yrittäjyys- ja innovaatiosivuainekokonaisuudesta, joka linkittyy European Institute of Innovation and Technology (EIT) -konsortioon.

Kaisun opetusportfolio sisältää mm. yrittäjyyttä, pk-yritysten johtamista, pitchausta sekä yrittäjyyskasvatusta. Hänen kurssejaan on ollut tarjolla myös biotieteilijöille. Em. lisäksi Kaisu opettaa satunnaisesti erilaisten kansallisten ja kansainvälisten kehittämishankkeiden puitteissa mm. yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta. Lisäksi hän toimii opettajana ja valmentajana kansainvälisen EC2U-yliopistoverkoston yrittäjyysakatemiassa, jonka puitteissa järjestetään viikon mittaisia yrittäjyysleirejä opiskelijoille.  

Tutkimus

Kaisu on väitellyt filosofian tohtoriksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Hänen väitöskirjansa ”Making sense of the entrepreneurial university – A social constructionist view” tarkasteli yrittäjyysyliopistoa yliopiston sisältä käsin, yliopistotoimijoiden näkökulmasta. Kaisu tutki yliopistolaisten tarinankerrontaa sekä merkitysten rakentamisen ja tulkinnan yhteen kietoutumista, erityisesti tapaa, jolla yliopistolaiset puhuivat yrittäjyydestä yliopistossa sekä millaisia merkityksiä yrittäjyyteen, yliopistoon ja yrittäjyysyliopistoon kiinnitettiin.

Kaisun tutkimuksellinen kiinnostus kohdistuu yrittäjyysyliopistoon, yrittäjyyteen yliopistokontekstissa, akateemiseen yrittäjyyteen, yrittäjyyskasvatukseen sekä yrittäjäksi ryhtymiseen. Kaisu on osallistunut lukuisiin kansainvälisiin konferensseihin ja esittänyt niissä tutkimustyötään, lisäksi hän on toiminut vertaisarvioijana ja julkaissut akateemisissa julkaisuissa.

Kaisu vetää Brahea-keskuksen tutkimuksellisuustyöryhmää, jonka tehtävänä on mm. laitoksen tutkimuksellisuusstrategia ja sen toteutus.

Julkaisut

Järjestä: