Leena Kolehmainen profiilikuva
Leena
Kolehmainen
professori, Saksa
FT

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Vertaileva kielentutkimus
kielioppi
monikielisyys
kääntäminen.

Biografia

Työskentelen Turun yliopistossa saksan kielen professorina (1.5.2017 alkaen).

Siirryin Turkuun Itä-Suomen yliopistosta, jossa toimin n. 11 vuotta eri tehtävissä: saksan kielen apulaisprofessorina (tenure track), saksan kielen kääntämisen professorin sijaisena, yliopistonlehtorina, yliassistenttina ja post doc -tutkijana.

Olen germaanisen filologian dosentti Helsingin yliopistossa (2011-).

Suoritin tohtorintutkinnon vuonna 2005 germaanisen filologian alalta Helsingin yliopistossa. 

Filosofian maisteriksi valmistuin vuonna 1997 Jyväskylän yliopistosta pääaineenani germaaninen filologia ja sivuaineinani pohjoismainen filologia, suomen kieli ja kasvatustiede.

Opetus

Opetustehtäviini kuuluu pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus, luento-opetus ja syventävien opintojen tutkielmaseminaari.

Tutkimus

Julkaisuluetteloni on saatavilla tämän sivun ylälaidassa olevan linkin takana.

Ajankohtaisen tutkimusaiheen muodostaa suomalainen teollistuminen, teollistumisen aiheuttama muuttoliike ja muuttoliikkeen mukanaan tuoma monikielistyminen. Tutkin tätä aihetta synnyinkaupunkini Varkauden historiassa.

Lisäksi olen parhaillaan kiinnostunut kääntämisestä kielikontakti-ilmiönä ja sen eroista, yhtäläisyyksistä ja rajapinnoista muihin kielikontakteihin. Tutkin tätä yhdessä kollegoitteni kanssa johtamassani tutkimushankkeessa Kontu eli Kielikontaktien tutkimattomat kontekstit: kääntäminen ja tulkkaus (Emil Aaltosen säätiö 2015-2018). Tässä hankkeessa olemme myös kiinnostuneita vähemmistökielten kääntämisestä. 

Aikaisemman tutkimukseni avainsanoja ovat: käännettyjen tekstien korpuslingvistinen tutkimus, prefiksi- ja partikkeliverbit, vertaileva kielentutkimus, syntaksin ja semantiikan suhde, ei-ammattillisen kääntämisen tutkimus, meteorologisten ilmausten syntaksi, adpositioiden kieliopillistuminen.

Olen julkaissut yhden monografian (Präfix- und Partikelverben im deutsch-finnischen Kontrast, Peter Lang 2006) ja lukuisia artikkeleita kieli- ja käännöstieteen alalta ja niiden risteyskohdista. Yhdessä kollegoitten kanssa olen toimittanut kokoomateoksia ja tieteellisten lehtien teemanumeroita mm. vertailusta kieli- ja käännöstieteen menetelmänä (Matti Miestamon ja Taru Nordlundin kanssa, SKS 2013), ei-ammatillisen kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksesta (Esa Penttilän ja Nina Pilkkeen kanssa, Virittäjä 2015), kääntämisen ja koodinvaihdon suhteista (Janne Skaffarin kanssa, Multilingua 2016), kaunokirjallisuuden käännösten kielitieteellinen analyysistä (Esa Penttilän ja Piet Van Poucken kanssa, International Journal of Literary Linguistics 2016) ja suomalaisen käännöstieteellisen tutkimuksen ajankohtaisista trendeistä (Pekka Kujamäen kanssa, trans-kom 2013).


Julkaisut

Järjestä:

Verkkarihousuista farkkuun (2017)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Leena Kolehmainen
(D1 Artikkeli ammattilehdessä)