Leena Kolehmainen profiilikuva
Leena
Kolehmainen
professori, Saksa
FT

Contact

+358 29 450 3499
+358 50 434 9550
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Monikielisyys
kielimaisematutkimus
kielitieteellinen kääntämisen ja käännettyjen tekstien tutkimus
vertaileva kielentutkimus
kielioppi (esim. prefiksi- ja partikkeliverbit, kieliopillistuminen, syntaksin ja semantiikan suhde, valenssi, sääverbit, passiivi)
saksan kieli
suomen kieli.

Biografia

2017- saksan kielen professori, Turun yliopisto.

2013-2017 saksan kielen ja kulttuurin apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto.

2006-2013 saksan kielen erilaisia määräaikaisia tehtäviä (ma. professori, yliopistonlehtori, yliassistentti, post doc -tutkija, lehtori), Itä-Suomen yliopisto.

2011 germaanisen filologian dosentti, Helsingin yliopisto.

2005 FT, germaaninen filologia, Helsingin yliopisto.

1997 FM, germaaninen filologia, Jyväskylän yliopisto.

Opetus

Opetustehtäviini kuuluu pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus sekä eri kielentutkimuksen suuntauksia koskeva luento- ja seminaariopetus kandidaatti- ja maisteriopinnoissa.

Tutkimus

Tutkin parhaillaan monikielisyyttä eri näkökulmista. Olen kiinnostunut teollisuuden kielellisistä kulttuurivaikutuksista, yksilöiden ja yhteisöjen monikielisyydestä ja kielimaisemista. Minua kiinnostavat kieli- ja käännöspolitiikka sekä kieliasenteet.

Aikaisemman tutkimukseni avainsanoja ovat mm.: vähemmistökielten kääntäminen, kääntäminen kielikontaktina, käännettyjen tekstien korpuslingvistinen tutkimus, prefiksi- ja partikkeliverbit, passiivi, meteorologisten ilmausten syntaksi, vertaileva kielentutkimus, valenssi / syntaksin ja semantiikan suhde, ei-ammattillisen kääntämisen tutkimus, adpositioiden kieliopillistuminen.

Olen julkaissut yhden monografian ja lukuisia vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita kieli- ja käännöstieteen alalta ja niiden risteyskohdista. Yhdessä koti- ja ulkomaisten kollegoiden kanssa olen toimittanut yht. 19 tieteellistä julkaisua (suomen-, saksan- ja englanninkielisiä kokoomateoksia sekä tieteellisten lehtien teemanumeroita).

Julkaisut

Järjestä:

What is “Language Making”? (2022)

International Journal of the Sociology of Language
Krämer Philipp, Vogl Ulrike, Kolehmainen Leena
(Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1))

Vorwort (2022)

FI-DACH-Tagung, Mémoires de la Société Néophilologique
Järventausta Marja, Kolehmainen Leena, Kujamäki Pekka, Pantermöller Marko
(Vertaisarvioimaton konferenssijulkaisu (B3))