Leena Kolehmainen profiilikuva
Leena
Kolehmainen
professori, Saksa
FT

Ota yhteyttä

+358 29 450 3499
+358 50 434 9550
Vatselankatu 2
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Vertaileva kielentutkimus
kielioppi
yksilöiden ja yhteisöjen monikielisyys
kielitieteellinen kääntämisen ja käännettyjen tekstien tutkimus.

Biografia

Nykyinen tehtävä: Saksan kielen professori (2017-), Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Turun yliopisto

Tutkinnot ja oppiarvot:

2011- Germaanisen filologian dosentti, Helsingin yliopisto

2005 FT, germaaninen filologia, Helsingin yliopisto

1997 FM, germaaninen filologia, Jyväskylän yliopisto. (Sivuaineet: pohjoismainen filologia, suomen kieli ja kasvatustiede)

Aikaisempi työhistoria:

Itä-Suomen / Joensuun yliopisto 2006-2017: 2013-2017 Apulaisprofessori (vakinaistamispolku), 2012-2013 Ma. professori, 2011-2012 Yliopistonlehtori, 2009-2011 Tutkijatohtori, 2008-2009 Yliassistentti, 2007-2008 Ma. professori, 2006-2007 Ma. lehtori

Savonia-ammattikorkeakoulu, Varkaus 2004-2006: Saksan ja ruotsin lehtori

Helsingin yliopisto 1998-2004: 2004 Määrä- ja osa-aikainen toimitusavustaja, 2002-2003 Väitöskirjatutkija (apurahatutkija), 1998-2001 Väitöskirjatutkija (Tohtorikoulut "Kielellinen merkitys ja sen prosessointi" sekä "Langnet")

Jyväskylän yliopisto: 1997 Assistentti ,1995 Tutkimusavustaja, 1994 Valtionhallinnon harjoittelija


Opetus

Opetustehtäviini kuuluu pro gradu -tutkielmien ja väitöskirjojen ohjaus, luento-opetus ja syventävien opintojen tutkielmaseminaari.

Tutkimus

Ajankohtaisen tutkimusaiheen muodostavat teollisuuden kielelliset kulttuurivaikutukset.

Lisäksi olen parhaillaan kiinnostunut yksilöiden ja yhteisöjen monikielisyydestä, kielimaisemiin taltioituneesta monikielisyydestä, kielipolitiikasta ja kieliasenteista.

Aikaisemman tutkimukseni avainsanoja ovat: vähemmistökielten kääntäminen, kääntäminen kielikontaktina, käännettyjen tekstien korpuslingvistinen tutkimus, prefiksi- ja partikkeliverbit, vertaileva kielentutkimus, syntaksin ja semantiikan suhde, ei-ammattillisen kääntämisen tutkimus, meteorologisten ilmausten syntaksi, adpositioiden kieliopillistuminen.

Olen julkaissut yhden monografian (Präfix- und Partikelverben im deutsch-finnischen Kontrast, Peter Lang 2006) ja lukuisia artikkeleita kieli- ja käännöstieteen alalta ja niiden risteyskohdista. Yhdessä kollegoitten kanssa olen toimittanut kokoomateoksia ja tieteellisten lehtien teemanumeroita mm. vertailusta kieli- ja käännöstieteen menetelmänä (Matti Miestamon ja Taru Nordlundin kanssa, SKS 2013), ei-ammatillisen kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksesta (Esa Penttilän ja Nina Pilkkeen kanssa, Virittäjä 2015), kääntämisen ja koodinvaihdon suhteista (Janne Skaffarin kanssa, Multilingua 2016), kaunokirjallisuuden käännösten kielitieteellinen analyysistä (Esa Penttilän ja Piet Van Poucken kanssa, International Journal of Literary Linguistics 2016) ja suomalaisen käännöstieteellisen tutkimuksen ajankohtaisista trendeistä (Pekka Kujamäen kanssa, trans-kom 2013).


Julkaisut

Järjestä: