Lilli Sihvonen profiilikuva
Lilli
Sihvonen
tutkijatohtori, digitaalisen kulttuurin, maiseman ja kulttuuriperinnön tutkimus
FT
Centre of Excellence in Game Culture Studies; Suomalaisen lautapeliteollisuuden kansainvälistyminen vuosina 1917–2020; DISCE – Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies

Contact

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kestävät tuotesuhteet
suunniteltu vanhentaminen
suunniteltu henkiinherättäminen
kulttuurituotteiden uudelleenjulkaiseminen
uustuotantoprosessi
lautapelit
Kimble
media-arkeologia

Biografia

Olen tutkijatohtori Turun yliopistolla. Olen väitellyt digitaalisen kulttuurin oppiaineesta kesällä 2022 aiheella "Kimble-lautapelin kestävä tuotesuhde – Kulttuurituotteiden uustuotantoprosessit". 

Olen työskennellyt useissa pelialan hankkeissa sekä Horizon2020-rahoitetussa DISCE-hankkeessa, jossa tutkittiin kymmenen eurooppalaisen kaupungin luovaa taloutta. 

Opetus

Olen opettanut seuraavia kursseja:

Syventävät opinnot: 

Media-arkeologia – Oudon median tutkimusta, kevät 2022, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen tutkinto-ohjelma, Turun yliopisto

Suunniteltu vanhentaminen ja media-arkeologia, kevät 2018 ja kevät 2020, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Turun yliopisto

Aineopinnot: 

Digitaalisen kulttuurin tuotanto: Peliarkiston suunnittelu ja tuottaminen, syksy 2016, kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Turun yliopisto

Tutkimus

Väitöskirjani käsittelee uustuotantoprosessia esimerkkinä kestävän tuotesuhteen muodostumisesta. Uustuotantoprosessi muodostuu suunnitellun vanhentamisen ja henkiinherättämisen eli revivifikaation välisestä vuorovaikutuksesta ja vuorottelusta tuotteen elinkaaressa. Suunnitellun vanhentamisen tarkoitus on rajoittaa tuotteen käyttöä ja toimivuutta, ja prosessissa sen tehtävänä on poistaa tuote markkinoilta. Henkiinherättäminen puolestaan perustuu nostalgiapohjaiseen menneiden tuotteiden elvyttämiseen ja palauttamiseen markkinoille. 

Tutkin prosessia Kimble-lautapelin esimerkin valossa. Kimblen kautta muodostuvat uustuotantoprosessin keskeisimmät osa-alueet, joita ovat historia, pysyvät ominaisuudet ja muutokset sekä esineen elämäkerrat ja käyttökulttuuri. Tämän lisäksi Kimble peilautuu vasten uustuotantoprosessin alustavaa käsitteistöä muodostaen prosessin rakenteen, vaiheet ja reunaehdot; mitä vähintään tarvitaan prosessin muodostumiseen. Väitän, ettei suunniteltua vanhentamista ole välttämätön osa prosessia.

Väitöskirjassani rakennan uustuotantoprosessin mallin, jota voidaan hyödyntää tutkimuksen ja tuotekehityksen työkaluna. Tutkimustyöni jatkuu tältä osin tuotevertailulla ja mallin kehittämisellä. 

Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Pelikaupunki Turku -hankkeessa sekä Turun yliopiston tiimin koordinaattorina Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä.

Muita mielenkiinnon kohteitani ovat materiaalinen kulttuuri, kulutus, kestävä kehitys, lautapelit ja pelikulttuuri sekä media-arkeologia.

Julkaisut

Järjestä:

Regional case study report: Lund, Sweden (2022)

Pukkinen T., Hytönen K., Burlina C., Comunian R., Crociata A., Dent T., Denti D., Faggian A., Gross J.,Heinonen J., Hytti U., Kim S., Kravcenko D., Lemmetyinen A., Nieminen L., Pica V., Popova D., Sauka A., Sihvonen L., Stenholm P., Wilson N.
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))