Maija Ojala-Fulwood profiilikuva
Maija
Ojala-Fulwood
tutkijatohtori, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
PhD

Asiantuntijuusalueet

Keskiajan ja uuden ajan alun historia
Itämeren alueen historia
kaupunkihistoria
siirtolaisuuden ja liikkuvuuden historia
sukupuolihistoria
käsityöläiset ja käsityötuotanto.

Biografia

Akateemiset juureni ovat Tampereen yliopistossa, josta valmistuin maisteriksi vuonna 2008. 

Väitöskirjani valmistui niin ikään Tampereella vuonna 2014. Sen aiheena oli käsityöläiseten yrittäjäkulttuuri Itämeren alueella 1350-1650. 

Vuonna 2015 olin toukokuussa vierailevana tutkijana Greifswaldin yliopiston Baltic Borderlands-ohjelmassa. 

Vuosina 2016-2017 johdin Tampereen yliopistossa monitieteistä tutkimushanketta Siirtolaisuus, työvoiman liikkuvuus ja multi-etniset kaupungit keskiajalta nykypäivään. Hankkeen pääasiallinen rahoittaja oli Suomen Kulttuurirahasto. 

Lukuvuoden 2018-2019 työskentelin Salzburgin yliopiston historian oppiaineessa vanhempana tutkijana.  

Opetus

Opetuksen erikoisosaamisalueitani ovat mm. 

- vanhat käsialat

- historiallisen liikkuvuustutkimuksen menetelmät ja aineistot

- Itämeren alueen historia

Tutkimus

Erikoisalani on Itämeren alueen historia ja erityisesti elämä kaupungeissa keskiajalla ja uuden ajan alussa. Olen erityisen kiinnostunut pitkän aikavälin kehityskaarista, muutoksista ja jatkuvuuksista. 

Päätutkimusalojani ovat lisäksi käsityöäläisyys, siirtolaisuus ja ihmisten liikkuvuus sekä sukupuolihistoria. Olen myös kiinnostunut veden kulttuurihistoriasta, tutkimusmatkoista ja kartografiasta. 

Tämän hetkinen tutkimushankkeeni käsittelee liikkuvuuden hallintaa esimodernissa Pohjolassa (Mananging mobility in early modern Northern Europe, MANMOB). Tarkastelen erityisesti sitä, miten eri valtakunnalliset toimijat kuten kruunu ja kirkko, sekä paikallistason toimijat kuten maistraatit ja käsityöläisammattikunnan rajoittivat ja edistivät siirtolaisuutta ja ihmisten liikkuvuutta. Pohdin myös, mitä mahdollisuuksia se jätti yksittäisille siirtolaisille. Tutkimus keskittyy ensisijaisesti 1600-luvun Ruotsin valtakuntaan. Tutkimuksessa tarkastelen myös Ruotsin siirtomaapolitiikkaa ja Uuden Ruotsin siirtokuntaa Delawaressa. 

 

Julkaisut

Järjestä: