Matti Lappalainen profiilikuva
Matti
Lappalainen
erikoissuunnittelija, Areal Research and Development (ARD)
tohtorikoulutettava, OKL Turku

Ota yhteyttä

+358 29 450 2433
+358 40 582 8748
Joukahaisenkatu 3-5
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

opetuksen kehittäminen
yliopisto-opettajien vertaistyöskentely
opetuksen arviointi
oppimisen arviointi
työelämävalmiudet
koulutusvienti

Biografia

Olen työskennellyt pitkään yliopisto-opetuksen ja sen laadunvarmistamisen parissa erilaisissa tehtävissä, mm. opetuksen kehittämispäällikkönä, yksikön johtajana, johtavana suunnittelijana ja erikoistutkijana. Olen saanut olla mukana toteuttamassa pitkäkestoisia yliopistopedagogisia koulutuksia niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin yliopistoissa ja osallistunut korkeakoulujen laadunvarmistusjärjestelmien auditointiin silloisen korkeakoulujen arviointineuvoston auditointiryhmien jäsenenä. Valtakunnallisen yliopistojen opetuksen kehittämisverkoston Peda-forumin puheenjohtajana olin v. 2014-2016. Olen Suomen edustajana ICED:in (International Consortium for Educational Development, icedonline.net) neuvostossa ja vuodesta 2017 lähtien olen kuulunut järjestön hallitukseen. 

Tällä hetkellä olen mukana mm. KUTEL-hankkeessa, jossa kehitetään kazakstanilaisten yliopistojen opetusta ja laadunvarmistusta (https://www.kutel-project.eu/). 

Julkaisut

Järjestä:

Peda-forum uuden edessä (2016)

Yliopistopedagogiikka
Lappalainen Matti
(B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä)