Matti Mieskonen profiilikuva
Matti
Mieskonen
tohtorikoulutettava, Arkeologia ja Suomen historia

Ota yhteyttä

+358 29 450 2695
+358 50 517 3815
Kaivokatu 12
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Maailmansotien välinen aika
1900-luvun kirjallisuushistoria
käsitehistoria
tieteidenvälisyys
historiantutkimuksen teoria

Biografia

Olen aloittanut tohtoriopintoni Turun yliopistossa vuonna 2012. Tutkimuksen ohella olen työskennellyt viime vuosina lisäksi arkisto- ja asiakirjahallinnon eri työtehtävissä. 

Tällä hetkellä viimeistelen Suomen historian oppiaineessa  tulenkantajien kulttuuriliikkeeseen paneutuvaa käsitehistoriallista väitöskirjaani. 

Opetus

Toimin syksyllä 2019 opettajana Turun avoimen yliopiston kurssilla Suomen historian linjat ja murrokset.

Tutkimus

Käsitehistoriallisen väitöstyöni tavoitteena on selvittää, miten ja miksi maailmansotien välisenä aikana Suomessa esiintyneen tulenkantajien kirjailijaryhmän historiakuva on syntynyt. Varsinaisen tapahtumahistorian lisäksi tarkastelen laajasti aihetta koskevaa tutkimustraditiota. Temaattiset painopisteet ovat tästä johtuen maailmansotien välisen kauden kulttuuri- ja aateympäristön tarkastelun lisäksi sidoksissa myös historiografiaan ja siihen olennaisesti kuuluviin tiede- ja kulttuuripoliittisiin kysymyksiin. Tutkimukseni kautta osallistun laajempaan keskusteluun koskien yleisen historiantutkimuksen ja kirjallisuushistorian tieteidenvälistä suhdetta.

Julkaisut

Järjestä:

Antagonistien kuusi kohtaamista (2018)

Lastuja Suomen historiasta: Turun yliopiston Suomen historian oppiaineen blogi
Mieskonen Matti
(E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli)