Minerva
Piha
tohtorikoulutettava, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
tohtorikoulutettava, Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
MA

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

kielitiede
suomalais-ugrilainen kielentutkimus
sanastohistoria
historiallinen kielitiede
saamelaiskielet
eteläsaame
arkeologia
saamelaisarkeologia
varhainen rautakausi
monitieteinen menneisyyden tutkimus

Biografia

Valmistuin arkeologiksi vuonna 2011 ja kielitieteilijäksi vuonna 2016. Minulla on myös suomen kielen ja kulttuurin ja eteläsaamen kielen aineenopettajan pätevyys.

Aloitin heti valmistuttuani väitöstutkimuksen tekemisen elokuussa 2016. Pääaineeni on suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus mutta väitöstutkimuksessani käytän yhtä lailla arkeologisia menetelmiä.

Opetus

Eteläsaamen kieli (opistotasoinen kielikurssi Turun työväenopistossa syksyllä 2017; yliopistotasoinen peruskurssi Turun yliopistossa syksyllä 2018).

Arkeologian ja kielitieteen yhdistäminen.

Tutkimus

Väitöstutkimuksessani tutkin eteläsaamelaista menneisyyttä sekä hahmottelen teoriaa arkeologian ja kielitieteen tutkimustulosten yhdistelemiseksi. Sovellan teoriaani eteläsaamelaiseen aineistoon: eteläsaamen sanastoon ja eteläsaamelaisalueelta saatuun arkeologiseen aineistoon. Tarkoitukseni on tarkastella, kuinka paljon syvällisempi ja laajempi kuva menneisyydestä syntyy, kun kahden menneisyyttä tutkivan tieteenalan tutkimustulokset yhdistetään systemattisesti. Analysoin myös yhdistelemisestä koituvia ongelmia.

Tutkimuksessani on kaksi erilaista arkeologista ja kielitieteellistä aineistoa: 1. kantaskandinaaviset lainasanat eteläsaamessa ja näiden lainaamisajalta (150-550 jaa.) peräisin oleva arkeologinen materiaali eteläsaamelaisalueella ja 2. eteläsaamen mytologinen sanasto ja eteläsaamelaisalueen uskontoarkeologinen materiaali suunnilleen ajanlaskun alusta 1800-luvulle.


Julkaisut

Järjestä: