Minna Pappila profiilikuva
Minna
Pappila
Oikeustiede
Postdoctoral Researcher

Ota yhteyttä

+358 40 517 1219
Caloniankuja 3
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Ympäristöoikeus
Suomi
Venäjä, EU
sääntelytutkimus
metsäsääntely
biodiversiteetti
osallistumisoikeudet
yritysvastuu

Biografia

Minna Pappila on valmistunut tiedekunnasta oikeustieteen maisteriksi ja oikeustieteen lisensiaatiksi ja väitteli joulukuussa 2011 aiheenaan Suomen ja Venäjän metsäsääntely. Hän on työskennellyt tutkijana eri projekteissa, määräaikaisena hallitussihteerinä ympäristöministeriössä, sekä opettanut Suomen ja Venäjän ja EU:n ympäristöoikeutta Turun yliopistossa, Lapin yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa.

Tällä hetkellä Pappila työskentelee Suomen Akatemian tutkijatohtorina tiedekunnassa tutkimusaiheenaan ”Biodiversiteetin suojelu ympäristösääntelyssä ei nettohävikkiä -periaatteen avulla” (2016-2019). Tätä ennen hän työskenteli mm. yliopisto-opettajana tiedekunnassa ja tutkijatohtorina osana Lapin yliopiston tutkimushanketta Oil Production networks in the Russian Arctic: societal impacts and potential for partnership (Suomen Akatemia 2015-2018). Aiemmin hän on tehnyt post doc –tutkimusta mm. Itä-Suomen yliopiston TERLA-projektissa (Impacts of Terrestial Organic Matter Loading on Lake Food Webs and Human Health - Challenges for Environmental Regulation, 2012-2016). 

Opetus

Pappila on opettanut Suomen, Venäjän ja EU:n ympäristöoikeutta Turun yliopistossa, Lapin yliopistossa sekä Itä-Suomen yliopistossa. Yleisten ympäristöoikeuden kurssien lisäksi hän on opettanut mm. ilmasto-oikeutta ja yritysvastuuasioita.

Tutkimus

Tutkijana Pappilan kiinnostuksen kohteet ovat painottuneet Suomen ja Venäjän metsä-, luonnonsuojelu- ja osallistumisoikeuksia koskevaan sääntelyyn. Erityisesti hän on perehtynyt biologisen monimuotoisuuden suojeluun, kansalaisten osallistumisoikeuksiin, yritysten yhteiskuntavastuuseen ja sääntelyn legitimiteettikysymyksiin. Lainsäädännön ohella hänen tutkimuskohteisiinsa kuuluvat myös ei-valtiolliset sääntelykeinot kuten sertifiointijärjestelmät.

Julkaisut

Järjestä: