Minna Santaoja profiilikuva
Minna
Santaoja
Dr (Admin.Sc.)

Ota yhteyttä

+358 29 450 3934
+358 50 433 8627
Åkerlundinkatu 2

Asiantuntijuusalueet

Tieteen ja teknologian tutkimus
kansalaistiede ja kansalaisosallistuminen
luontotiedon hallinta
monitasoinen ympäristöhallinta
laadulliset tutkimusmenetelmät
ruoka ja kestävyys
kestävä kaupunkikehitys
opiskelijoiden ohjaus

Biografia

Minna Santaoja aloitti Tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa Turun yliopistokollegiumin tutkijatohtorina (TIAS) lokakuussa 2017. Minna on väitellyt hallintotieteiden tohtoriksi ympäristöpolitiikasta Tampereen yliopistossa. Tutkimushankkeessaan ”Envisioning the role of new technologies in shaping human-nature relationships” Minna tarkastelee erilaisten teknologisten ratkaisujen vaikutusta luontotiedon hallinnan käytännöissä. Minna toimii Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran sihteerinä ja tutkijatohtoreiden edustajana Turun yliopiston Ihmistieteiden tutkijakollegiumin johtokunnassa.

Opetus

FUTUJ10
International futures research conference presentation

FUTUS7 Global challenges and sustainable futures (spring 2019)

Minna on vieraillut Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan kursseilla kertomassa tutkimusaiheistaan. Hän on ohjannut lukuisia pro gradu -tutkielmia sekä vetänyt kolmena vuonna kirjoitustyöpajaa maisteriopiskelijoille. Minna on opettanut laadullisia tutkimusmenetelmiä ja järjestänyt kansalaisosallistumiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä kursseja.

Minna on myös opettanut vierailevana luennoitsijana visuaalisia analyysimenetelmiä väitöskirjantekijöille Lapin yliopistossa.

Minna on osallistunut Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa verkko-oppimisalustojen kehittämiseen ja koordinoinut useita kertoja Ympäristön ja alueiden politiikan verkkopohjaista peruskurssia, mukaan lukien opiskelijoiden esseiden ja tenttien arviointi.

Minna on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikan kursseja sekä opinto-ohjaajan erillisopinnot.

Tutkimus

Uudet teknologiat luontosuhteen muovaajina

Luontotiedon hallinta nojaa keskitettyihin tietojärjestelmiin, ja kansalaistietoa koetetaan saada liikkeelle myös mobiilisovelluksin. Lajitiedon kokoava Suomen lajitietokeskus on käynnistynyt. Luontoharrastajien motivointiin havaintojen tuottamiseksi liittyy ongelmia ja luontotiedon hallintaa on arvosteltu liiasta teknologiavetoisuudesta. Luontotiedolla on eri toimijoille erilaisia merkityksiä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat ympäristötoimijuuden vahvistumiselle ja erilaisten merkitysten huomioimiselle tiedonhallinnassa. Tutkimus hyödyntää monipuolisesti laadullisia tutkimusaineistoja. Tutkimustapaukset pureutuvat tietokantoihin, mobiilisovelluksiin ja sosiaaliseen mediaan luontotiedon keruun ja hallinnan välineinä. Tutkimus pyrkii paitsi tuottamaan tutkimustietoa ajankohtaisesta aiheesta, myös saamaan aikaan monitieteistä yhteistyötä ja yhteiskunnallista keskustelua koskien luonnon tuntemusta ja tiedonhallintaa.

Julkaisut

Järjestä: