Minna Santaoja profiilikuva
Minna
Santaoja
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Dr (Admin.Sc.)
AMPASE-hanke (Amppari pamppari, mene pois! Ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikat)

Ota yhteyttä

+358 29 450 3934
+358 50 433 8627
Åkerlundinkatu 2

Asiantuntijuusalueet

Tieteen ja teknologian tutkimus
kansalaistiede ja kansalaisosallistuminen
luontotiedon hallinta
monitasoinen ympäristöhallinta
laadulliset tutkimusmenetelmät
ruoka ja kestävyys
kestävä kaupunkikehitys
opiskelijoiden ohjaus
poikkitieteellinen tutkimus ja tieteen ja taiteen yhteistyö

Biografia

Hallintotieteiden tohtori (HT), ympäristöpolitiikka, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, 2013

Koneen säätiön kokenut tekijä, 2020-2021, Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikat (ampase.fi), PI Atte Komonen (JY)

Tutkijatohtori, Turun yliopiston ihmistieteiden kollegium (TIAS), Tulevaisuuden tutkimuskeskus, 10/2017-12/2019

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Politiikka, käytännöt ja kestävän ruokavalion muutospotentiaali (POPRASUS, Suomen akatemia), sustainablediets.fi, 1-9/2017

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Maj ja Tor Nesslingin säätiön rahoittama hanke "Luontotiedon teknologiat ja ympäristötoimijuuden rakentuminen", 2016

Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu, Systemic Architectures for Sustainable Urban Innovation (SASUI), Tekes-rahoitteinen hanke, 4/2014 – 12/2015

Tohtorikoulutettava, yhteiskuntatieteellisen ympäristötutukimuksen tutkijakoulu YHTYMÄ, 2011-2012

Early Stage Researcher (EU-Gastwissenschaftler), EU FP6 Marie Curie Research Training Network ”GoverNat”, Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity in Europe. University of Stuttgart, Germany, 1.4.2007–31.3.2010, 1.6.-31.8.2010

Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seuran sihteeri 2015-

Tutkijatohtoreiden edustaja Turun yliopiston Ihmistieteiden tutkijakollegiumin johtokunnassa 2018-2019

Opetus

FUTUJ10 International futures research conference presentation

FUTUS7 Global challenges and sustainable futures

Minna on vieraillut Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan kursseilla kertomassa tutkimusaiheistaan. Hän on ohjannut lukuisia pro gradu -tutkielmia sekä vetänyt kolmena vuonna kirjoitustyöpajaa maisteriopiskelijoille. Minna on opettanut laadullisia tutkimusmenetelmiä ja järjestänyt kansalaisosallistumiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä kursseja.

Minna on myös opettanut vierailevana luennoitsijana visuaalisia analyysimenetelmiä väitöskirjantekijöille Lapin yliopistossa.

Minna on osallistunut Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulussa verkko-oppimisalustojen kehittämiseen ja koordinoinut useita kertoja Ympäristön ja alueiden politiikan verkkopohjaista peruskurssia, mukaan lukien opiskelijoiden esseiden ja tenttien arviointi.

Minna on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, yliopistopedagogiikan kursseja sekä opinto-ohjaajan erillisopinnot.

Tutkimus

Työskentelen tällä hetkellä seuraavien teemojen parissa:

Suhteemme toislajisiin, erityisesti hyönteisiin

Olen kirjoittanut aikaisemmin hyönteisharrastuksen järjestä ja tunteista sekä hyönteissyönnin etiikasta, ekologiasta ja estetiikasta. AMPASE-hankkeessa tarkastelen tällä hetkellä erityisesti ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikkoja. Ampiaiset ja muut hyönteiset ovat ihmiskunnalle elintärkeitä, sillä ne tarjoavat korvaamattomia ekosysteemipalveluita. Samalla ampiaiset koetaan epämiellyttäviksi, haitallisiksi tai pelottaviksi. Tutkimuksessamme pureudumme tähän ristiriitaan. Ampiaisten ja ihmisten yhteiselon dynamiikkaan – joka on väistämättä ilmastonmuutoksen myötä muutoksessa – liittyy monitahoisia ekologisia ja yhteiskunnallisia kysymyksiä.

Uudet teknologiat luontosuhteen muovaajina

Ympäristöpolitiikan gradusta alkanut ja väitöskirjassa jatkunut tutkimuskiinnostukseni luontoharrastukseen, kansalaistieteeseen ja erilaisiin luontosuhteisiin ja luonnon tuntemisen tapoihin jatkuu edelleen. Luontotiedon hallinta nojaa keskitettyihin tietojärjestelmiin, ja kansalaistietoa koetetaan saada liikkeelle myös mobiilisovelluksin. Lajitiedon kokoava Suomen lajitietokeskus on käynnistynyt. Luontoharrastajien motivointiin havaintojen tuottamiseksi liittyy ongelmia ja luontotiedon hallintaa on arvosteltu liiasta teknologiavetoisuudesta. Luontotiedolla on eri toimijoille erilaisia merkityksiä. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, minkälaisia mahdollisuuksia uudet teknologiat tarjoavat ympäristötoimijuuden vahvistumiselle ja erilaisten merkitysten huomioimiselle tiedonhallinnassa. Tutkimus hyödyntää monipuolisesti laadullisia tutkimusaineistoja. Tutkimustapaukset pureutuvat tietokantoihin, mobiilisovelluksiin ja sosiaaliseen mediaan luontotiedon keruun ja hallinnan välineinä. Tutkimus pyrkii paitsi tuottamaan tutkimustietoa ajankohtaisesta aiheesta, myös saamaan aikaan monitieteistä yhteistyötä ja yhteiskunnallista keskustelua koskien luonnon tuntemusta ja tiedonhallintaa.


Kestävä ruokavalio
Ruokavalion ympäristövaikutuksista on viime vuosina keskusteltu paljon ja kasvispainotteinen syöminen on ilmastosyistä yleistymässä. Suomen akatemian rahoittamassa hankkeessa tutkimme, millä tavoilla ruokavalioita voidaan ohjata kestävämpään suuntaan. Työstän artikkeleita liittyen kestävyysnäkökulmaan suomalaisissa ravitsemussuosituksissa, sosiaalisen median rooliin kasvispainotteisen syömisen yleistymisessä (Sipsikaljavegaanit) ja suomalaisen maitosektorin murrokseen.

Julkaisut

Järjestä: