Niina Salminen-Vaparanta profiilikuva
Niina
Salminen-Vaparanta
Psykologia
Postdoctoral researcher, Dr. Psych.

Ota yhteyttä

+358 29 450 3022
+358 50 326 4605
Assistentinkatu 7
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

kognitiivinen neurotiede
tajunta
tarkkaavaisuus
transkraniaalinen magneettistimulaatio (TMS)
tapahtumasidonnaiset jännitevasteet

Biografia

Väittelin tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2014. Sen jälkeen työskentelin tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa projektissa “Visuaalisen tajunnan mekanismit”. Tällä hetkellä työskentelen tutkijatohtorina Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (2017-2019).

Tutkimus

TIAS-projektini otsikko on ”Näönvaraisen tajunnan kognitiiviset ja hermostolliset mekanismit”. Projektissa verrataan keskenään kahta eri mallia näönvaraisen tajunnan hermostollisesta perusta ja sen käsitteellisestä rakenteesta. Ensimmäisen mallin mukaan laaja-alainen aivoaktivaatio, johon liittyy etäällä toisistaan olevien aivoalueiden aktivoituminen, synnyttäisi tajunnallisen kokemuksen, ja työmuistin sisällöt korreloisivat tajunnan kanssa (ns. Global Workspace Theory). Toisen mallin mukaan takaperoinen prosessointi ventraalijuosteessa aiheuttaa tietyn sisällön pääsyn näönvaraiseen tajuntaan. Projektin päätavoitteena on selvittää tapahtumasidonnaisten jännitevasteiden (ERP), neuronavigoivan transkraniaalisen magneettistimuloinnin (TMS) ja teoreettisen päättelyn avulla kumpi malleista saa enemmän empiiristä tukea.

Julkaisut

Järjestä: