Sinikka Lahtinen profiilikuva
Sinikka
Lahtinen
professori, pohjoismaiset kielet
FT (PhD)

Contact

+358 29 450 3327
+358 50 328 4391
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Toisen / vieraan kielen oppiminen
kirjoitusprosessi
pragmatiikka kielenoppimisessa
kielitaidon arviointi

Biografia

Olen pohjoismaisten kielten professori Turun yliopiston Kieli- ja käännöstieteiden laitoksessa, vs. professori 2012-2015 ja professori 2015 - ).

FT-tutkinnon suoritin 1999 Jyväskylän yliopistossa, jossa olen työskennellyt eri tehtävissä eri laitoksissa (Kielten laitos, Opettajankoulutus laitos, Kielikeskus).

Opetus

Olen opettanut monia erilaisia kielitaitoon ja kielitieteeseen liittyviä kursseja sekä Jyväskylän että Turun yliopistossa. Ohjaan pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja ja pidän seminaaria. Opetan kielen oppimiseen ja kielitaidon arviointiin liittyviä kursseja yksin ja yhdessä kollegojen kanssa.

Tutkimus

Tutkin ruotsin oppimista toisena / vieraana kielenä. Olen kiinnostunut siitä, miten oppijoiden ruotsin kielen kirjoitustaito ja pragmaattinen taito kehittyvät, ja miten heidän taitoaan arvioidaan.

Julkaisut

Järjestä: