Suvi Holm profiilikuva
Suvi
Holm
tohtorikoulutettava, Psykologia
MA (Psychology), PhD Student

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Digitaaliset pelit
pelaajat
pelitutkimus
emootiot
tunteet
tunnereaktiot
kognitiiviset kyvyt

Opetus

Luennointi/pienryhmäopetus:

Ryhmän ohjaamisen perusteet vuosina 2017 ja 2018 (psykologian pääaineopiskelijoille)

Tutkimuaineiston analyyysi, käytännön demonstraatio-opetus vuonna 2018 (psykologian pääaineopiskelijoille)


Tentaattori kirjatenteissä:

Persoonallisuuspsykologia II vuosina 2017-2022 (sivuaineopiskelijoille ja Avoimen yliopiston opiskelijoille)

Sosiaalipsykologia I vuosina 2021-2022 (sivuaineopiskelijoille)

Tutkimus

Teen väitöskirjaa digitaalisten pelien vaikutuksista tunnetiloihin ja kognitiivisiin kykyihin. Olen aiemmin työskennellyt koulupsykologina.

Julkaisut

Järjestä: