Taina Laiho profiilikuva
Taina
Laiho
materiaalitutkimuksen laboratorio

Contact

+358 50 554 3611
Vesilinnantie 5
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

yritysyhteistyö
materiaalitutkimus
pinnat
mineraalit
fysiikka
kemia

Biografia

Olen työskennellyt pitkään Turun yliopistolla Materiaalitutkimuksen Laboratoriossa tutkimus- ja opetustyössä. Välillä työskentelin muutaman vuoden pienessä yrityksessä NanoGeo Finland Oy, jonka toimiala on suodatusmineraalit ja ravinteiden kierrätys. Sen jälkeen palasin yliopistolle yliopisto - yritys yhteistyön kehitysprojekteihin.

Opetus

Toimin tarvittaessa opiskelijoiden ohjaajana opinnäytetöissä. Erityisesti, mikäli opinnäytteessä käytetään SEM tai XPS -laitteistoja, tai se tehdään yhteistyössä yrityksen kanssa.

Tutkimus

Minua kiinnostavat erityisesti kiinteät pinnat. Minulla on osaamista materiaalien pintaominaisuuksien muokkaamisesta kemiallisilla käsittelyillä, vedenpuhdistusmineraaleista ja kemiallisista analyyseistä. Tutkimusmenetelmistä olen perehtynyt pyyhkäisyelektronimikroskopian, fotoelektronispektroskopian ja atomivoimamikroskopian käyttöön erilaisten materiaalien tutkimisessa. Nämä menetelmät antavat tarkkaa tietoa pinnan rakenteesta ja sen kemiasta. Teen tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa, ja olen mukana kehittämässä yliopisto - yritys yhteistyötä.

Julkaisut

Järjestä:

CARO Market Analysis (2020)

Grönlund Mikko, Laiho Taina, Ranti Tuomas, Stenvall-Virtanen Sari
(Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti taikka -selvitys (D4))