Tapio
Saarilampi
kiinteistömestari, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö

Ota yhteyttä