Taru
Slutbäck
tohtorikoulutettava, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus
FM

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Kulttuuriperinnön tutkimus
kulttuurinen terveystutkimus
humanistinen terveystutkimus
posthumanistinen terveystutkimus
skitsoanalyysi

Biografia

Valmistuin filosofian maisteriksi vuonna 2008, pääaineena kulttuuriperinnön tutkimus, sivuaineina digitaalinen kulttuuri ja kulttuurituotannon suunnittelu. Olen työskennellyt kulttuurialalla muun muassa Taidetoimikunnalla, tuottajana musiikkiyhdistyksessä sekä valoteknikkona ja roudarina. Kulttuuriperinnön tutkimuksen jatko-opiskelijana olen ollut vuodesta 2015. Tällä hetkellä teen tutkimusta Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahaston työskentelyapurahalla.

Opetus

Olen toiminut opettajana Turun yliopistossa niin kentällä (Vanha Rauma, Suomenlinna) kuin luentosalissakin. Luentokursseja olen opettanut suomeksi ryhmäkeskustelumetodista sekä sukupuolesta ja kulttuuriperinnöstä ja englanniksi kulttuuriperinnön tutkimuksesta.


Nordic Cultural and Social Resilence (NOCURE) master's degree programme
2018 Cultural Memory and Heritage -kurssin suunnittelu ja opetus


Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma
2019       Sukupuoli ja kulttuuriperintö -kurssin suunnittelusta ja opetuksesta 2/3
2018       Luentoja ja opetusta Vanhaa Raumaa käsittelevällä kenttäkurssilla
2017       Sukupuoli ja kulttuuriperintö -kurssin suunnittelusta ja opetuksesta 2/3
2017       Luentoja ja opetusta Suomenlinnaa käsittelevällä tutkimushankekurssilla
2016       Ryhmähaastattelumenetelmä -kurssin suunnittelu ja opetus

Tutkimus

Väitöstutkimukseni käsittelee suomalaisten miesten terveyskulttuuriperintöä. Lähestymistapani on posthumanistinen; olen kiinnostunut terveyden ja hyvinvoinnin paikkoihin, materioihin ja teknologioihin liittyvistä kytkennöistä.

Tutkimusaineistonani on miehille suunnattuja terveysoppaita sekä miesten ryhmäkeskusteluja ja yhdessäkuljeskeluhaastatteluja. Näkökulmani on braidottilais-deleuzelais-guattarilainen posthumanismi ja sovellan kartoittamista ja skitsoanalyysia sekä sommitelman käsitettä. Ennalta annettujen tulkintojen ja merkitysten sijaan analyysini keskittyy moniaistisiin ja -aineksisiin tulemisiin ja mahdollisuuksiin.

Kulttuuriperinnön tutkimusta, terveysmaantietoa ja kulttuurista terveystutkimusta yhdistelevä tutkimukseni tuottaa uutta tietoa elämäntapojen muuttamisesta esimerkiksi terveysneuvonnan käyttöön. Lisäksi luon käsitteitä posthumanistisen perinnöntutkimuksen ja terveystutkimuksen käyttöön.

Julkaisut

Järjestä: