Terhi
Tolvas
tutkimusteknikko, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö