Terhi
Tolvas
laborantti, Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö