Terhi Utriainen profiilikuva
Terhi
Utriainen
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 6107
+358 50 439 3558
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Uskontotiede
etnografia
kansanomainen arjen uskonto
uskonnon ja maallisen rajapinnat
sukupuoli
ruumiillisuus
kuolema
rituaalitutkimus, lumo

Biografia

Olen Helsingin yliopistossa opiskellut ja siellä väitellyt uskontotieteilijä, joka aloitti Turun yliopiston uskontotieteen professorina tammikuussa 2018. Jaan elämäni Turun ja asuinpaikkani Vantaan välillä. Kävelen metsissä aina kun suinkin ehdin.

Opetus

Opetan tällä hetkellä Turun yliopistossa Uskontotieteen johdantokurssia sekä aineopintojen metodologiaa. Ohjaan pro gradu -tutkielmia ja väitöskirjoja.

Tutkimus

Terhi Utriainen on uskontoetnografi, jota kiinnostaa erityisesti oman aikamme kansanomainen uskonto sekä sen dynaamiset rajapinnat maallisen kulttuurin ja yhteiskunnan kanssa. Hän lähestyy uskontoa ennen muuta kulttuurisina välineinä ja näkökulmia rakentavina kehyksinä, joiden avulla elämää ylläpidetään, rikastutetaan ja säädellään. Utriainen on tutkinut ruumiillisuutta, kuolemaa ja sukupuolta sekä uushenkisyyttä aikamme elettynä kansanomaisena uskontona. Viime aikoina hän on kehittänyt lumon käsitteestä sekä rituaaliteoriasta kumpuavia lähestymistapoja sellaisiin kysymyksiin kuin uskonnon kytkökset arjen realiteetteihin ja elämässä vaikuttaviin voimiin sekä toimijuuteen. Yksi hänen viimeisimpiä julkaisujaan on etnografisen tutkimuspäiväkirjan muotoon kirjoitettu monografia Enkeleitä työpöydällä: Arjen ja lumon etnografiaa. Kirja havainnollistaa tutkijan työtä sekä etnografisen tiedonmuodostuksen eri puolia silloin kun tutkitaan uskonnon mahdollisuuksia maallistuneessa kulttuurissa. Hän on myös yhdessä toimittanut mm. seuraavat teokset: Finnish Women Making Religion: Between Ancestors and Angels (2014) sekä The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization: Changing the terms of the Religion Versus Secularity Debate -teoksen toimittajista.

Ks. myös: https://antroblogi.fi/2018/05/enkeleita-ja-muita-lisattyja-todellisuuksia/


Julkaisut

Järjestä:

Enkeleitä - onko heitä? (2020)

Hiiskuttua: Turun yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkolehti
Utriainen Terhi
(D1 Artikkeli ammattilehdessä)

Sukupuoli (2020)

Härkönen Mitra, Utriainen Terhi
(A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa)