Ulla Kallberg profiilikuva
Ulla
Kallberg
kulttuurien tutkimus
PhD/ Post Doctoral Researcher

Asiantuntijuusalueet

kansatiede
merenkulku
talonpoikaispurjehdus
merimiehet
miehistöt
identiteetit
materiaalinen kulttuuri

Biografia


Olen ollut kansatieteen tohtorikoulutettavana vuodesta 2013. Opiskelin Turun yliopistossa aluksi yleistä kirjallisuustiedettä ja sittemmin kansatiedettä vuosina 1972-1981. Opiskeluaikanani minut rekrytoitiin Säästöpankkien-Keskus-Osakepankin perinneprojektiin tutkijaksi vuosiksi 1979-1981. Syksyllä 1981 valmistelin kaksi kuukautta Oulun kaupungin palkkaamana tilapäisenä tutkijana kaupunkikansatieteellistä kenttätyötä, jonka Turun yliopiston kansatieteen laitos toteutti seuraavana vuonna. Sen jälkeen olin kolme kuukautta tutkimusapulaisena Opetusministeriön rahoittamassa teollisuustyöväen työ- ja elinoloja käsittelevässä tutkimusprojektissa. Työskentelin Turun maakuntamuseossa Turun merenkulkumuseosta ja tähtitieteellisistä kokoelmista vastaavana tutkijana vuosina 1982-1999 ja Forum Marinum -säätiössä merenkulun valtakunnallisen erikoismuseon intendenttinä vuosina 1999-2017, jolloin jäin eläkkeelle.Tutkimus


Tutkimuksessani tarkastelen merimiesten subjektiivisia tulkintoja itsestään Turun yliopiston kansatieteeseen v. 1963–1964 tallennetun merimiesten työtä ja työoloja käsittelevän aineiston valossa. Keskeistä tutkimuksessani on yksilön suhde maailmaansa, toisiin ihmisiin, sosiaalisiin tapahtumiin, materiaaliseen ympäristöön ja luontoon sekä ihmisten välinen kommunikaatio. Se voi ilmetä esimerkiksi kielellisinä tai erilaisina kehollisina ilmaisuina ja sitä kautta merkityssisältöinä. Tutkimukseni kohdistuu koettuihin identiteetteihin ja kiinnittyy etnologisiin ajan, paikan ja sosiaalisen kontekstin dimensioihin sekä tutkimusaineiston sukupuolittumisen vuoksi myös miessukupuoleen.