Veera
Nieminen
koulutussuunnittelija, koulutuksen toimiala
KM

Asiantuntijuusalueet

Opintohallinnolliset palvelut Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikössä yhteisvalinnan opiskelijoiden osalta:
- opetussuunnitelmat
- sähköinen opinto-opas
- opiskelijavalinta
- uusien opiskelijoiden perehdytyspäivät
- opinto-ohjaus
- sähköinen HOPS
- opintojen etenemisen seuranta
- lisäaika- ja passiivirekisterihakemukset
- tutkintorakenteiden tarkastaminen
- kokonaisuusmerkinnät
- tutkintojen koostaminen